Auteurs- en sprekersregister betreffende "Lambert Geert" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
"Weigering" door de politieke meerderheid van echte debatten over wetsontwerpen en -voorstellen - Schending van de rechten van de oppositie      
  Persoonlijk feit van de heer Hugo Vandenberghe
4-40
p. 8-9 4-40 p. 8-9 (PDF)
AB Inbev - Aanpassing van de betalingsmodaliteiten - Onderzoek - Stopzetting (4-3765)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-3765
Actualiteitendebat : de nieuwe regeringsverklaring (25 november 2009 - Regering Leterme II)      
  Debat
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
Actualiteitendebat : de opvangcrisis      
  Debat
4-96
p. 27-38 4-96 p. 27-38 (PDF)
Actualiteitendebat : het uitblijven van de beloofde omzendbrief voor regularisatie van asielzoekers      
  Regularisatie van mensen zonder papieren - Uitblijven van beloofde circulaire - Uitvoering regeerakkoord - Traagheid van procedure - Duurzame lokale verankering - Regularisatie door werk - Economische migratie - Uitwerken van objectieve criteria - Algemene regularisatie - Initiatief van eerste minister - Uitwijzing - Afzonderlijke gesprekken van eerste minister met elke minister - Verblijfsvergunning in plaats van regularisatie
   Debat
4-68
p. 6-20 4-68 p. 6-20 (PDF)
Afrikaanse media - Beleid van de Europese Unie - Bijsturing (4-3472)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3472
Antarctisch Verdrag - PotentiŽle bedreigingen van Antarctica - Rol van BelgiŽ (4-3018)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3018
Antiterrorismedienst van de Verenigde Staten - Bijzondere Belastinginspectie (BBI) - Opdrachten (4-1222)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1222
BTW-tarief - Spaarlampen - Verlaging (4-33)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 4-33
Banken gesteund door de overheid - Invulling van bestuursmandaat door deze overheid - Concrete opdracht (4-2975)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2975
Bankwezen - Dexia - Financial Security Assurance (FSA) - Bonusbeleid (4-3015)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-3015
Bankwezen - Dexia - Financial Security Assurance (FSA) - Bonusbeleid (4-5152)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5152
Bedrijven betrokken bij de productie en verkoop van clusterbommen - Financiering - Verbod - Naleving (4-3760)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3760
Belangenconflict tussen de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (Stuk K 52-0039) (4-857)      
  Bespreking
4-49
p. 35-42 4-49 p. 35-42 (PDF)
Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde(Stuk K. 52-0037) (4-856)      
  Amendement nr 1 van de heer Geert Lambert op het voorstel van gemotiveerd advies
4-856/3
p. 1-2 4-856/3 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
4-49
p. 35-42 4-49 p. 35-42 (PDF)
Belangenconflict tussen het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (2) (Stukken Kamer, nr. 52-0039/1 tot 18) (Zie ook doc. 4-1607) (4-1608)      
  Bespreking
4-116
p. 102-108 4-116 p. 102-108 (PDF)
Belangenconflict tussen het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (Stukken Kamer, nr. 52-0037/1 tot 22) (Zie ook doc. 4-1608) (4-1607)      
  Amendement nr 2 van de heer Geert Lambert, op het voorstel van gemotiveerd advies
4-1607/3
p. 2 4-1607/3 p. 2 (PDF)
  Bespreking
4-116
p. 102-108 4-116 p. 102-108 (PDF)
Belangenconflict tussen het Parlement van de Franse Gemeenschap en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (Stuk K. 52-0037/1) (4-547)      
  Amendement nr 1 van de heer Geert Lambert, ingediend na de goedkeuring van het verslag
4-547/3
p. 1 4-547/3 p. 1 (PDF)
  Bespreking
4-21
p. 5-23 4-21 p. 5-23 (PDF)
Belangenconflict tussen het Parlement van de Franse Gemeenschap en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (Stuk K. 52-0039/1) (4-548)      
  Bespreking
4-21
p. 5-23 4-21 p. 5-23 (PDF)
Belangenconflict tussen het Parlement van de Franse Gemeenschap en het Vlaams Parlement naar aanleiding van het voorstel van decreet houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, ß 1, 7į, 9į en 10į, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 (Vlaams Parlement, Stuk 1163 (2006-2007) - Nrs. 1 tot 6) (Scholen in de faciliteitengemeenten) (4-643)      
