Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
1: Legislatuur 1995-1999
Ingediend door Patrick Hostekint

21 resultaten

1-650 Patrick Hostekint (SP) 21/10/1997
  het wangedrag van bepaalde Belgische militairen
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 6/11/1997 (handelingen 1-137)
1-685 Patrick Hostekint (SP) 19/11/1997
  de stand van zaken in het onderzoek naar de moord op Karel Van Noppen en naar de andere aanslagen tegen keurders van het IVK
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/11/1997 (commissiehandelingen 0-0)
1-699 Patrick Hostekint (SP) 3/12/1997
  de recente ontwikkelingen in het onderzoek naar de moord op Karel Van Noppen
  minister van Justitie
  beantwoord op 4/12/1997 (handelingen 1-145)
1-741 Patrick Hostekint (SP) 14/1/1998
  de schorsing van geneesheren door de Orde van Geneesheren
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 15/1/1998 (handelingen 1-157)
1-777 Patrick Hostekint (SP) 10/2/1998
  de massamanifestatie voor de Belgische para's op 29 maart 1998
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 12/2/1998 (handelingen 1-164)
1-809 Patrick Hostekint (SP) 11/3/1998
  de munitiediefstal in Houthulst
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 12/3/1998 (handelingen 1-172)
1-835 Patrick Hostekint (SP) 1/4/1998
  de NGO-financiering
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 2/4/1998 (handelingen 1-178)
1-871 Patrick Hostekint (SP) 5/5/1998
  de conclusies van de informatiecommissie over de militairen die in het Rwanda-rapport in gebreke werden gesteld
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 7/5/1998 (handelingen 1-183)
1-886 Patrick Hostekint (SP) 13/5/1998
  de resultaten van het onderzoek naar racisme in het leger
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 14/5/1998 (handelingen 1-186)
1-911 Patrick Hostekint (SP) 9/6/1998
  de bereidheid om een gratieverzoek te ondersteunen voor Willy Sollie bij de president van Wit-Rusland
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 11/6/1998 (handelingen 1-196)
1-925 Patrick Hostekint (SP) 17/6/1998
  zijn recente uitspraken over de Belgische wapenindustrie
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 18/6/1998 (handelingen 1-198)
1-943 Patrick Hostekint (SP) 1/7/1998
  de cumulatie door hogere militairen van een rustpensioen met een beroepsactiviteit bij een supranationale organisatie
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 2/7/1998 (handelingen 1-203)
1-981 Patrick Hostekint (SP) 13/10/1998
  de normalisering van de betrekkingen tussen Belgi en Rwanda
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 15/10/1998 (handelingen 1-213)
1-1018 Patrick Hostekint (SP) 19/11/1998
  het gebruik van halogeenverlichting in personenwagens
  minister van Vervoer
  beantwoord op 19/11/1998 (handelingen 1-222)
1-1037 Patrick Hostekint (SP) 7/12/1998
  de vrije verkoop van contactlenzen
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 8/12/1998 (handelingen 1-228)
1-1071 Patrick Hostekint (SP) 20/1/1999
  gratis openbaar vervoer voor de federale ambtenaren
  minister van Ambtenarenzaken
  beantwoord op 21/1/1999 (handelingen 1-239)
1-1092 Patrick Hostekint (SP) 9/2/1999
  de aanwezigheid van kernwapens in ons land
  vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
  beantwoord op 11/2/1999 (handelingen 1-245)
1-1118 Patrick Hostekint (SP) 4/3/1999
  de controles uitgevoerd door de diensten van het ministerie van Landbouw in 1998 inzake het gebruik van verboden producten in de veeteelt
  minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
  beantwoord op 4/3/1999 (handelingen 1-250)
1-1122 Patrick Hostekint (SP) 10/3/1999
  het aanbrengen van een gedenkplaat in Kigali ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van de moord op tien Belgische para's
  vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
  beantwoord op 11/3/1999 (handelingen 1-252)
1-1141 Patrick Hostekint (SP) 24/3/1999
  het uitleveringsverzoek van Belgi aan Tanzania van majoor Bernard Ntuyahaga
  minister van Justitie
  beantwoord op 25/3/1999 (handelingen 1-258)
1-1168 Patrick Hostekint (SP) 22/4/1999
  de stand van zaken in de uitlevering van de Rwandese majoor Bernard Ntuyahaga
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/4/1999 (handelingen 1-263)