Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Martine Taelman

17 resultaten

2-239 Martine Taelman (VLD) 10/5/2000
  het nijpend tekort aan ziekenhuisbedden in de regio Geel-Herentals-Mol
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 11/5/2000 (handelingen 2-45)
2-250 Martine Taelman (VLD) 16/5/2000
  het geregistreerd samenwonen en de verkiezingswetgeving
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/5/2000 (handelingen 2-46)
2-374 Martine Taelman (VLD) 14/11/2000
  de interlandelijke adoptie en het spanningsveld tussen het decreet van de Vlaamse Gemeenschap enerzijds en de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek anderzijds
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/11/2000 (handelingen 2-78)
2-453 Martine Taelman (VLD) 17/1/2001
  de voorwaarden tot adoptie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/2/2001 (handelingen 2-94)
2-463 Martine Taelman (VLD) 22/1/2001
  het gebrek aan personeel bij de lokale brigades van de federale politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/1/2001 (handelingen 2-90)
2-522 Martine Taelman (VLD) 6/3/2001
  de definitie van het begrip "nettolast" zoals opgenomen in het koninklijk besluit betreffende de berekeningswijze van het aantal stemmen waarover een burgemeester beschikt in het politiecollege
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/3/2001 (handelingen 2-100)
2-632 Martine Taelman (VLD) 7/6/2001
  het compensatieloon aan een vervangingsinkomentrekker vanwege de gemeente
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 7/6/2001 (handelingen 2-122)
2-696 Martine Taelman (VLD) 17/7/2001
  het tekort aan ziekenhuisbedden
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 19/7/2001 (handelingen 2-141)
2-736 Martine Taelman (VLD) 7/11/2001
  de controle door apothekers op de aanwezigheid van miltvuur in verpakkingen van farmaceutische producten
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 8/11/2001 (handelingen 2-157)
2-781 Martine Taelman (VLD) 6/12/2001
  het nijpend tekort aan ziekenhuisbedden in de regio Herentals-Geel-Mol
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 6/12/2001 (handelingen 2-162)
2-823 Martine Taelman (VLD) 16/1/2002
  de grens voor vergoedingen voor mantelzorg
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 17/1/2002 (handelingen 2-173)
2-868 Martine Taelman (VLD) 18/2/2002
  de titel van podoloog
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 21/2/2002 (handelingen 2-182)
2-1050 Martine Taelman (VLD) 8/7/2002
  gevaarlijk speelgoed
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 10/7/2002 (handelingen 2-218)
2-1091 Martine Taelman (VLD) 23/10/2002
  de versterking van de federale wegenpolitie met gerechtelijke secties
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/10/2002 (handelingen 2-237)
2-1114 Martine Taelman (VLD) 7/11/2002
  de IJzeren Rijn
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 7/11/2002 (handelingen 2-239)
2-1166 Martine Taelman (VLD) 11/12/2002
  de niet-uitbetaling van de premies van de lokale politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/12/2002 (handelingen 2-253)
2-1222 Martine Taelman (VLD) 30/1/2003
  de niet-uitbetaling van de premies van de lokale politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken