Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Olivier de Clippele

19 resultaten

2-47 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) 29/11/1999
  het plan van de regering om de risicodekking bij natuurrampen op te nemen in de brandverzekering
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
  beantwoord op 16/12/1999 (handelingen 2-18)
2-55 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) 1/12/1999
  zijn verklaringen omtrent het penitentiair verlof
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/12/1999 (handelingen 2-15)
2-88 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) 19/1/2000
  haar plannen na de vernietiging door de Raad van State van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 20/1/2000 (handelingen 2-24)
2-113 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) 1/2/2000
  de eventuele splitsing van de Nationale Orde van Advocaten
  minister van Justitie
  beantwoord op 3/2/2000 (handelingen 2-26)
2-124 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) 9/2/2000
  de boeten op de successierechten
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 10/2/2000 (handelingen 2-27)
2-146 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) 22/2/2000
  de criteria voor de afgifte van het getuigschrift van basiskennis van bedrijfsbeheer
  minister van Landbouw en Middenstand
  vraag ingetrokken
2-159 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) 29/2/2000
  de termijn die vanaf het aanslagjaar 1999 van toepassing is voor het indienen van een bezwaarschrift betreffende de vennootschapsbelasting
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 2/3/2000 (handelingen 2-32)
2-170 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) 2/3/2000
  de discriminatie tussen sociaal verzekerden als gevolg van de aanpassing van de SIS-kaarten
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 2/3/2000 (handelingen 2-32)
2-220 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) 26/4/2000
  de toepasbaarheid van het koninklijk besluit van 4 mei 1999 en de bescherming van de titel van belastingconsulent
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 27/4/2000 (handelingen 2-40)
2-280 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) 6/6/2000
  de buitenlandse onroerende inkomsten en misbruik van vertrouwen
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 8/6/2000 (handelingen 2-54)
2-354 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) 25/10/2000
  de regionalisering van de registratierechten
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 26/10/2000 (handelingen 2-74)
2-367 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) 8/11/2000
  de opsplitsing van de nationale orde van advocaten
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/11/2000 (handelingen 2-76)
2-406 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) 6/12/2000
  de uitvoering van een regularisatieverrichting voor financiŽle beleggingen in het buitenland
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 7/12/2000 (handelingen 2-83)
2-602 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) 10/5/2001
  de wijziging van de procedure voor de afgifte van kadastrale uittreksels voor bescheiden woningen waarvan het kadastraal inkomen gelijk is aan of lager is dan 30.000 frank
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 10/5/2001 (handelingen 2-112)
2-609 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) 16/5/2001
  de systematische herziening van het kadastraal inkomen van bescheiden woningen
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 17/5/2001 (handelingen 2-114)
2-733 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) 25/10/2001
  de waardering van de Lernout & Hauspie-aandelen
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 25/10/2001 (handelingen 2-155)
2-858 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) 6/2/2002
  de organisatie van handelsmissies van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel met Prins Filip in 2002
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
  beantwoord op 7/2/2002 (handelingen 2-180)
2-1120 Olivier de Clippele (MR) 13/11/2002
  de waardering van beveks in de aangifte van nalatenschap in tijden van grote beursvolatiliteit
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 14/11/2002 (handelingen 2-241)
2-1148 Olivier de Clippele (MR) 28/11/2002
  het oprichten van een databank van huurders
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 28/11/2002 (handelingen 2-247)