Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Myriam Vanlerberghe

28 resultaten

4-26 Myriam Vanlerberghe (SP.A-SPIRIT) 21/11/2007
  de vrijwilligers van de civiele bescherming
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/11/2007 (commissiehandelingen 4-3)
4-67 Myriam Vanlerberghe (SP.A-SPIRIT) 9/1/2008
  het sociaal stookoliefonds
  Eerste minister
  minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie
  minister van Klimaat en Energie
  vraag ingetrokken
4-91 Myriam Vanlerberghe (SP.A-SPIRIT) 17/1/2008
  de evolutie van de prijzen
  Eerste minister
  beantwoord op 17/1/2008 (handelingen 4-13)
4-125 Myriam Vanlerberghe (SP.A-SPIRIT) 31/1/2008
  de SIS-kaartfraude
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-148 Myriam Vanlerberghe (SP.A-SPIRIT) 21/2/2008
  de evolutie van de prijzen
  Eerste minister
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-169 Myriam Vanlerberghe (SP.A-SPIRIT) 28/2/2008
  de gegroepeerde bestellingen van stookolie
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 28/2/2008 (handelingen 4-18)
4-204 Myriam Vanlerberghe (SP.A-SPIRIT) 13/3/2008
  de parlementaire vrijheid inzake ethische kwesties
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
4-216 Myriam Vanlerberghe (SP.A-SPIRIT) 10/4/2008
  de financiering van palliatieve thuiszorgequipes voor kinderen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
4-248 Myriam Vanlerberghe (sp.a+Vl.Pro) 24/4/2008
  de registratie van de wilsverklaring inzake euthanasie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-270 Myriam Vanlerberghe (sp.a+Vl.Pro) 30/4/2008
  de huidige politieke crisis
  eerste minister
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-314 Myriam Vanlerberghe (sp.a+Vl.Pro) 22/5/2008
  de regularisatiecriteria
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-365 Myriam Vanlerberghe (sp.a+Vl.Pro) 19/6/2008
  de aangekondigde omzendbrief over de regularisatie van asielzoekers
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 19/6/2008 (handelingen 4-35)
4-401 Myriam Vanlerberghe (sp.a+Vl.Pro) 3/7/2008
  de financiering van de niet-commerciŽle bloedbanken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-442 Myriam Vanlerberghe (sp.a+Vl.Pro) 6/11/2008
  het zwangerschapsverlof
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-481 Myriam Vanlerberghe (sp.a+Vl.Pro) 20/11/2008
  de mensen zonder papieren in de sporthal van de ULB
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-522 Myriam Vanlerberghe (sp.a+Vl.Pro) 11/12/2008
  de omzendbrief-regularisaties
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-538 Myriam Vanlerberghe (sp.a+Vl.Pro) 18/12/2008
  Fortis
  eerste minister
  dossier afgesloten
4-631 Myriam Vanlerberghe (sp.a) 12/2/2009
  het niet-uitnodigen van de gepensioneerdenorganisaties voor de Nationale Pensioenconferentie
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-681 Myriam Vanlerberghe (sp.a) 12/3/2009
  het uitblijven van de beloofde omzendbrief voor regularisatie van asielzoekers
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-690 Myriam Vanlerberghe (sp.a) 19/3/2009
  het uitblijven van de beloofde omzendbrief voor regularisatie van asielzoekers
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-721 Myriam Vanlerberghe (sp.a) 2/4/2009
  het commercieel draagmoederschap
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/4/2009 (handelingen 4-71)
4-824 Myriam Vanlerberghe (sp.a) 18/6/2009
  het verlof voor bijstand aan of verzorging van een zwaar ziek kind dat in een ziekenhuis opgenomen is
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
4-854 Myriam Vanlerberghe (sp.a) 2/7/2009
  het verlof voor bijstand aan of verzorging van een zwaar ziek kind dat in een ziekenhuis opgenomen is
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 2/7/2009 (handelingen 4-82)
4-894 Myriam Vanlerberghe (sp.a) 15/10/2009
  de uitvoering van het zorgprogramma pediatrie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-904 Myriam Vanlerberghe (sp.a) 22/10/2009
  het verlof voor bijstand aan of verzorging van een zwaar ziek kind dat in een ziekenhuis opgenomen is
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-938 Myriam Vanlerberghe (sp.a) 12/11/2009
  de wettelijke erkenning en structurele financiering van de palliatieve thuiszorgequipes voor kinderen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1014 Myriam Vanlerberghe (sp.a) 7/1/2010
  de toekenning van een specifiek verlof voor ouders van een gehospitaliseerd kind
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 7/1/2010 (handelingen 4-107)
4-1157 Myriam Vanlerberghe (sp.a) 18/3/2010
  de toekenning van een specifiek verlof voor ouders van een gehospitaliseerd kind
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)