Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Rik Daems

27 resultaten

5-21 Rik Daems (Open Vld) 27/1/2011
  de btw-ontvangsten van de horecasector in 2010
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 27/1/2011 (handelingen 5-11)
5-168 Rik Daems (Open Vld) 26/5/2011
  de verhoging van het plafond van de jaarlijkse inkomsten van een zelfstandige
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 26/5/2011 (handelingen 5-24)
5-179 Rik Daems (Open Vld) 9/6/2011
  de fiscale chaos bij aandelentransacties
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 9/6/2011 (handelingen 5-25)
5-238 Rik Daems (Open Vld) 30/6/2011
  de toewijzing van de contracten inzake handling op de luchthaven Zaventem
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 30/6/2011 (handelingen 5-28)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1141
5-253 Rik Daems (Open Vld) 14/7/2011
  het risico dat Belgi in het vizier van de speculanten komt
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 14/7/2011 (handelingen 5-30)
5-374 Rik Daems (Open Vld) 19/1/2012
  de exacte draagwijdte van het schrijven aan de gemeenten betreffende de toegankelijkheid van terrassen van horeca-uitbaters voor rokers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 19/1/2012 (handelingen 5-44)
5-453 Rik Daems (Open Vld) 1/3/2012
  de recente uitgifte van de Belgische Staatsbon
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 1/3/2012 (handelingen 5-49)
5-483 Rik Daems (Open Vld) 29/3/2012
  de levering van anesthesiegassen aan privklinieken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 29/3/2012 (handelingen 5-55)
5-507 Rik Daems (Open Vld) 26/4/2012
  de maatregelen ten voordele van de horecasector
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/4/2012 (handelingen 5-57)
5-606 Rik Daems (Open Vld) 14/6/2012
  de impact van de verlaging van de Spaanse rating
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 14/6/2012 (handelingen 5-63)
5-634 Rik Daems (Open Vld) 4/7/2012
  het aanwenden van Belgisch spaargeld door banken om financieringstekorten op te vangen in andere landen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 5/7/2012 (handelingen 5-70)
5-644 Rik Daems (Open Vld) 10/7/2012
  de overdracht van gestructureerde kredieten naar de Belgische bankfilialen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 12/7/2012 (handelingen 5-73)
5-679 Rik Daems (Open Vld) 23/10/2012
  de maatregelen met betrekking tot de horeca
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 25/10/2012 (handelingen 5-77)
5-738 Rik Daems (Open Vld) 6/12/2012
  de beperkte opbrengst van de recente uitgifte van staatsbons
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 6/12/2012 (handelingen 5-82)
5-832 Rik Daems (Open Vld) 31/1/2013
  de ongerustheid in de horecasector
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 31/1/2013 (handelingen 5-90)
5-861 Rik Daems (Open Vld) 21/2/2013
  de telecomkosten
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 21/2/2013 (handelingen 5-92)
5-918 Rik Daems (Open Vld) 21/3/2013
  de gevolgen voor de Belgische spaarder van de Europese aanpak van de Cyprus crisis
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 21/3/2013 (handelingen 5-96)
5-933 Rik Daems (Open Vld) 28/3/2013
  de invoering van de nieuwe kassa's in de horecasector
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 28/3/2013 (handelingen 5-97)
5-950 Rik Daems (Open Vld) 18/4/2013
  de Tobintaks
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 18/4/2013 (handelingen 5-98)
5-1003 Rik Daems (Open Vld) 23/5/2013
  het blokkeren van de toegang tot websites
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/5/2013 (handelingen 5-104)
5-1126 Rik Daems (Open Vld) 10/10/2013
  de activering van werklozen
  minister van Werk
  beantwoord op 10/10/2013 (handelingen 5-118)
5-1181 Rik Daems (Open Vld) 21/11/2013
  de aanvullende indicatoren op het bruto binnenlands product om duurzaam welzijn te meten
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 28/11/2013 (handelingen 5-128)
5-1248 Rik Daems (Open Vld) 9/1/2014
  het afschaffen van de maaltijdcheques
  minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
  beantwoord op 9/1/2014 (handelingen 5-135)
5-1259 Rik Daems (Open Vld) 16/1/2014
  de werkcheques
  minister van Werk
  beantwoord op 16/1/2014 (handelingen 5-136)
5-1305 Rik Daems (Open Vld) 6/2/2014
  de manipulatie van de valutamarkt
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 6/2/2014 (handelingen 5-139)
5-1334 Rik Daems (Open Vld) 20/2/2014
  de spaarboekjes
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/2/2014 (handelingen 5-141)
5-1365 Rik Daems (Open Vld) 13/3/2014
  het activeringsbeleid van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening
  minister van Werk
  beantwoord op 13/3/2014 (handelingen 5-144)