Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Chris Vandenbroeke

6 resultaten

2-20 Chris Vandenbroeke (VU-ID) 27/10/1999
  de maatregelen ter voorkoming van de verkoop van ontvreemde archiefstukken
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
  beantwoord op 28/10/1999 (handelingen 2-9)
2-60 Chris Vandenbroeke (VU-ID) 8/12/1999
  het akkoord van de federale regering om, in de toekomst, afcentiemen toe te kennen
  minister van Financiλn
  beantwoord op 23/12/1999 (handelingen 2-22)
2-230 Chris Vandenbroeke (VU-ID) 3/5/2000
  de dualiteit tussen uitgereikte getuigschriften als bevoegdheid van de gemeenschappen en de erkenning van diploma's als federale materie
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 4/5/2000 (handelingen 2-42)
2-306 Chris Vandenbroeke (VU-ID) 29/6/2000
  het terugschroeven van de vervroegde pensionering van leerkrachten
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 29/6/2000 (handelingen 2-59)
2-364 Chris Vandenbroeke (VU-ID) 7/11/2000
  de oprichting en organisatie van een magistratenschool
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/11/2000 (handelingen 2-76)
2-451 Chris Vandenbroeke (VU-ID) 17/1/2001
  het uitreiken van diplomatieke paspoorten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 18/1/2001 (handelingen 2-89)