  Amendementen nrs 2 en 3 van de heren Andrť Van Nieuwkerke en Geert Lambert, op het voorstel van advies aangenomen door de commissie
4-643/3
p. 2 4-643/3 p. 2 (PDF)
  Regeling van de werkzaamheden
4-27
p. 6-8 4-27 p. 6-8 (PDF)
  Voorstel tot terugzending naar commissie
4-27
p. 36-37 4-27 p. 36-37 (PDF)
  Stemming over het besluit van de commissie
4-29
p. 44 4-29 p. 44 (PDF)
  4-29
p. 90 4-29 p. 90 (PDF)
Belastingfraude via de Liechtensteinse bank LGT (Zijn er Belgische belastingplichtigen bij het fraudecircuit betrokken ?) (4-155)      
  Mondelinge vraag van de heer Geert Lambert aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
4-17
p. 23-25 4-17 p. 23-25 (PDF)
Beleidscellen - Documenten - Registratie (4-3371)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-3371
Beleidscellen - Documenten - Registratie (4-3372)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3372
Beleidscellen - Documenten - Registratie (4-3373)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3373
Beleidscellen - Documenten - Registratie (4-3374)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3374
Beleidscellen - Documenten - Registratie (4-3375)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3375
Beleidscellen - Documenten - Registratie (4-3376)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-3376
Beleidscellen - Documenten - Registratie (4-3377)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3377
Beleidscellen - Documenten - Registratie (4-3378)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3378
Beleidscellen - Documenten - Registratie (4-3379)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-3379
Beleidscellen - Documenten - Registratie (4-3380)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-3380
Beleidscellen - Documenten - Registratie (4-3381)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3381
Beleidscellen - Documenten - Registratie (4-3382)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-3382
Beleidscellen - Documenten - Registratie (4-3383)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-3383
Beleidscellen - Documenten - Registratie (4-3384)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-3384
Beleidscellen - Documenten - Registratie (4-3385)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3385
Beleidscellen - Documenten - Registratie (4-3386)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-3386
Beleidscellen - Documenten - Registratie (4-3387)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3387
Beleidscellen - Documenten - Registratie (4-3388)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 4-3388
Beleidscellen - Documenten - Registratie (4-3389)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3389
Beleidscellen - Documenten - Registratie (4-3390)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-3390
Beleidscellen - Documenten - Registratie (4-3391)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-3391
Beleidscellen - Documenten - Registratie (4-3392)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-3392
Beleidscellen - Documenten - Registratie (4-5367)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5367
Beleidscellen - Documenten - Registratie (4-5636)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5636
Beleidscellen - Documenten - Registratie (4-5948)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-5948
Beleidscellen - Documenten - Registratie (4-6118)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-6118
Beleidscellen - Documenten - Registratie (4-6209)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6209
Belgisch leger - Personeel - Arbeidsgeneesheren (4-1214)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-1214
Belgische gedetineerden in het buitenland - Aanvragen voor het uitzitten van de straf in BelgiŽ - Aantallen (4-4374)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4374
Belgische gedetineerden in het buitenland - Aanvragen voor het uitzitten van de straf in BelgiŽ - Aantallen (4-4375)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4375
Belgische gedetineerden in het buitenland - Aanvragen voor het uitzitten van de straf in BelgiŽ - Aantallen (4-5402)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5402
