Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Francis Delpérée

2 resultaten

3-1394 Francis Delpérée (cdH) 1/2/2007
  het uitblijven van een regeling voor de betaling van de rechten die verschuldigd zijn bij de indiening van een verzoekschrift tot nietigverklaring of een vordering tot schorsing bij de Raad van State
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 1/2/2007 (handelingen 3-202)
3-1439 Francis Delpérée (cdH) 8/3/2007
  de verklaringen van de Voorzitter van de FOD Sociale Zekerheid betreffende de Raad van State
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/3/2007 (handelingen 3-206)