Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Andr du Bus de Warnaffe

26 resultaten

5-3 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 20/10/2010
  het ingrijpen van het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie om de ratificatie van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap te bevorderen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-40
5-283 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 10/11/2011
  het vertrek van de Koningin Elisabethwedstrijd uit het Koninklijk Conservatorium in Brussel
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 17/11/2011 (handelingen 5-35)
5-322 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 1/12/2011
  het zich terugtrekken van consumentenorganisaties uit het Convenant inzake gedrag en reclame met betrekking tot alcoholhoudende dranken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 1/12/2011 (handelingen 5-37)
5-373 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 19/1/2012
  de aanbevelingen van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg inzake Hepatitis C
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 19/1/2012 (handelingen 5-44)
5-408 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 9/2/2012
  de handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 9/2/2012 (handelingen 5-47)
5-454 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 1/3/2012
  het aandeel van generieke geneesmiddelen in de voorschriften
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 8/3/2012 (handelingen 5-50)
5-468 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 8/3/2012
  de gezondheidszorg in de gevangenissen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 8/3/2012 (handelingen 5-50)
5-492 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 29/3/2012
  de evaluatie van de ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 29/3/2012 (handelingen 5-55)
5-514 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 26/4/2012
  de Birmese lente
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 26/4/2012 (handelingen 5-57)
5-551 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 24/5/2012
  de oprichting van het Observatorium voor chronische ziekten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 24/5/2012 (handelingen 5-60)
5-655 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 12/7/2012
  de schorsing van de financiering van de vzw DUNE
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2469
5-694 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 7/11/2012
  de rol van de huisarts bij thuishospitalisatie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 8/11/2012 (handelingen 5-78)
5-729 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 5/12/2012
  stress op het werk
  minister van Werk
  beantwoord op 6/12/2012 (handelingen 5-82)
5-759 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 19/12/2012
  de renovatie van het Koninklijk Conservatorium Brussel
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/12/2012 (handelingen 5-84)
5-784 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 10/1/2013
  de renovatie van het Koninklijk Conservatorium Brussel
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 10/1/2013 (handelingen 5-87)
5-851 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 19/2/2013
  het groene nummer van de directie-generaal Personen met een handicap
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/2/2013 (handelingen 5-92)
5-964 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 25/4/2013
  de vogelgriep A(H7N9)
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 25/4/2013 (handelingen 5-99)
5-1006 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 23/5/2013
  de toegangsprijs van de federale musea
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/5/2013 (handelingen 5-104)
5-1008 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 30/5/2013
  de epidemiologische gegevens inzake drugsverbruik
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 30/5/2013 (handelingen 5-105)
5-1038 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 6/6/2013
  de toestand in Turkije
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 6/6/2013 (handelingen 5-106)
5-1100 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 17/7/2013
  de verkoop van schilderijen door het museum Van Buuren
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 18/7/2013 (handelingen 5-114)
5-1159 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 14/11/2013
  het invoeren van een nationaal plan voor diabetes
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 14/11/2013 (handelingen 5-123)
5-1204 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 5/12/2013
  het colloquium over chronische ziektes
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 5/12/2013 (handelingen 5-129)
5-1297 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 6/2/2014
  het activeringsproces voor personen met een handicap
  minister van Werk
  beantwoord op 6/2/2014 (handelingen 5-139)
5-1382 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 27/3/2014
  de erkenning door het RIZIV van de pediatrische diensten die personen met trisomie 21 begeleiden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 27/3/2014 (handelingen 5-146)
5-1393 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 3/4/2014
  de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk
  minister van Werk
  beantwoord op 3/4/2014 (handelingen 5-148)