Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Andr du Bus de Warnaffe

2 resultaten

4-1153 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 18/3/2010
  de gezondheid van de Belgische bevolking
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1199 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 1/4/2010
  de arrestatie en de overbrenging naar Rwanda van de politieke tegenstander Do Mushayidi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)