Belgische gedetineerden in het buitenland - Aanvragen voor het uitzitten van de straf in BelgiŽ - Aantallen (4-5671)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5671
Belgische ontwikkelingssamenwerking - Klimaattest (4-2929)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-2929
Benelux - Intrafederaal samenwerkingsakkoord (4-1234)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1234
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2007 BZ)      
  Benoeming van de heer Geert Lambert tot quaestor van de Senaat
4-3
p. 8 4-3 p. 8 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2007-2008)      
  Benoeming van de heer Geert Lambert tot quaestor van de Senaat
4-4
p. 6 4-4 p. 6 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2008-2009)      
  Benoeming van de heer Geert Lambert tot quaestor van de Senaat
4-42
p. 6 4-42 p. 6 (PDF)
Beursgenoteerde bedrijven - Deugdelijk bestuur - Herwerkte gedragscode - Volstaan van zelfregulering (4-3347)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-3347
Bezit van wapens - Niet aanvragen van een verplichte vergunning - Aansporing tot inlevering - Vervolging (4-7400)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7400
Bilderbergconferentie - Deelname van prins Filip - Aftoetsing inbreng bij een regeringslid (4-22)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Verhofstadt, Eerste minister
   Antwoord
SV 4-22
Botswana - Deportaties van de San - Ontginning van diamanten (Bosjesmannen uit het Centraal-Kalahari Wildreservaat) (4-1184)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1184
Botswana - Deportaties van de San - Ontginning van diamanten (Bosjesmannen uit het Centraal-Kalahari Wildreservaat) (4-13)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-13
Brandweermannen - Statuut - OfficiŽle uitoefening van een risicoberoep (4-2129)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2129
Brandweermannen - Statuut - OfficiŽle uitoefening van een risicoberoep (4-2736)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2736
Brandweermannen - Statuut - OfficiŽle uitoefening van een risicoberoep (4-5925)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5925
Brusselse rechtbank - Nederlandstalige onderzoeksrechters - Aantallen (4-1141)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1141
Centraal wapenregister - Overgang naar een nieuw model - Stand van zaken (4-3393)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3393
Centraal wapenregister - Overgang naar een nieuw model - Stand van zaken (4-3394)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3394
Centraal wapenregister - Overgang naar een nieuw model - Stand van zaken (4-5949)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-5949
Chemisch Wapenverdrag Ė Toetsing Ė Verbod op farmacologische wapens (4-54)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-54
China - Vrijheid van meningsuiting - Uitzendingen van New Tang Dynasty Television (NTDTV) - Eutelsat - Hervatting (4-2925)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2925
Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten - Nieuwe samenstelling (4-2128)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2128
Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten - Nieuwe samenstelling (4-2735)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2735
Conventie inzake het verbod van militair of enig ander vijandelijk gebruik van milieuveranderingstechnieken - Toetsing (4-1233)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-1233
Conventie inzake het verbod van militair of enig ander vijandelijk gebruik van milieuveranderingstechnieken - Toetsing (4-2398)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2398
Crisis - G20 - Globaal plan voor herstel en hervorming - Uitvoering (4-3346)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3346
Cumulregeling - Vervangingsinkomen - Werk als kunstenaar (4-265)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-265
De Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten (HerdefiniŽring van de samenstelling en de werking van de Commissie - Leden die niet de hoedanigheid van ambtenaar hebben - Geen stemrecht meer voor de secretaris van de Commissie - Presentiegeld) (4-278)      
