Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Fatma Pehlivan

6 resultaten

4-925 Fatma Pehlivan (sp.a) 29/10/2009
  de verwarmingstoelage van de FOD Economie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-951 Fatma Pehlivan (sp.a) 19/11/2009
  de opvangcrisis
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
4-976 Fatma Pehlivan (sp.a) 3/12/2009
  de Roma
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-1043 Fatma Pehlivan (sp.a) 21/1/2010
  de veroordeling van Belgi door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor het opsluiten van vier kinderen en hun moeder
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1094 Fatma Pehlivan (sp.a) 11/2/2010
  de opvang van asielzoekers
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1122 Fatma Pehlivan (sp.a) 4/3/2010
  de loonkloof tussen mannen en vrouwen ten gevolge van deeltijds werk
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)