Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Marc Elsen

13 resultaten

4-161 Marc Elsen (cdH) 21/2/2008
  jonge informanten voor de politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-226 Marc Elsen (cdH) 17/4/2008
  het onthaal van kinderen en jongeren in psychiatrische diensten in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-258 Marc Elsen (cdH) 30/4/2008
  de cordinatie van de ontwikkelingsacties van verschillende Belgische actoren in de DRC
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 4-284
4-273 Marc Elsen (cdH) 30/4/2008
  de opsluiting van de betogers zonder papieren
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-320 Marc Elsen (cdH) 28/5/2008
  de evolutie van de bilaterale betrekkingen tussen Belgi en de Democratische Republiek Congo
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
4-369 Marc Elsen (cdH) 19/6/2008
  het onderzoek van de Hoge Raad voor de gezondheid inzake gedragsproblemen bij kinderen en adolescenten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/6/2008 (handelingen 4-35)
4-480 Marc Elsen (cdH) 20/11/2008
  het voorontwerp van wet inzake buitenlandse studenten
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-525 Marc Elsen (cdH) 11/12/2008
  de elektromagnetische stralingen van gsm-masten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-590 Marc Elsen (cdH) 22/1/2009
  de opvang van kwetsbare Iraakse vluchtelingen
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-621 Marc Elsen (cdH) 12/2/2009
  de numerus clausus en de oprichting van een kadaster van artsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-698 Marc Elsen (cdH) 19/3/2009
  de hervorming van het volkstellingssysteem in Belgi
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-780 Marc Elsen (cdH) 14/5/2009
  het ontbreken van een wettelijk statuut voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen afkomstig uit de landen van de Europese Economische Ruimte
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 14/5/2009 (handelingen 4-77)
4-863 Marc Elsen (cdH) 9/7/2009
  de staking van het personeel van Fedasil en de sluiting van de dispatching
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 9/7/2009 (handelingen 4-83)