Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Isabelle Durant

16 resultaten

4-80 Isabelle Durant (Ecolo) 10/1/2008
  de Europese doelstellingen inzake CO2-reductie en de productie van hernieuwbare energie
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 10/1/2008 (handelingen 4-12)
4-141 Isabelle Durant (Ecolo) 14/2/2008
  de versoepeling van het wapenembargo tegen de DRC
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-158 Isabelle Durant (Ecolo) 21/2/2008
  roetfilters
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-219 Isabelle Durant (Ecolo) 10/4/2008
  de beheerscontracten van de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
4-264 Isabelle Durant (Ecolo) 30/4/2008
  de evenementen van gisteren en van deze nacht bij de Dienst Vreemdelingenzaken en het Justitiepaleis
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-313 Isabelle Durant (Ecolo) 22/5/2008
  de omzendbrief betreffende regularisaties
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-402 Isabelle Durant (Ecolo) 3/7/2008
  het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid en de noden van de verenigingen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-413 Isabelle Durant (Ecolo) 10/7/2008
  honger- en dorststakingen en de beloftes van de regering inzake regularisatie
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-508 Isabelle Durant (Ecolo) 4/12/2008
  het sturen van Belgische troepen naar de DRC
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-618 Isabelle Durant (Ecolo) 5/2/2009
  de dreiging om de gevangenis van Vorst te laten verzegelen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-678 Isabelle Durant (Ecolo) 12/3/2009
  het statuut van de onthaalmoeders
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-697 Isabelle Durant (Ecolo) 19/3/2009
  de regularisatie van mensen zonder papieren
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-756 Isabelle Durant (Ecolo) 30/4/2009
  de schorsing van de heer Koekelberg
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-784 Isabelle Durant (Ecolo) 14/5/2009
  de voorbereiding van een ę duurzaam Ľ Europees voorzitterschap
  staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 14/5/2009 (handelingen 4-77)
4-822 Isabelle Durant (Ecolo) 18/6/2009
  het Belgische standpunt aangaande de manier waarop de voorzitter van de Europese Commissie moet worden aangewezen
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 18/6/2009 (handelingen 4-80)
4-867 Isabelle Durant (Ecolo) 9/7/2009
  de agenda van de regering voor het einde van de zittingsperiode
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 9/7/2009 (handelingen 4-83)