Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Marie-Hélène Crombé-Berton

15 resultaten

4-23 Marie-Hélène Crombé-Berton (MR) 21/11/2007
  de politieke situatie in Libanon
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 22/11/2007 (commissiehandelingen 4-3)
4-156 Marie-Hélène Crombé-Berton (MR) 21/2/2008
  de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en de gevolgen daarvan voor onze landbouw
  minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-176 Marie-Hélène Crombé-Berton (MR) 5/3/2008
  de situatie aan de grens van Colombia met Ecuador en de gevolgen hiervan voor het lot van Ingrid Betancourt
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 6/3/2008 (handelingen 4-19)
4-229 Marie-Hélène Crombé-Berton (MR) 17/4/2008
  de politieke situatie in Libanon
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-250 Marie-Hélène Crombé-Berton (MR) 24/4/2008
  de problematiek rond de feestdag 1 mei
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-309 Marie-Hélène Crombé-Berton (MR) 22/5/2008
  de situatie in Libanon en de Belgische aanwezigheid in dit land
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-368 Marie-Hélène Crombé-Berton (MR) 19/6/2008
  de verdieping van de relaties tussen de Europese Unie en Israël
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 19/6/2008 (handelingen 4-35)
4-377 Marie-Hélène Crombé-Berton (MR) 25/6/2008
  de machtiging die treinbegeleiders moet worden verleend om een antiagressiespray te dragen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-437 Marie-Hélène Crombé-Berton (MR) 5/11/2008
  de straffen opgelegd aan personen die gewelddaden plegen op de trein
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-469 Marie-Hélène Crombé-Berton (MR) 19/11/2008
  de resultaten van de Raad Landbouw
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-489 Marie-Hélène Crombé-Berton (MR) 27/11/2008
  het verbod op het dragen van individuele bewapening buiten de diensturen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-667 Marie-Hélène Crombé-Berton (MR) 11/3/2009
  de foutieve informatie aan reizigers betreffende treinvertragingen
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-979 Marie-Hélène Crombé-Berton (MR) 10/12/2009
  de verlaging van belastingtarieven in de landbouwsector
  vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-1142 Marie-Hélène Crombé-Berton (MR) 11/3/2010
  het meten van de werklast van magistraten
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1167 Marie-Hélène Crombé-Berton (MR) 24/3/2010
  de verdoving van dieren bij het kelen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 25/3/2010 (handelingen 4-117)