  Vraag om uitleg van de heer Geert Lambert aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-28
p. 51-53 4-28 p. 51-53 (PDF)
De Single European Sky-regelgeving (Europese regelgeving op het gebied van de organisatie en het beheer van het luchtruim - Haalbaarheidsstudie in opdracht van 6 landen, waaronder BelgiŽ, voor de inrichting van ťťn functioneel luchtruimteblok - Vermindering van de fragmentatie en de complexiteit van het luchtruim - Civiel-militaire integratie - Reductie CO2-uitstoot - Bestrijding van geluidsoverlast) (4-427)      
  Mondelinge vraag van de heer Geert Lambert aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging en aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-38
p. 65-69 4-38 p. 65-69 (PDF)
De activiteiten van de PKK in BelgiŽ (Aanwijzingen voor het bestaan van trainingskampen van de Koerdische PKK in ons land - Terroristische activiteiten ?) (4-269)      
  Vraag om uitleg van de heer Geert Lambert aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-28
p. 50-51 4-28 p. 50-51 (PDF)
De arrestaties van Koerden in BelgiŽ (Huiszoekingen in het kader van een onderzoek naar de betrokkenheid bij terreuractiviteiten van de Koerdische afscheidingsbeweging PKK) (4-215)      
  Mondelinge vraag van de heer Geert Lambert aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
4-24
p. 27-28 4-24 p. 27-28 (PDF)
De belastingfraude via de Liechtensteinse bank LGT (4-397)      
  Vraag om uitleg van de heer Geert Lambert aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-37
p. 51 4-37 p. 51 (PDF)
De campagne van het Nucleair Forum (Steun voor kernenergie - Banden tussen overheid en Forum - Tegenspraak met de beslissing om uit kernenergie te stappen) (4-607)      
  Mondelinge vraag van de heer Geert Lambert aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-62
p. 29-30 4-62 p. 29-30 (PDF)
De controle op ingevoerde lichte wapens (Stijging van import ondanks daling verkoop - Onbetrouwbare registratie in Centraal Wapenregister - Manke samenwerking federale en lokale politie - Uitblijven rondzendbrief met instructies voor lokale politie - Personeelstekort voor registratie - Overleg met regionale overheden die bevoegd zijn voor de invoer) (4-687)      
  Mondelinge vraag van de heer Geert Lambert aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-68
p. 34-37 4-68 p. 34-37 (PDF)
De coŲrdinatie van de NAVO-troepen in Afghanistan (4-183)      
  Mondelinge vraag van de heer Geert Lambert aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
4-19
p. 79-80 4-19 p. 79-80 (PDF)
De criteria voor regularisatie van mensen zonder papieren (Nieuwe criteria - Overleg - Rondzendbrief) (4-283)      
  Mondelinge vraag van de heer Geert Lambert aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-28
p. 12-13 4-28 p. 12-13 (PDF)
De financiering van infrastructuurprojecten in ontwikkelingslanden (MR-voorstel nr 52-382 houdende verruiming van het toepassingsveld van de bilaterale gouvernementele samenwerking zoals bepaald in de wet van 25 mei 1999 - Code met ethische criteria voor openbare aanbestedingen door Europese bedrijven) (4-93)      
  Mondelinge vraag van de heer Geert Lambert aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
4-13
p. 11-13 4-13 p. 11-13 (PDF)
De heer Geert Lambert protesteert tegen het onbeantwoord blijven van schriftelijke vragen      
  4-103
p. 8 4-103 p. 8 (PDF)
De heer Paul Wille vraagt of het feit dat de heer Geert Lambert geen deel meer uitmaakt van de sp.a+Vl.Pro-fractie, gevolgen heeft voor de samenstelling van het Bureau en de Quaestuur van de Senaat      
  4-54
p. 6 4-54 p. 6 (PDF)
De invulling van de bestuursmandaten van de overheid bij de financiŽle instellingen (Omzetten van de aanbevelingen van de bijzondere commissie voor de bankencrisis door de overheidsbestuurders) (4-1123)      
  Mondelinge vraag van de heer Geert Lambert aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
4-114
p. 11-13 4-114 p. 11-13 (PDF)
De inwerkingtreding van de Starter-bvba (Nieuwe vennootschapsvorm met beperkt kapitaal - Uitvoerings-KB) (4-1515)      
  Vraag om uitleg van de heer Geert Lambert aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-114
