Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
1: Legislatuur 1995-1999
Ingediend door Paul Hatry

23 resultaten

1-636 Paul Hatry (PRL-FDF) 14/10/1997
  de toezeggingen van de Minister in verband met het volgrecht
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/10/1997 (handelingen 1-133)
1-660 Paul Hatry (PRL-FDF) 23/10/1997
  de valsheid in geschrifte waaraan ambtenaren zich hebben schuldig gemaakt na de ondertekening van het Verdrag van Amsterdam
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 23/10/1997 (handelingen 1-135)
1-708 Paul Hatry (PRL-FDF) 10/12/1997
  de geruchten over de verhuizing van de NAVO
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 11/12/1997 (handelingen 1-151)
1-732 Paul Hatry (PRL-FDF) 14/1/1998
  de aanwezigheid van hoge ambtenaren op een colloqium over fiscale fraude
  vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 15/1/1998 (handelingen 1-157)
1-788 Paul Hatry (PRL-FDF) 16/2/1998
  de voorrang van internationale verdragen op het interne recht
  vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 19/2/1998 (handelingen 1-167)
1-815 Paul Hatry (PRL-FDF) 18/3/1998
  het Aziatisch Ontwikkelingsfonds
  vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 19/3/1998 (handelingen 1-174)
1-848 Paul Hatry (PRL-FDF) 22/4/1998
  onterechte inhoudingen op de pensioenen
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 23/4/1998 (handelingen 1-180)
1-862 Paul Hatry (PRL-FDF) 29/4/1998
  de dagvaarding van BelgiŽ wegens zijn discriminerende fiscale politiek
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
  beantwoord op 30/4/1998 (handelingen 1-182)
1-884 Paul Hatry (PRL-FDF) 13/5/1998
  het niet toepassen van de nieuwe statuten van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel
  vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 14/5/1998 (handelingen 1-186)
1-902 Paul Hatry (PRL-FDF) 3/6/1998
  de onjuiste informatie die de Minister van FinanciŽn aan het publiek heeft verstrekt
  vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 4/6/1998 (handelingen 1-192)
1-905 Paul Hatry (PRL-FDF) 4/6/1998
  de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de wetten tot wijziging van de vreemdelingenwet van 15 december 1980
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 4/6/1998 (handelingen 1-192)
1-916 Paul Hatry (PRL-FDF) 10/6/1998
  een gedragscode voor het beroep van vastgoedmakelaar
  minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
  beantwoord op 18/6/1998 (handelingen 1-198)
1-941 Paul Hatry (PRL-FDF) 1/7/1998
  de voorgenomen maatregelen om tijdens de zomermaanden het ozongehalte in de lucht te beperken
  minister van Vervoer
  beantwoord op 2/7/1998 (handelingen 1-203)
1-958 Paul Hatry (PRL-FDF) 8/7/1998
  de aandelenopties
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 9/7/1998 (handelingen 1-206)
1-982 Paul Hatry (PRL-FDF) 13/10/1998
  de inkohiering van de onroerende voorheffing
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 15/10/1998 (handelingen 1-213)
1-1003 Paul Hatry (PRL-FDF) 10/11/1998
  de verordening betreffende de invoer van bananen in de Europese Unie
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
  beantwoord op 12/11/1998 (handelingen 1-218)
1-1038 Paul Hatry (PRL-FDF) 7/12/1998
  het einde van de muntunie tussen BelgiŽ en Luxemburg
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 8/12/1998 (handelingen 1-228)
1-1043 Paul Hatry (PRL-FDF) 14/12/1998
  de toepassing van de wetten op het gerechtelijk akkoord en het faillissement : de weigering van sommige instellingen om de verschoonbaarheid van de schuldenaar te aanvaarden
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 17/12/1998 (handelingen 1-235)
1-1056 Paul Hatry (PRL-FDF) 12/1/1999
  de privileges ten gunste van de Staat bij Distrigaz en de Nationale Maatschappij der pijpleidingen
  vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
  beantwoord op 14/1/1999 (handelingen 1-237)
1-1057 Paul Hatry (PRL-FDF) 12/1/1999
  de slechtere internationale rating voor de Belgische overheidsschuld
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 14/1/1999 (handelingen 1-237)
1-1069 Paul Hatry (PRL-FDF) 20/1/1999
  de ratificering van het verdrag van Amsterdam door BelgiŽ
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 21/1/1999 (handelingen 1-239)
1-1116 Paul Hatry (PRL-FDF) 4/3/1999
  het in aanmerking nemen van de militaire dienst in Afrika voor de berekening van het pensioen
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 4/3/1999 (handelingen 1-250)
1-1157 Paul Hatry (PRL-FDF) 21/4/1999
  het feit dat het mandaat van eerste substituut van de procureur des Konings te Brussel niet is verlengd
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/4/1999 (handelingen 1-263)