Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Isabelle Durant

65 resultaten

3-10 Isabelle Durant (Ecolo) 31/7/2003
  de toestand van de 300 Afghanen in hongerstaking
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 31/7/2003 (handelingen 3-10)
3-49 Isabelle Durant (Ecolo) 6/11/2003
  de aanwijzing van een bemiddelaar om aanvaardbare oplossingen te zoeken voor het probleem van de Iraanse hongerstakers
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid
  beantwoord op 6/11/2003 (handelingen 3-19)
3-60 Isabelle Durant (Ecolo) 13/11/2003
  de mogelijke aanwijzing van een bemiddelaar om de toestand van de IraniŽrs in de ULB te verhelpen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 13/11/2003 (handelingen 3-20)
3-109 Isabelle Durant (Ecolo) 11/12/2003
  de prioriteiten van BelgiŽ met betrekking tot de Wereldhandelsorganisatie
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 11/12/2003 (handelingen 3-28)
3-121 Isabelle Durant (Ecolo) 18/12/2003
  de wapenexportlicentie voor een munitiefabriek in Tanzania
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 18/12/2003 (handelingen 3-31)
3-134 Isabelle Durant (Ecolo) 8/1/2004
  de beperking van de CO2-uitstoot
  minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
  beantwoord op 8/1/2004 (handelingen 3-35)
3-158 Isabelle Durant (Ecolo) 22/1/2004
  de maatregelen met betrekking tot de controle van werklozen
  minister van Werk en Pensioenen
  beantwoord op 22/1/2004 (handelingen 3-38)
3-176 Isabelle Durant (Ecolo) 29/1/2004
  het sturen van Belgische militairen naar Congo
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 5/2/2004 (handelingen 3-41)
3-190 Isabelle Durant (Ecolo) 5/2/2004
  de tenuitvoerlegging van de beslissingen tot vrijlating van de raadkamer
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 5/2/2004 (handelingen 3-41)
3-218 Isabelle Durant (Ecolo) 19/2/2004
  de Belgische ontwikkelingssamenwerking in BoliviŽ
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 19/2/2004 (handelingen 3-44)
3-232 Isabelle Durant (Ecolo) 4/3/2004
  de veiligheidsaspecten van het luchtverkeer en de controle van de geluidshinder in het kader van het spreidingsplan dat onlangs door de minister opnieuw werd ingevoerd
  minister van Mobiliteit en Sociale Economie
  beantwoord op 4/3/2004 (handelingen 3-45)
3-245 Isabelle Durant (Ecolo) 11/3/2004
  het akkoord over de verdeling van de lasten die voortvloeien uit de Belgische Kyoto-verplichtingen over de Gewesten en de federale overheid
  minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
  beantwoord op 11/3/2004 (handelingen 3-46)
3-268 Isabelle Durant (Ecolo) 25/3/2004
  het standpunt van BelgiŽ met betrekking tot het Mashkadov-plan
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 25/3/2004 (handelingen 3-49)
3-277 Isabelle Durant (Ecolo) 1/4/2004
  het langdurig verblijf van Congolese reizigers in de transitzone van de luchthaven
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 1/4/2004 (handelingen 3-51)
3-296 Isabelle Durant (Ecolo) 29/4/2004
  de financiering van bedrijven die ęvuileĽ wapens produceren
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 29/4/2004 (handelingen 3-55)
3-307 Isabelle Durant (Ecolo) 6/5/2004
  de inbreuken op de conventies over het verbod en het gebruik van anti-persoonsmijnen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 13/5/2004 (handelingen 3-57)
3-314 Isabelle Durant (Ecolo) 13/5/2004
  over het opzetten van een telefoonlijn om illegale vreemdelingen te Antwerpen te verklikken
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 13/5/2004 (handelingen 3-57)
3-328 Isabelle Durant (Ecolo) 27/5/2004
  de offerte-aanvraag voor nieuwe geweren voor Landsverdediging
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 27/5/2004 (handelingen 3-60)
3-332 Isabelle Durant (Ecolo) 3/6/2004
  de situatie in Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 3/6/2004 (handelingen 3-61)
3-347 Isabelle Durant (Ecolo) 10/6/2004
  de situatie in Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
3-382 Isabelle Durant (Ecolo) 1/7/2004
  de opdracht die door de Regering is gegeven met het oog op de voorbereiding van de beslissing over de uitbreiding van de nachtelijke activiteit in Brussel-Nationaal
  minister van Mobiliteit en Sociale Economie
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 1/7/2004 (handelingen 3-68)