p. 81-82 4-114 p. 81-82 (PDF)
De kritiek van een vice-eersteminister op de regering (Verlamming van de regering in afwachting van de regionale en Europese verkiezingen) (4-736)      
  Mondelinge vraag van de heer Geert Lambert aan de heer Herman Van Rompuy, eerste minister
4-72
p. 12-14 4-72 p. 12-14 (PDF)
De malaise bij de Belgische Moslimexecutieve (4-422)      
  Vraag om uitleg van de heer Geert Lambert aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-38
p. 60-63 4-38 p. 60-63 (PDF)
De nucleaire capaciteit in BelgiŽ (Kernwapens : Eventuele tekortkomingen m.b.t. de veiligheid op de Belgische basissen - Rapport van US Air Force) (4-396)      
  Vraag om uitleg van de heer Geert Lambert aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-37
p. 58-59 4-37 p. 58-59 (PDF)
De omzendbrief betreffende de regularisatiecriteria (Illegale migranten - Poging van de eerste minister om het dossier te deblokkeren) (4-655)      
  Mondelinge vraag van de heer Geert Lambert aan de heer Herman Van Rompuy, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
4-65
p. 12-15 4-65 p. 12-15 (PDF)
De onderhandelingen met de tabaksproducenten over de Rodin Stichting (Bijdragen van de tabaksindustrie aan de Stichting - Documenten m.b.t. de onderhandelingen) (4-437)      
  Vraag om uitleg van de heer Geert Lambert aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van financiŽn en institutionele hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-46
p. 42-43 4-46 p. 42-43 (PDF)
De opdrachten van de Bijzondere Belastingsinspectie (Aanpak van het productiehuis Roj TV met het oog op het uitschakelen van Koerdische tv-uitzendingen in Turkije - Inschakeling van de BBI door veiligheidsdiensten) (4-197)      
  Vraag om uitleg van de heer Geert Lambert aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-24
p. 62-65 4-24 p. 62-65 (PDF)
De oprichting van een Internationaal Agentschap voor duurzame energie (IRENA) (Deelname van BelgiŽ - Toepassing via een gemengd verdrag) (4-562)      
  Mondelinge vraag van de heer Geert Lambert aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-59
p. 48-49 4-59 p. 48-49 (PDF)
De overdracht van gerechtelijke dossiers aan buitenlandse autoriteiten door het federaal parket (Overdragen van delen van een dossier aan het Turkse gerecht en aan Turkse antiterrorisme-eenheden - Wet van 9 december 2004 op de wederzijdse internationale rechtshulp in strafzaken - Rechtshulponderzoek - Dossier Fehriye Erdal, Koerdische terroriste) (4-412)      
  Mondelinge vraag van de heer Geert Lambert aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
4-38
p. 17-20 4-38 p. 17-20 (PDF)
De overdracht van gerechtelijke dossiers aan buitenlandse autoriteiten door het federaal parket (Overdragen van delen van een dossier aan het Turkse gerecht en aan Turkse antiterrorisme-eenheden - Wet van 9 december 2004 op de wederzijdse rechtshulp in strafzaken - Rechtshulponderzoek - Dossier Fehriye Erdal, Koerdische terroriste) (4-412)      
  Mondelinge vraag van de heer Geert Lambert aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   De heer Geert Lambert vraagt om zijn mondeling vraag opnieuw te mogen stellen, ditmaal aan de bevoegde minister, dewelke zich liet vervangen door een andere minister om te antwoorden
4-38
p. 37-38 4-38 p. 37-38 (PDF)
De slagkracht van de Raad voor de Mededinging (Nood aan grotere doeltreffendheid inzake de vrijgemaakte elektriciteitsmarkt - Dominante positie van Gaz de France-Suez-Electrabel - SPE) (4-803)      
  Mondelinge vraag van de heer Geert Lambert aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister van Ondernemen en Vereenvoudigen
4-79
p. 16-17 4-79 p. 16-17 (PDF)
De spanningen tussen Turkije en Koerdistan (Stelling van de Belgische regering m.b.t. een eventuele Turkse militaire operatie in Noord-Irak ter bestrijding van de PKK) (4-4)      
  Mondelinge vraag van de heer Geert Lambert aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
4-1 COM
p. 8-9 4-1 COM p. 8-9 (PDF)
De splitsing van het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde (Voorkeur aan een onderhandelde oplossing - Benoeming van de Franstalige waarnemend burgemeesters van de Rand) (4-247)      
