Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Fatma Pehlivan

7 resultaten

5-480 Fatma Pehlivan (sp.a) 29/3/2012
  het voorstel om leefloonsancties te koppelen aan het naar school sturen van kinderen
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 29/3/2012 (handelingen 5-55)
5-538 Fatma Pehlivan (sp.a) 10/5/2012
  het arrest van de Dienst Vreemdelingenzaken met betrekking tot de notie belangen gezinsleven bij gezinshereniging
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 10/5/2012 (handelingen 5-59)
5-573 Fatma Pehlivan (sp.a) 31/5/2012
  de kinderarmoede in Belgi๋
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 31/5/2012 (handelingen 5-61)
5-648 Fatma Pehlivan (sp.a) 11/7/2012
  de interfederalisering van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 12/7/2012 (handelingen 5-73)
5-699 Fatma Pehlivan (sp.a) 7/11/2012
  het hoge aantal groepsverkrachtingen in Belgi๋
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 8/11/2012 (handelingen 5-78)
5-855 Fatma Pehlivan (sp.a) 21/2/2013
  de intentie van het Antwerpse stadsbestuur om een sterk verhoogde retributie te vragen bij het inschrijven van een vreemdeling
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 21/2/2013 (handelingen 5-92)
5-1375 Fatma Pehlivan (sp.a) 20/3/2014
  de nationaliteitsvereiste bij de erkenning als slachtoffer van obussen
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 20/3/2014 (handelingen 5-145)