Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Ren Thissen

13 resultaten

2-188 Ren Thissen (PSC) 21/3/2000
  de belasting op renten uitgekeerd na een arbeidsongeval
  minister van Financin
  beantwoord op 6/4/2000 (handelingen 2-39)
2-196 Ren Thissen (PSC) 23/3/2000
  de nieuwe begrenzing van de politiezones in de provincie Luik
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 23/3/2000 (handelingen 2-37)
2-242 Ren Thissen (PSC) 11/5/2000
  de verkoop van geneesmiddelen in grote verpakkingen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 11/5/2000 (handelingen 2-45)
2-458 Ren Thissen (PSC) 18/1/2001
  het rapport van de werkgroep belast met het opstellen van aanbevelingen om de kloof tussen het sociaal statuut van werknemers en zelfstandigen te dichten
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 18/1/2001 (handelingen 2-89)
2-534 Ren Thissen (PSC) 14/3/2001
  de beschikbaarheid en de prijs van het geneesmiddel Mestinon
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 15/3/2001 (handelingen 2-102)
2-663 Ren Thissen (PSC) 21/6/2001
  de hervorming van de vennootschapsbelasting
  minister van Financin
  beantwoord op 21/6/2001 (handelingen 2-128)
2-791 Ren Thissen (PSC) 12/12/2001
  het feit dat de minister een eurominikit aanbiedt aan honderd lezers van de krant La Dernire Heure
  minister van Financin
  beantwoord op 13/12/2001 (handelingen 2-164)
2-894 Ren Thissen (PSC) 28/2/2002
  de drugtesten in het verkeer
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2002 (handelingen 2-184)
2-1041 Ren Thissen (cdH) 3/7/2002
  het laattijdig versturen van de belastingaangifteformulieren aan de inwoners van de Duitstalige Gemeenschap
  minister van Financin
  beantwoord op 4/7/2002 (handelingen 2-216)
2-1068 Ren Thissen (cdH) 18/7/2002
  de MPA-crisis
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 18/7/2002 (handelingen 2-223)
2-1089 Ren Thissen (cdH) 17/10/2002
  het proces van de vermoedelijke verantwoordelijken voor de moord op Laurent-Dsir Kabila
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 17/10/2002 (handelingen 2-235)
2-1126 Ren Thissen (cdH) 14/11/2002
  het lot van 73 ambtenaren van het BIPT
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 14/11/2002 (handelingen 2-241)
2-1188 Ren Thissen (cdH) 8/1/2003
  het rijbewijs en de minimumleeftijd die vereist zijn voor het besturen van landbouwvoertuigen
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 9/1/2003 (handelingen 2-260)