Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
1: Legislatuur 1995-1999
Ingediend door Pierre Jonckheer

6 resultaten

1-810 Pierre Jonckheer (Ecolo) 11/3/1998
  de stand van de werkzaamheden binnen de OESO en het IMF in verband met de plannen om de grensoverschrijdende kapitaalstromen te belasten
  vice-eerste minister en minister van Financin en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 12/3/1998 (handelingen 1-172)
1-956 Pierre Jonckheer (Ecolo) 8/7/1998
  de overeenkomst die tijdens de top VS/EU gesloten is
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
  beantwoord op 9/7/1998 (handelingen 1-206)
1-991 Pierre Jonckheer (Ecolo) 15/10/1998
  de voortzetting van de onderhandelingen over de multilaterale overeenkomst inzake investeringen
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
  beantwoord op 15/10/1998 (handelingen 1-213)
1-1013 Pierre Jonckheer (Ecolo) 17/11/1998
  de kwijtschelding van de schuld van alle landen die door de orkaan Mitch geteisterd zijn
  minister van Financin
  beantwoord op 19/11/1998 (handelingen 1-222)
1-1021 Pierre Jonckheer (Ecolo) 25/11/1998
  het standpunt van de regering over de verplichting voor de landen van het Andespact om de sociale en milieunormen van de ACS-verordeningen van de EU na te leven
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
  beantwoord op 26/11/1998 (handelingen 1-224)
1-1053 Pierre Jonckheer (Ecolo) 17/12/1998
  het standpunt van de Belgische regering ten opzichte van het besluit van de Amerikaanse regering om Irak te bombarderen
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 17/12/1998 (handelingen 1-235)