Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Theo Kelchtermans

12 resultaten

2-13 Theo Kelchtermans (CVP) 27/10/1999
  de aanwezigheid van kernwapens op de luchtmachtbasis van Kleine Brogel
  Eerste minister
  beantwoord op 28/10/1999 (handelingen 2-9)
2-166 Theo Kelchtermans (CVP) 2/3/2000
  de verhuizing van de militaire luchthaven van Melsbroek
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 2/3/2000 (handelingen 2-32)
2-483 Theo Kelchtermans (CVP) 1/2/2001
  de herlokalisatie van de 15e Wing te Melsbroek
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 1/2/2001 (handelingen 2-92)
2-543 Theo Kelchtermans (CVP) 15/3/2001
  het Copernicusplan
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 15/3/2001 (handelingen 2-102)
2-576 Theo Kelchtermans (CVP) 19/4/2001
  de actie rond kernwapens op de vliegbasis Kleine Brogel op 16 april 2001
  Eerste minister
  beantwoord op 19/4/2001 (handelingen 2-107)
2-638 Theo Kelchtermans (CVP) 7/6/2001
  het uitblijven van de benoeming van de burgemeester van Voeren
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 7/6/2001 (handelingen 2-122)
2-921 Theo Kelchtermans (CD&V) 14/3/2002
  de geluidshinder rond de luchthavens van Zaventem en Melsbroek
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 14/3/2002 (handelingen 2-190)
2-952 Theo Kelchtermans (CD&V) 18/4/2002
  de stopzetting van de wapenuitvoer naar Isral
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 18/4/2002 (handelingen 2-199)
2-999 Theo Kelchtermans (CD&V) 30/5/2002
  de certificaten voor kwalitatieve warmtekrachtinstallaties (WKK) en de groenestroomcertificaten
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 30/5/2002 (handelingen 2-208)
2-1085 Theo Kelchtermans (CD&V) 16/10/2002
  de beveiliging van Kleine Brogel
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 17/10/2002 (handelingen 2-235)
2-1110 Theo Kelchtermans (CD&V) 7/11/2002
  de politiehervorming en de dienstverlening
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 7/11/2002 (handelingen 2-239)
2-1193 Theo Kelchtermans (CD&V) 9/1/2003
  de gevolgen van de liberalisering van de energiemarkt voor de gemeentefinancin
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 9/1/2003 (handelingen 2-260)