Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Patrick Hostekint

4 resultaten

3-15 Patrick Hostekint (SP.A-SPIRIT) 14/10/2003
  de concrete resultaten van het recente bezoek aan de regio van de Grote Meren
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 16/10/2003 (handelingen 3-14)
3-41 Patrick Hostekint (SP.A-SPIRIT) 5/11/2003
  de wanpraktijken van militairen bij de uitvoering van internationale opdrachten
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 6/11/2003 (handelingen 3-19)
3-71 Patrick Hostekint (SP.A-SPIRIT) 20/11/2003
  de hervatting van de militaire samenwerking met Congo
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-60
3-249 Patrick Hostekint (SP.A-SPIRIT) 17/3/2004
  het steunen van een fietsinzamelproject voor Niger
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 18/3/2004 (handelingen 3-47)