Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Danny Pieters

14 resultaten

5-276 Danny Pieters (N-VA) 10/11/2011
  de dienstverlening aan derden
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 10/11/2011 (handelingen 5-34)
5-317 Danny Pieters (N-VA) 1/12/2011
  de installatie van de bestuurlijke commissie die moet toezien op de bijzondere inlichtingenmethoden
  minister van Justitie
  beantwoord op 1/12/2011 (handelingen 5-37)
5-340 Danny Pieters (N-VA) 15/12/2011
  de fondsen voor bestaanszekerheid
  minister van Werk
  beantwoord op 15/12/2011 (handelingen 5-40)
5-377 Danny Pieters (N-VA) 19/1/2012
  de arbeid in gevangenissen
  minister van Justitie
  minister van Werk
  beantwoord op 19/1/2012 (handelingen 5-44)
5-463 Danny Pieters (N-VA) 8/3/2012
  het statuut van de meewerkende echtgenoot
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 8/3/2012 (handelingen 5-50)
5-486 Danny Pieters (N-VA) 29/3/2012
  de Stichting Biermans-Laptre in Parijs
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 29/3/2012 (handelingen 5-55)
5-518 Danny Pieters (N-VA) 26/4/2012
  de werking van de Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie
  minister van Werk
  beantwoord op 26/4/2012 (handelingen 5-57)
5-525 Danny Pieters (N-VA) 3/5/2012
  de aansluiting van Belgi bij de International Anti Corruption Academy
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 10/5/2012 (handelingen 5-59)
5-636 Danny Pieters (N-VA) 5/7/2012
  de technische werkloosheid van gedetineerden
  minister van Justitie
  beantwoord op 5/7/2012 (handelingen 5-70)
5-752 Danny Pieters (N-VA) 13/12/2012
  de boetes aan luchtvaartmaatschappijen voor het vervoer van illegale passagiers
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 13/12/2012 (handelingen 5-83)
5-792 Danny Pieters (N-VA) 17/1/2013
  de arbeid in de gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/1/2013 (handelingen 5-88)
5-902 Danny Pieters (N-VA) 14/3/2013
  de Staatsveiligheid en politici
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/3/2013 (handelingen 5-95)
5-1018 Danny Pieters (N-VA) 30/5/2013
  de antwoorden op de schriftelijke vragen
  eerste minister
  dossier afgesloten
5-1050 Danny Pieters (N-VA) 13/6/2013
  de antwoorden op de schriftelijke vragen
  eerste minister
  vraag ingetrokken