Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Franois Bellot

22 resultaten

5-24 Franois Bellot (MR) 27/1/2011
  de veiligheids- en preventiecontracten die niet worden verlengd en de gevolgen daarvan voor de preventieambtenaren
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 27/1/2011 (handelingen 5-11)
5-30 Franois Bellot (MR) 17/2/2011
  de geplande werken aan het station van Bergen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 17/2/2011 (handelingen 5-12)
5-118 Franois Bellot (MR) 7/4/2011
  het toegenomen aantal asielaanvragen van niet-begeleide minderjarigen
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 7/4/2011 (handelingen 5-20)
5-146 Franois Bellot (MR) 12/5/2011
  de geringe toename van het aantal starters
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 12/5/2011 (handelingen 5-22)
5-187 Franois Bellot (MR) 9/6/2011
  het arrest van het Grondwettelijk Hof tot vernietiging van artikel 41 van de wet van 15 december 2009 die een meerjarentariefsysteem voor distributienettarieven bekrachtigde
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 9/6/2011 (handelingen 5-25)
5-219 Franois Bellot (MR) 23/6/2011
  de pensioenleeftijd
  minister van Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 23/6/2011 (handelingen 5-27)
5-225 Franois Bellot (MR) 30/6/2011
  de chaos bij de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 30/6/2011 (handelingen 5-28)
5-252 Franois Bellot (MR) 7/7/2011
  het koninklijk besluit van 11 juni 2011 tot regeling van het statuut van de wapenhandelaar
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/7/2011 (handelingen 5-29)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1166
5-292 Franois Bellot (MR) 17/11/2011
  de rellen in Luik
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/11/2011 (handelingen 5-35)
5-381 Franois Bellot (MR) 19/1/2012
  de fiscale aftrekbaarheid van hypothecaire leningen
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 19/1/2012 (handelingen 5-44)
5-493 Franois Bellot (MR) 19/4/2012
  de prijsverhoging van aardgas en elektriciteit en de verbrekingsvergoedingen
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 19/4/2012 (handelingen 5-56)
5-614 Franois Bellot (MR) 27/6/2012
  de fraude bij internetbankieren
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 28/6/2012 (handelingen 5-69)
5-770 Franois Bellot (MR) 20/12/2012
  het koninklijk besluit inzake het bezit van vuurwapens
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/12/2012 (handelingen 5-84)
5-820 Franois Bellot (MR) 30/1/2013
  de opcentiemen op de personenbelasting
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 31/1/2013 (handelingen 5-90)
5-906 Franois Bellot (MR) 20/3/2013
  de minnelijke schikking in strafzaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/3/2013 (handelingen 5-96)
5-948 Franois Bellot (MR) 18/4/2013
  de stijging van het aantal aanvragen van fiscale regularisatie
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 18/4/2013 (handelingen 5-98)
5-1005 Franois Bellot (MR) 23/5/2013
  de financiering van de hulpverleningszones
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 23/5/2013 (handelingen 5-104)
5-1132 Franois Bellot (MR) 24/10/2013
  het voorstel van kilometerheffing van de automobielfederatie Febiac
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 24/10/2013 (handelingen 5-121)
5-1169 Franois Bellot (MR) 14/11/2013
  de verkoop van de Fortis-aandelen
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 14/11/2013 (handelingen 5-123)
5-1223 Franois Bellot (MR) 12/12/2013
  de buurtinformatienetwerken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 12/12/2013 (handelingen 5-131)
5-1282 Franois Bellot (MR) 29/1/2014
  de aanwijzing van de korpschefs bij de nieuwe rechtbanken van eerste aanleg
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/1/2014 (handelingen 5-138)
5-1351 Franois Bellot (MR) 13/3/2014
  het Justitiepaleis van Dinant
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2014 (handelingen 5-144)