Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Hugo Coveliers

15 resultaten

4-130 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) 31/1/2008
  de terrorismedreiging en de maatregelen in dit kader
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-149 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) 21/2/2008
  het Instituut voor gerechtelijke opleiding
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/2/2008 (handelingen 4-17)
4-150 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) 21/2/2008
  de onafhankelijkheid van Kosovo
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
4-317 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) 22/5/2008
  de uitspraken van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen over een recent wetsvoorstel
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-353 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) 12/6/2008
  de regularisaties van het jaar 2000
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-388 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) 26/6/2008
  de inlichtingendiensten en het islamextremisme
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-422 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) 22/10/2008
  de problemen omtrent de rechtsgeldigheid van de koninklijke besluiten nrs. 78 en 79
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-496 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) 27/11/2008
  de kwetsbaarheid van de Antwerpse haven voor terrorisme
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-568 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) 15/1/2009
  de racistische uitlatingen tijdens de recente betogingen in verband met het Midden-Oosten en de passiviteit van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  minister van Justitie
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-616 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) 5/2/2009
  de communicatiestoornis tussen de Dienst Vreemdelingenzaken en de politie in verband met de opsporing van illegalen
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-688 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) 19/3/2009
  het geven van inlichtingen door het parket over misdrijven
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-807 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) 11/6/2009
  de controverse rond een Antwerpse strafrechter
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/6/2009 (handelingen 4-79)
4-935 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) 12/11/2009
  het zetelen van magistraten in "sporttribunalen"
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1077 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) 4/2/2010
  de bijsturing van het algemeen veiligheidsbeleid in functie van het steeds meer ontluikende "home grown terrorism"
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 4/2/2010 (handelingen 4-111)
4-1196 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) 1/4/2010
  de onenigheid binnen de Hoge Raad voor de Justitie over de hervormingsplannen
  minister van Justitie
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)