Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Mohamed Daif

7 resultaten

2-95 Mohamed Daif (PS) 20/1/2000
  het stemrecht voor de Europese onderdanen bij gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/1/2000 (handelingen 2-24)
2-192 Mohamed Daif (PS) 22/3/2000
  de hoge verzekeringspremies die aan taxichauffeurs worden opgelegd
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
  beantwoord op 23/3/2000 (handelingen 2-37)
2-241 Mohamed Daif (PS) 11/5/2000
  het sociaal statuut van taxichauffeurs
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 11/5/2000 (handelingen 2-45)
2-259 Mohamed Daif (PS) 18/5/2000
  de toepassing van het Wetboek van de nationaliteit in de verschillende gemeenten van ons land
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/5/2000 (handelingen 2-46)
2-337 Mohamed Daif (PS) 5/10/2000
  de houding en het optreden van Belgi ten aanzien van het Palestijnse drama
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 12/10/2000 (handelingen 2-70)
2-403 Mohamed Daif (PS) 6/12/2000
  de geringe middelen die aan de islamitische eredienst worden toegekend
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/12/2000 (handelingen 2-83)
2-435 Mohamed Daif (PS) 21/12/2000
  de voorwaarden voor de uitoefening van ambulante activiteiten door buitenlanders die in Belgi verblijven
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 21/12/2000 (handelingen 2-87)