Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Marie-Hélène Crombé-Berton

16 resultaten

3-430 Marie-Hélène Crombé-Berton (MR) 28/10/2004
  de problematiek van de massale verkrachtingen in de Democratische Republiek Congo
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 28/10/2004 (handelingen 3-82)
3-454 Marie-Hélène Crombé-Berton (MR) 18/11/2004
  de klacht die werd ingediend door de curatele van Sabena bij het openbaar ministerie van het kanton Zurich
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 18/11/2004 (handelingen 3-84)
3-534 Marie-Hélène Crombé-Berton (MR) 19/1/2005
  de problematiek van de toekenning van eervolle onderscheidingen bij de politie
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 20/1/2005 (handelingen 3-94)
3-565 Marie-Hélène Crombé-Berton (MR) 15/2/2005
  de impasse die wordt veroorzaakt door het facturatiesysteem onder het type "K"
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 24/2/2005 (handelingen 3-98)
3-695 Marie-Hélène Crombé-Berton (MR) 25/5/2005
  het toezicht op de gemeentebedrijven
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
3-994 Marie-Hélène Crombé-Berton (MR) 9/2/2006
  de verkiezingen in Haïti
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 9/2/2006 (handelingen 3-150)
3-1031 Marie-Hélène Crombé-Berton (MR) 7/3/2006
  de overplaatsing van werknemers door de NMBS
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 9/3/2006 (handelingen 3-153)
3-1057 Marie-Hélène Crombé-Berton (MR) 23/3/2006
  de toestand in Afghanistan en de missie van de Belgische militairen in dat land
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 23/3/2006 (handelingen 3-155)
3-1071 Marie-Hélène Crombé-Berton (MR) 29/3/2006
  de ontvoeringen van kinderen
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 30/3/2006 (handelingen 3-157)
3-1097 Marie-Hélène Crombé-Berton (MR) 27/4/2006
  de onderhandelingen binnen de Wereldhandelsorganisatie en het luik van de landbouw
  minister van Middenstand en Landbouw
  beantwoord op 27/4/2006 (handelingen 3-160)
3-1134 Marie-Hélène Crombé-Berton (MR) 16/5/2006
  de toekenning van eretekens aan het politiepersoneel
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 18/5/2006 (handelingen 3-165)
3-1183 Marie-Hélène Crombé-Berton (MR) 22/6/2006
  de bestrijding van de car-jacking
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/6/2006 (handelingen 3-172)
3-1215 Marie-Hélène Crombé-Berton (MR) 6/7/2006
  de onderhandelingen bij de Wereldhandelsorganisatie (WHO)
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  minister van Middenstand en Landbouw
  beantwoord op 6/7/2006 (handelingen 3-175)
3-1261 Marie-Hélène Crombé-Berton (MR) 8/11/2006
  de veiligheidsmaatregelen ten gunste van het personeel van de NMBS
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 9/11/2006 (handelingen 3-187)
3-1311 Marie-Hélène Crombé-Berton (MR) 5/12/2006
  de geplande isolatie van de stad Doornik, ten gevolge van het verminderde treinaanbod
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 7/12/2006 (handelingen 3-193)
3-1375 Marie-Hélène Crombé-Berton (MR) 25/1/2007
  de onderhandelingen bij de Wereldhandelsorganisatie
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  minister van Middenstand en Landbouw
  beantwoord op 25/1/2007 (handelingen 3-200)