Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Iris Van Riet

12 resultaten

2-156 Iris Van Riet (VLD) 24/2/2000
  de gevolgen van haar besluit om, vanaf 1 april 2000, de voorschriften inzake ruiten van voertuigen te wijzigen
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 24/2/2000 (handelingen 2-30)
2-450 Iris Van Riet (VLD) 16/1/2001
  het Telerad-netwerk
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/1/2001 (handelingen 2-89)
2-513 Iris Van Riet (VLD) 21/2/2001
  de aanwezigheid van dioxines en PCB's in het voedsel
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 22/2/2001 (handelingen 2-98)
2-622 Iris Van Riet (VLD) 30/5/2001
  de mogelijke sluiting van het kwartier Westakkers
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 31/5/2001 (handelingen 2-119)
2-645 Iris Van Riet (VLD) 13/6/2001
  het systeem van ligboxen in de varkenshouderij en het dierenwelzijn
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 14/6/2001 (handelingen 2-125)
2-724 Iris Van Riet (VLD) 22/10/2001
  de preventieve beschermingsmaatregelen die worden genomen voor het geval dat er zich een terroristische aanslag op nucleaire installaties voordoet
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/10/2001 (handelingen 2-155)
2-757 Iris Van Riet (VLD) 22/11/2001
  de verplichte invoering van retroflecterende nummerplaten
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 22/11/2001 (handelingen 2-159)
2-886 Iris Van Riet (VLD) 27/2/2002
  de herberekening van de impact van vliegtuigen op nucleaire installaties
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
2-1040 Iris Van Riet (VLD) 3/7/2002
  de (mogelijke) aanwezigheid van munitie in het fort van Haasdonk
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 4/7/2002 (handelingen 2-216)
2-1059 Iris Van Riet (VLD) 15/7/2002
  de verkoop van radarverstoorders via het internet
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 18/7/2002 (handelingen 2-223)
2-1208 Iris Van Riet (VLD) 21/1/2003
  het actieplan van Electrabel inzake de veiligheid van de kerncentrales
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 23/1/2003 (handelingen 2-264)
2-1231 Iris Van Riet (VLD) 6/2/2003
  de medewerking van Landsverdediging aan het toezicht vanuit de lucht op olielozingen in de Noordzee
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 6/2/2003 (handelingen 2-267)