  Mondelinge vraag van de heer Geert Lambert aan de heer Yves Leterme, eerste minister
4-26
p. 16-18 4-26 p. 16-18 (PDF)
De stand van zaken van de Pensioenconferentie (Hervormingen) (4-1010)      
  Mondelinge vraag van de heer Geert Lambert aan de Michel Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
4-107
p. 41-43 4-107 p. 41-43 (PDF)
De structurele financiering van de palliatieve dagcentra      
  zoals voorgesteld is in het kankerplan - Aanpassing van het KB van 8 december 2006 dat voorzag in een financiering tot eind 2008 via de gemeenschappen en gewesten
   Debat
4-82
p. 15-21 4-82 p. 15-21 (PDF)
De tegenstrijdige reacties over de campagne van het Nucleair Forum (Deelname van Synatom, SCK-CEN, IRE en Belgoprocess - Financiering met overheidsgeld - Kritiek op klimaatplan) (4-639)      
  Mondelinge vraag van de heer Geert Lambert aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-64
p. 28-31 4-64 p. 28-31 (PDF)
De terugtrekking van Amerikaanse kernwapens uit Europa (4-915)      
  Mondelinge vraag van de heer Geert Lambert aan de heer Yves Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
4-93
p. 18-20 4-93 p. 18-20 (PDF)
De uitvoering van de wet van 15 mei 2007 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg (Inwerkingtreding van de wet) (4-440)      
  Vraag om uitleg van de heer Geer Lambert aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-46
p. 71-73 4-46 p. 71-73 (PDF)
De verkoop van pantservoertuigen aan Libanon (Regio waar BelgiŽ deelneemt aan een vredesmacht) (4-68)      
  Mondelinge vraag van de heer Geert Lambert aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
4-12
p. 19-20 4-12 p. 19-20 (PDF)
Defensie - Deelname aan de kermis van Aalter (4-1680)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-1680
Democratische Republiek Congo - Mensenrechtenactivist Hubert Tshiswaka - Arrestatie (4-1212)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1212
Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid - Opsturen van een 'bewijs van leven' door de pensioengerechtigden - Mogelijkheid tot elektronisch overmaken (4-4372)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-4372
Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) - Uitgekeerde bedragen - Hervorming (4-943)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-943
Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) - Uitgekeerde bedragen - Hervorming (4-944)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
   Antwoord
SV 4-944
Diensten van de vice-gouverneurs - Vlaams-Brabant - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Personeel en werkingskosten (4-6366)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6366
Dienstencheques - Verlaagd tarief - Doelgroep - Kostprijs - Overleg met gemeenschappen (4-7432)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7432
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2006 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2008 (4-478)      
  Verslag namens het College van Quaestoren
4-478/1
p. 1-34 4-478/1 p. 1-34 (PDF)
Dotaties aan leden van de Koninklijke Familie (Werkgroep) (4-1335)      
  Bespreking
4-83
p. 37-59 4-83 p. 37-59 (PDF)
Duurzaam beleggen - Transparantie - Minimumnormen (4-3016)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3016
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  de heer Geert Lambert, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
4-1
p. 16 4-1 p. 16 (PDF)
Een door de politie opgelegd fuifverbod voor jongeren die op een zwarte lijst staan (Rechten van de verdediging) (4-1510)      
  Vraag om uitleg van de heer Geert Lambert aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-114
p. 82-84 4-114 p. 82-84 (PDF)
Eergerelateerd geweld - Opleiding van agenten - Samenwerking en informatie-uitwisseling met andere diensten en verenigingen (4-1209)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1209
Egypte - Arrestatie van HIV-patiŽnten (4-1213)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1213
Egypte - Beschadiging van een fossiel - Belgische diplomaten - Schadevergoeding (Historische site van de vallei der walvissen) (4-1183)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1183