3-397 Isabelle Durant (Ecolo) 8/7/2004
  de beslissingen met betrekking tot de NMBS en de effecten daarvan op de feitelijke regionalisering van de spoorwegen
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 8/7/2004 (handelingen 3-70)
3-406 Isabelle Durant (Ecolo) 15/7/2004
  de schadeloosstelling van de asbestslachtoffers
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/7/2004 (handelingen 3-73)
3-416 Isabelle Durant (Ecolo) 20/10/2004
  zijn verklaringen ter gelegenheid van zijn bezoek aan Centraal-Afrika
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 21/10/2004 (handelingen 3-81)
3-446 Isabelle Durant (Ecolo) 9/11/2004
  de financiering van ondernemingen die betrokken zijn bij de fabricatie en verkoop van antipersoonsmijnen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 10/11/2004 (handelingen 3-83)
3-466 Isabelle Durant (Ecolo) 25/11/2004
  het standpunt van BelgiŽ op de Raad voor de Mededinging
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 25/11/2004 (handelingen 3-85)
3-495 Isabelle Durant (Ecolo) 9/12/2004
  de onrustwekkende tekenen van spanning in de grensgebieden van Noord-Kivu
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 9/12/2004 (handelingen 3-87)
3-501 Isabelle Durant (Ecolo) 16/12/2004
  het vonnis inzake het intensieve gebruik van de landingsbaan 02
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 16/12/2004 (handelingen 3-88)
3-510 Isabelle Durant (Ecolo) 22/12/2004
  fouten die gemaakt zijn bij de organisatie van de verkiezingen voor de vernieuwing van de Moslimexecutieve
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag ingetrokken
3-519 Isabelle Durant (Ecolo) 23/12/2004
  het militaire partnership met de DRC
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 23/12/2004 (handelingen 3-91)
3-557 Isabelle Durant (Ecolo) 3/2/2005
  de Europese strategie inzake de vrijmaking van de diensten
  staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 3/2/2005 (handelingen 3-96)
3-569 Isabelle Durant (Ecolo) 16/2/2005
  de annulering van het bezoek van de Dalai Lama
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 17/2/2005 (handelingen 3-97)
3-587 Isabelle Durant (Ecolo) 24/2/2005
  de wapenuitvoer naar Tanzania en de rol die ter zake wordt gespeeld door de Delcrederedienst
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 24/2/2005 (handelingen 3-98)
3-607 Isabelle Durant (Ecolo) 3/3/2005
  de Europese Milieuraad
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  beantwoord op 3/3/2005 (handelingen 3-99)
3-646 Isabelle Durant (Ecolo) 24/3/2005
  de inning van de alimentatiegelden
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 24/3/2005 (handelingen 3-104)
3-657 Isabelle Durant (Ecolo) 14/4/2005
  de toepassing van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel over de voorlopige stopzetting van het gebruik van de landingsbaan 02
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 14/4/2005 (handelingen 3-106)
3-668 Isabelle Durant (Ecolo) 21/4/2005
  submunitie
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 21/4/2005 (handelingen 3-108)
3-679 Isabelle Durant (Ecolo) 28/4/2005
  de nota van zijn voorganger waarin de aanwezigheid van een groot aantal Franstaligen in bepaalde zones gehanteerd wordt als criterium voor de verdeling van de vluchten die vertrekken in Brussel-Nationaal
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 29/4/2005 (commissiehandelingen 0-0)
3-725 Isabelle Durant (Ecolo) 9/6/2005
  de inspanningen van BelgiŽ om het volume van zijn ontwikkelingshulp te verhogen en de 0,7% van het BBP te bereiken
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 9/6/2005 (handelingen 3-116)
3-741 Isabelle Durant (Ecolo) 16/6/2005
  de inwerkingtreding van de wet betreffende partijen die de vrijheden met voeten treden
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 16/6/2005 (handelingen 3-118)
3-751 Isabelle Durant (Ecolo) 23/6/2005
  de opsluiting van gezinnen met minderjarige kinderen in gesloten inrichtingen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 23/6/2005 (handelingen 3-119)
3-806 Isabelle Durant (Ecolo) 13/10/2005
  de bijdrage van de petroleumsector aan de financiering van de hulpmaatregelen voor particulieren
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 20/10/2005 (handelingen 3-130)
3-820 Isabelle Durant (Ecolo) 20/10/2005
  de terugbetaling van opzeggingsvergoedingen door de Nationale Loterij
