Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Jacques Germeaux

20 resultaten

3-178 Jacques Germeaux (VLD) 4/2/2004
  de autopsie bij wiegendood
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 5/2/2004 (handelingen 3-41)
3-205 Jacques Germeaux (VLD) 18/2/2004
  de cross border leasetransacties
  minister van Financiλn
  beantwoord op 19/2/2004 (handelingen 3-44)
3-227 Jacques Germeaux (VLD) 4/3/2004
  de sluiting van postkantoren
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 4/3/2004 (handelingen 3-45)
3-234 Jacques Germeaux (VLD) 9/3/2004
  het connexisme in de medische beeldvorming
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-175
3-403 Jacques Germeaux (VLD) 15/7/2004
  het misbruik van de spoedgevallendiensten
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/7/2004 (handelingen 3-73)
3-425 Jacques Germeaux (VLD) 27/10/2004
  de hormonenbestrijding door de federale politie
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 10/11/2004 (handelingen 3-83)
3-589 Jacques Germeaux (VLD) 24/2/2005
  de veiligheidsmaatregelen inzake orgaantransplantatie en hondsdolheid
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 24/2/2005 (handelingen 3-98)
3-660 Jacques Germeaux (VLD) 20/4/2005
  de parkeerkaart voor artsen
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 28/4/2005 (handelingen 3-110)
3-760 Jacques Germeaux (VLD) 29/6/2005
  de koppeling van de accreditering van huisartsen aan het voorschrijven van goedkope geneesmiddelen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 30/6/2005 (handelingen 3-121)
3-773 Jacques Germeaux (VLD) 6/7/2005
  het autorijden met de lichten aan overdag
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 7/7/2005 (handelingen 3-123)
3-824 Jacques Germeaux (VLD) 26/10/2005
  de plannen met het Sint-Pietersziekenhuis te Leuven
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/10/2005 (handelingen 3-131)
3-844 Jacques Germeaux (VLD) 10/11/2005
  de enorme inkomenskloof tussen huisartsen en specialisten
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 10/11/2005 (handelingen 3-132)
3-850 Jacques Germeaux (VLD) 16/11/2005
  het toegenomen brandgevaar door het huidige fabricageproces van huishoudtoestellen
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 17/11/2005 (handelingen 3-133)
3-875 Jacques Germeaux (VLD) 30/11/2005
  de gelijkstelling van diploma's en studiegetuigschriften van buitenlandse zorgverstrekkers
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1200
3-895 Jacques Germeaux (VLD) 7/12/2005
  het gevaar voor de volksgezondheid in de omgeving van het industrieterrein Genk-Zuid
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  minister van Werk
  beantwoord op 8/12/2005 (handelingen 3-139)
3-920 Jacques Germeaux (VLD) 21/12/2005
  de Europese maatregelen inzake het autorijden met de lichten aan overdag
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 22/12/2005 (handelingen 3-142)
3-953 Jacques Germeaux (VLD) 19/1/2006
  het toegenomen aantal Nederlandse cannabisplantages op Belgisch grondgebied
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 19/1/2006 (handelingen 3-146)
3-990 Jacques Germeaux (VLD) 8/2/2006
  de niet-toegelaten protestmars van moslims naar aanleiding van de Deense cartoons
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
3-1013 Jacques Germeaux (VLD) 16/2/2006
  de verspreiding van het vogelgriepvirus
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 16/2/2006 (handelingen 3-151)
3-1025 Jacques Germeaux (VLD) 23/2/2006
  de vaccinatie tegen het vogelgriepvirus
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/2/2006 (handelingen 3-152)