Egypte - Beschadiging van een fossiel - Belgische diplomaten - Schadevergoeding (Historische site van de vallei der walvissen) (4-12)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-12
Electrabel - Marktkracht - Prijsverhogingen - Eventuele tijdelijke maatregelen (Rapport van de CREG - Misbruik van machtspositie - Nieuw beschermingsmechanisme voor sociale tarieven) (4-20)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-20
Elektrische auto's - Nuluitstoot - Oprichting van een nationaal netwerk (4-2982)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-2982
Etikettering van bepaalde energieverbruikende apparaten - Vermelding van het energieverbruik - Herziening van de regelgeving (4-3118)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3118
Europees jaar van de vrijwilligers - 2011 - Steun van BelgiŽ (4-927)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-927
Europese Commissie - Mededeling betreffende alternatieve BTW-tarieven - Belgisch standpunt (4-104)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
   dossier afgesloten
SV 4-104
Europese Investeringsbank - Kredietverlening voor mijnbouwprojecten - Criteria (4-1207)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1207
Europese Unie - IsraŽl - Versterking van de banden - Voorwaarden (4-2926)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2926
Europese apothekers - Bescherming (4-923)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-923
Europese veiligheidsstrategie - Herziening - Zes menselijke veiligheidsbeginselen - Houding van BelgiŽ (4-2976)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2976
Extractive Industry Transparency Initiative - Ontwikkelingssamenwerking - Verplichte voorwaarde (4-243)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-243
FOD FinanciŽn - Datawarehouse - Vertraging van het project (Douane-aangiften en accijnzen - Amerikaanse eisen : terrorisme - Nadeel voor de Vlaamse maritieme sector) (4-32)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
   dossier afgesloten
SV 4-32
FOD FinanciŽn - Project datawarehouse - Douane en accijnzen - Stand van zaken (4-1206)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1206
Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken - Sturen van haatmail - Genomen maatregelen (4-3558)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
SV 4-3558
Federale politie - Lopende informaticaprojecten - Stand van zaken - Budgetten (4-6952)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6952
FinanciŽle crisis - Maatregelen - Oplossingen (4-1208)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1208
FinanciŽle crisis - Maatregelen - Oplossingen (4-2251)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2251
FinanciŽle markt - Ratingagentschappen - Controle - Evaluatie van de kwaliteit van de banken door een officiŽle instelling (4-2918)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2918
FinanciŽle systeemrisico's - Kredietcrisis (4-1659)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-1659
Fiscale wetgeving - Uniforme toepassing - Verschillen volgens woonplaats (4-3474)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3474
Fortis - Filialen - Belastingparadijzen - Beschikbare informatie (4-2830)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2830
Geneesmiddelen - Kiwimodel - Invoering (4-2922)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2922
Geneesmiddelen - Kiwimodel - Invoering (4-5242)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5242
Georganiseerde misdaad - Rapport van de Italiaanse antimaffiacommissie (4-762)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-762
Georganiseerde misdaad - Rapport van de Italiaanse antimaffiacommissie (4-763)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-763
Gevangenissen - Mensen onder elektronisch toezicht of beperkte detentie - Werkloosheidsvergoeding (4-1989)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-1989
Gevoelig beeldmateriaal op het internet (Werkgroep - Veiligheidsproblemen i.v.m. luchtfoto's geplaatst op het Internet - Google en Microsoft) (4-438)      
  Vraag om uitleg van de heer Geert Lambert aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-46
p. 81-82 4-46 p. 81-82 (PDF)
