Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door CÚcile Thibaut

33 resultaten

5-36 CÚcile Thibaut (Ecolo) 17/2/2011
  een project om de controlecentra voor het net bij Infrabel samen te voegen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 17/2/2011 (handelingen 5-12)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-392
5-46 CÚcile Thibaut (Ecolo) 24/2/2011
  de gevolgen van de wet die de arbeidsduur voor artsen beperkt
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 24/2/2011 (handelingen 5-13)
5-185 CÚcile Thibaut (Ecolo) 9/6/2011
  de opschorting van de Belgische bijdrage aan het Wereldfonds voor aids-, tuberculose- en malariabestrijding
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 9/6/2011 (handelingen 5-25)
5-196 CÚcile Thibaut (Ecolo) 16/6/2011
  het ontslag van de directeur van de dienst regulering van het spoorwegvervoer en van de exploitatie van de luchthaven van Brussel-Nationaal
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 16/6/2011 (handelingen 5-26)
5-239 CÚcile Thibaut (Ecolo) 7/7/2011
  de geolokalisatie van noodoproepen op nr. 100/112
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 7/7/2011 (handelingen 5-29)
5-256 CÚcile Thibaut (Ecolo) 14/7/2011
  het plan van de NMBS om 600 treinen per dag af te schaffen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 14/7/2011 (handelingen 5-30)
5-281 CÚcile Thibaut (Ecolo) 10/11/2011
  het plan van aanpak van NMBS-Infrabel met het oog op het herfst- en winterweer
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 10/11/2011 (handelingen 5-34)
5-294 CÚcile Thibaut (Ecolo) 17/11/2011
  nieuwe vormen van alcoholreclame voor jongeren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/11/2011 (handelingen 5-35)
5-379 CÚcile Thibaut (Ecolo) 19/1/2012
  de resultaten van het epidemiologisch onderzoek van het WIV inzake de omgeving van Belgische kerncentrales
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 19/1/2012 (handelingen 5-44)
5-436 CÚcile Thibaut (Ecolo) 16/2/2012
  de neveneffecten van de anticonceptiepil en het risico op belangenconflicten in de geneesmiddelenbewaking
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 16/2/2012 (handelingen 5-48)
5-475 CÚcile Thibaut (Ecolo) 22/3/2012
  de moeilijke toestand waarin de universitaire samenwerkingssector zich bevindt als gevolg van de besparingsmaatregelen
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 22/3/2012 (handelingen 5-52)
5-488 CÚcile Thibaut (Ecolo) 29/3/2012
  het doorgeven van Europese passagiersgegevens aan de Amerikaanse autoriteiten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/3/2012 (handelingen 5-55)
5-542 CÚcile Thibaut (Ecolo) 10/5/2012
  het spoorongeval van 4 mei in Lahage
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 10/5/2012 (handelingen 5-59)
5-562 CÚcile Thibaut (Ecolo) 24/5/2012
  de afslanking van het gevangenispersoneel in de gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/5/2012 (handelingen 5-60)
5-605 CÚcile Thibaut (Ecolo) 14/6/2012
  de moeilijkheden waarmee de Hoge Raad voor vrijwilligers kampt
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 14/6/2012 (handelingen 5-63)
5-638 CÚcile Thibaut (Ecolo) 5/7/2012
  de Belgische bekrachtiging van de Medicrime-conventie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 5/7/2012 (handelingen 5-70)
5-650 CÚcile Thibaut (Ecolo) 12/7/2012
  de bevoegdheid van de Raad van State om een beslissing van een bestuursorgaan nietig te verklaren in een geval van herverkaveling
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 12/7/2012 (handelingen 5-73)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2368
5-693 CÚcile Thibaut (Ecolo) 25/10/2012
  de kantelbaktrein tussen Brussel-Luxemburg-Straatsburg-Zurich
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 25/10/2012 (handelingen 5-77)
5-735 CÚcile Thibaut (Ecolo) 6/12/2012
  de handelspraktijken van derde-investeerders in de sector van de fotovolta´sche zonnepanelen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 6/12/2012 (handelingen 5-82)
5-760 CÚcile Thibaut (Ecolo) 20/12/2012
  de euthanasie op grond van psychisch lijden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 20/12/2012 (handelingen 5-84)
5-874 CÚcile Thibaut (Ecolo) 28/2/2013
  de invaliditeitspensioenen van grensarbeiders
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 28/2/2013 (handelingen 5-93)
5-882 CÚcile Thibaut (Ecolo) 7/3/2013
  de evaluatie van het centrale nummer 1733 voor alle medische wachtdiensten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 7/3/2013 (handelingen 5-94)
5-897 CÚcile Thibaut (Ecolo) 14/3/2013
  de weigering van drie spoeddiensten van de Vivalia-ziekenhuizen om een slachtoffer van een verkeersongeval op te nemen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 14/3/2013 (handelingen 5-95)
5-947 CÚcile Thibaut (Ecolo) 18/4/2013
  de steun aan het gecombineerd en verspreid vervoer per spoor
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 18/4/2013 (handelingen 5-98)
5-997 CÚcile Thibaut (Ecolo) 23/5/2013
  de preventieve verwijdering van de borst en de eierstokken bij vrouwen die drager zijn van een kankergen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 23/5/2013 (handelingen 5-104)
5-1089 CÚcile Thibaut (Ecolo) 4/7/2013
  de steun aan het gecombineerde en verspreide vervoer per spoor
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 4/7/2013 (handelingen 5-111)
5-1136 CÚcile Thibaut (Ecolo) 24/10/2013
  het sociaal statuut van de onthaalouders
  minister van Werk
  beantwoord op 24/10/2013 (handelingen 5-121)
5-1178 CÚcile Thibaut (Ecolo) 21/11/2013
  het kunstenaarsvisum voor professionele kunstenaars
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 21/11/2013 (handelingen 5-124)
5-1207 CÚcile Thibaut (Ecolo) 5/12/2013
  het treinaanbod naar universitaire steden in het begin en op het einde van de week
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/12/2013 (handelingen 5-129)
5-1267 CÚcile Thibaut (Ecolo) 23/1/2014
  de financiŰle gevolgen van de vernietiging door de Raad van State van het koninklijk besluit van 11 juni 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2009 houdende vaststelling van het vakantiegeld van het personeel van de politiediensten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 23/1/2014 (handelingen 5-137)
5-1286 CÚcile Thibaut (Ecolo) 30/1/2014
  de planning van het medisch aanbod
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 30/1/2014 (handelingen 5-138)
5-1313 CÚcile Thibaut (Ecolo) 13/2/2014
  de opheffing van het embargo op de financiering van de humanitaire hulpverlening
  minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
  beantwoord op 13/2/2014 (handelingen 5-140)
5-1372 CÚcile Thibaut (Ecolo) 20/3/2014
  de toekomst van het reizigersvervoer in het kader van het vierde Europese spoorwegpakket
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 20/3/2014 (handelingen 5-145)