Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door René Thissen

13 resultaten

2-188 René Thissen (PSC) 21/3/2000
  de belasting op renten uitgekeerd na een arbeidsongeval
  minister van Financiën
  beantwoord op 6/4/2000 (handelingen 2-39)
2-196 René Thissen (PSC) 23/3/2000
  de nieuwe begrenzing van de politiezones in de provincie Luik
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 23/3/2000 (handelingen 2-37)
2-242 René Thissen (PSC) 11/5/2000
  de verkoop van geneesmiddelen in grote verpakkingen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 11/5/2000 (handelingen 2-45)
2-458 René Thissen (PSC) 18/1/2001
  het rapport van de werkgroep belast met het opstellen van aanbevelingen om de kloof tussen het sociaal statuut van werknemers en zelfstandigen te dichten
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 18/1/2001 (handelingen 2-89)
2-534 René Thissen (PSC) 14/3/2001
  de beschikbaarheid en de prijs van het geneesmiddel Mestinon
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 15/3/2001 (handelingen 2-102)
2-663 René Thissen (PSC) 21/6/2001
  de hervorming van de vennootschapsbelasting
  minister van Financiën
  beantwoord op 21/6/2001 (handelingen 2-128)
2-791 René Thissen (PSC) 12/12/2001
  het feit dat de minister een eurominikit aanbiedt aan honderd lezers van de krant La Dernière Heure
  minister van Financiën
  beantwoord op 13/12/2001 (handelingen 2-164)
2-894 René Thissen (PSC) 28/2/2002
  de drugtesten in het verkeer
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2002 (handelingen 2-184)
2-1041 René Thissen (cdH) 3/7/2002
  het laattijdig versturen van de belastingaangifteformulieren aan de inwoners van de Duitstalige Gemeenschap
  minister van Financiën
  beantwoord op 4/7/2002 (handelingen 2-216)
2-1068 René Thissen (cdH) 18/7/2002
  de MPA-crisis
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 18/7/2002 (handelingen 2-223)
2-1089 René Thissen (cdH) 17/10/2002
  het proces van de vermoedelijke verantwoordelijken voor de moord op Laurent-Désiré Kabila
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 17/10/2002 (handelingen 2-235)
2-1126 René Thissen (cdH) 14/11/2002
  het lot van 73 ambtenaren van het BIPT
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 14/11/2002 (handelingen 2-241)
2-1188 René Thissen (cdH) 8/1/2003
  het rijbewijs en de minimumleeftijd die vereist zijn voor het besturen van landbouwvoertuigen
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 9/1/2003 (handelingen 2-260)