Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Frans Lozie

11 resultaten

2-93 Frans Lozie (Agalev) 19/1/2000
  de invrijheidstelling van Michel Nihoul
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
2-149 Frans Lozie (Agalev) 23/2/2000
  de veiligheidscontracten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/2/2000 (handelingen 2-30)
2-217 Frans Lozie (Agalev) 6/4/2000
  de interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel
  Eerste minister
  beantwoord op 6/4/2000 (handelingen 2-39)
2-319 Frans Lozie (Agalev) 11/7/2000
  de procedure tot dringend beroep bij de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 13/7/2000 (handelingen 2-63)
2-469 Frans Lozie (Agalev) 25/1/2001
  de gevolgen van het transport van militair materieel via de haven van Zeebrugge voor de gezondheid van het havenpersoneel
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 25/1/2001 (handelingen 2-90)
2-527 Frans Lozie (Agalev) 7/3/2001
  de aanpak van de mond- en klauwzeercrisis in ons land
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 8/3/2001 (handelingen 2-100)
2-569 Frans Lozie (Agalev) 19/4/2001
  de actie bombspotting op Kleine Brogel
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 19/4/2001 (handelingen 2-107)
2-661 Frans Lozie (Agalev) 21/6/2001
  de leegloop bij de anticorruptiediensten
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/6/2001 (handelingen 2-128)
2-861 Frans Lozie (Agalev) 7/2/2002
  de verwerving van de Belgische nationaliteit door een inwoner uit Kazachstan, die mogelijk verdacht is in de zogenaamde Tractebel-affaire
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag onontvankelijk
2-927 Frans Lozie (Agalev) 20/3/2002
  de maatregelen die hij heeft aangekondigd naar aanleiding van zijn werkbezoek aan Charleroi ter bestrijding van de criminaliteit in de stad
  Eerste minister
  beantwoord op 21/3/2002 (handelingen 2-193)
2-1149 Frans Lozie (Agalev) 28/11/2002
  de beleidsmaatregelen naar aanleiding van de incidenten in Antwerpen na de recente aanslag op een jonge man van allochtone origine
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 28/11/2002 (handelingen 2-247)