Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Martine Taelman

15 resultaten

5-32 Martine Taelman (Open Vld) 17/2/2011
  de verspreiding en het opslaan van een groot aantal aangekochte laptops
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/2/2011 (handelingen 5-12)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-463
5-62 Martine Taelman (Open Vld) 3/3/2011
  de gevangenis van Tilburg
  minister van Justitie
  beantwoord op 3/3/2011 (handelingen 5-15)
5-251 Martine Taelman (Open Vld) 7/7/2011
  de gesloten instelling voor jeugddelinquenten in Everberg
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/7/2011 (handelingen 5-29)
5-321 Martine Taelman (Open Vld) 1/12/2011
  de elektrificatie van de spoorlijn Herentals - Mol
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 1/12/2011 (handelingen 5-37)
5-495 Martine Taelman (Open Vld) 19/4/2012
  de incidenten op het spoornetwerk
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 19/4/2012 (handelingen 5-56)
5-771 Martine Taelman (Open Vld) 9/1/2013
  de bofepidemie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 10/1/2013 (handelingen 5-87)
5-815 Martine Taelman (Open Vld) 24/1/2013
  het gebruik van sociale media door de politie bij opsporingen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 24/1/2013 (handelingen 5-89)
5-891 Martine Taelman (Open Vld) 7/3/2013
  het toenemende protectionisme ten nadele van onze werkgelegenheid
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 7/3/2013 (handelingen 5-94)
5-975 Martine Taelman (Open Vld) 2/5/2013
  de legal highs
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 2/5/2013 (handelingen 5-101)
5-1069 Martine Taelman (Open Vld) 20/6/2013
  de cybercriminaliteit
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/6/2013 (handelingen 5-108)
5-1112 Martine Taelman (Open Vld) 18/7/2013
  een voor het publiek toegankelijke databank voor gestolen kunst
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 18/7/2013 (handelingen 5-114)
5-1156 Martine Taelman (Open Vld) 7/11/2013
  het verplicht afstaan van DNA-stalen door daders van seksueel geweld
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/11/2013 (handelingen 5-122)
5-1180 Martine Taelman (Open Vld) 21/11/2013
  de elektrificatie van de spoorlijn 15 Herentals-Mol
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 21/11/2013 (handelingen 5-124)
5-1226 Martine Taelman (Open Vld) 12/12/2013
  het gebrekkig functioneren van de noodcentrales en een beveiligingslek in het communicatienetwerk van de politie en de hulpdiensten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 12/12/2013 (handelingen 5-131)
5-1377 Martine Taelman (Open Vld) 20/3/2014
  het gebruik van de overtallige embryo's van eenzelfde donor
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 20/3/2014 (handelingen 5-145)