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
3-825 Isabelle Durant (Ecolo) 26/10/2005
  de aanhoudingen, met het oog op uitwijzing, in de onthaalcentra
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 27/10/2005 (handelingen 3-131)
3-840 Isabelle Durant (Ecolo) 10/11/2005
  de houding van de federale regering omtrent de jongste voorstellen van het Vlaamse Gewest over de vluchten boven Brussel
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 17/11/2005 (handelingen 3-133)
3-885 Isabelle Durant (Ecolo) 1/12/2005
  het 'statuut' van de opvangmoeders
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 1/12/2005 (handelingen 3-137)
3-902 Isabelle Durant (Ecolo) 8/12/2005
  de luchtveiligheid en de pilotenopleiding
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 8/12/2005 (handelingen 3-139)
3-958 Isabelle Durant (Ecolo) 19/1/2006
  de luchtveiligheid en de opleidingen voor piloten
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 19/1/2006 (handelingen 3-146)
3-976 Isabelle Durant (Ecolo) 26/1/2006
  het gebruik van de middelen van de participatiemaatschappij ter financiering van het plan START voor de reconversie van de luchthaven
  minister van Mobiliteit
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-4209
3-1062 Isabelle Durant (Ecolo) 23/3/2006
  het jongste arrest van het hof van beroep van Brussel inzake de geluidsnormen voor vliegtuigen
  minister van Mobiliteit
  vraag ingetrokken
3-1080 Isabelle Durant (Ecolo) 30/3/2006
  het statuut van de onthaalmoeders
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 30/3/2006 (handelingen 3-157)
3-1116 Isabelle Durant (Ecolo) 4/5/2006
  de aanbevelingen van de Nationale Arbeidsraad inzake het statuut van de onthaalmoeders
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 4/5/2006 (handelingen 3-162)
3-1128 Isabelle Durant (Ecolo) 11/5/2006
  de geluidshinder boven Brussel
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 11/5/2006 (handelingen 3-164)
3-1202 Isabelle Durant (Ecolo) 29/6/2006
  het overlijden van Stacy en Nathalie
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag ingetrokken
3-1220 Isabelle Durant (Ecolo) 13/7/2006
  de toepassing van een Europese richtlijn op de infrastructurele projecten van BIAC (Brussels International Airport Company)
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 13/7/2006 (handelingen 3-177)
3-1268 Isabelle Durant (Ecolo) 9/11/2006
  het statuut van de onthaalmoeders
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 9/11/2006 (handelingen 3-187)
3-1306 Isabelle Durant (Ecolo) 30/11/2006
  de republiek HaÔti
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 30/11/2006 (handelingen 3-191)
3-1319 Isabelle Durant (Ecolo) 7/12/2006
  de nieuwe tarieven die MasterCard wenst toe te passen inzake de betalingen met bankkaart
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 7/12/2006 (handelingen 3-193)
3-1328 Isabelle Durant (Ecolo) 14/12/2006
  de voortgang van het proces tegen de firma Total Elf Fina
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 14/12/2006 (handelingen 3-194)
3-1356 Isabelle Durant (Ecolo) 11/1/2007
  het Energieplan van de Europese Commissie
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 11/1/2007 (handelingen 3-198)
3-1379 Isabelle Durant (Ecolo) 25/1/2007
  het bezoek aan BelgiŽ van mevrouw Consuelo Araujo, minister van Buitenlandse Betrekkingen van Colombia
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 25/1/2007 (handelingen 3-200)
3-1432 Isabelle Durant (Ecolo) 1/3/2007
  de jongste arresten die de Belgische Staat veroordelen tot het betalen van dwangsommen in het kader van de spreiding van de vluchten over de Brusselse regio
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 1/3/2007 (handelingen 3-205)
3-1443 Isabelle Durant (Ecolo) 8/3/2007
  het statuut van de thuisopvangers
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/3/2007 (handelingen 3-206)
3-1478 Isabelle Durant (Ecolo) 29/3/2007
  het beheerscontract van de NMBS en de eventuele goedkeuring van een aanhangsel bij artikel 33 ervan over de vestigingsplaats van een spoorwegmuseum
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 29/3/2007 (handelingen 3-212)
3-1488 Isabelle Durant (Ecolo) 12/4/2007
  de werken aan de spoorwegen in de provincie Luxemburg
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  vraag ingetrokken