Geweldloze actie - NAVO - Optreden van de politie (4-1137)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1137
Gezinshereniging - Huwelijk - Aantal aanvragen (4-1642)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-1642
Gezinshereniging - Huwelijk - Aantal aanvragen (4-2690)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-2690
Gezinshereniging - Huwelijk - Aantal aanvragen (4-6107)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6107
Gloeilamp - Europees verbod - spaarlampen - Begeleidende maatregelen ter verbetering van de kwaliteit (4-3119)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3119
Handvest van Verona - Rechten van personen met een handicap in geval van rampen - Uitvoering (4-3023)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3023
Handvest van Verona - Rechten van personen met een handicap in geval van rampen - Uitvoering (4-3024)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-3024
Handvest van Verona - Rechten van personen met een handicap in geval van rampen - Uitvoering (4-6203)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6203
Handvuurwapens - Stijgende invoer - Vergelijking van de invoervergunningen met de wapenvergunningen - Controle van de wapenregisters van de wapenhandelaars (4-7365)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7365
Handvuurwapens - Stijgende invoer - Vergelijking van de invoervergunningen met de wapenvergunningen - Controle van de wapenregisters van de wapenhandelaars (4-7366)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7366
Het Belgische standpunt inzake de herziening van de Overeenkomst van 28 mei 1959 tussen de Wereldgezondheidsorganisatie en het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (4-295)      
  Mondelinge vraag van de heer Geert Lambert aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-29
p. 19-21 4-29 p. 19-21 (PDF)
Het arrest van de Raad van State van 21 april 2008 over het vrijgeven van bestuursdocumenten (Niet-naleving van de wet over de openbaarheid van bestuur - Tabak) (4-318)      
  Vraag om uitleg van de heer Geert Lambert aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-32
p. 36-38 4-32 p. 36-38 (PDF)
Het centraal wapenregister (4-395)      
  Vraag om uitleg van de heer Geert Lambert aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-37
p. 55-56 4-37 p. 55-56 (PDF)
Het drugsbeleid (Het zgn. gedoogbeleid - Gerechtelijke vervolging - Wijziging van het Belgische beleid n.a.v. het strenger beleid in Nederland - Cannabis) (4-633)      
  Vraag om uitleg van de heer Geert Lambert aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-57
p. 48-49 4-57 p. 48-49 (PDF)
Het gebruik van een vliegtuig van het Belgisch Leger door de EU-raadsvoorzitter (de heer Herman Van Rompuy) (4-1279)      
  Vraag om uitleg van de heer Geert Lambert aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-101
p. 34-35 4-101 p. 34-35 (PDF)
Het gebruik van het Synatomfonds voor de uitbouw van hernieuwbare energie (Financiering van het windmolenpark op de Thorntonbank - C-power - Europese samenwerking op het gebied van duurzame energie) (4-465)      
  Mondelinge vraag van de heer Geert Lambert aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-48
p. 33-35 4-48 p. 33-35 (PDF)
Het misbruik van biometrische gegevens (Controle toegang overheidsgebouwen - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer) (4-231)      
  Mondelinge vraag van de heer Geert Lambert aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
4-25
p. 24-26 4-25 p. 24-26 (PDF)
Het overleg met de Verenigde Staten over de aanpak van Koerdische militanten in BelgiŽ (Bemoeienissen met de Belgische houding tegenover de PKK) (4-1173)      
  Mondelinge vraag van de heer Geert Lambert aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-117
p. 32-34 4-117 p. 32-34 (PDF)
Hoogdringende behandeling van een wetsvoorstel - Reglement van de Senaat      
  4-4
p. 16 4-4 p. 16 (PDF)
IJzertorenmuseum - Bezoek van de ambassadeur van Zwitserland - Veiligheidsmaatregelen - Nepbezoek (4-6368)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-6368
Illegaal gekapt hout - Bestrijding - Europees wetgevingsinitiatief (4-929)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-929
In herinnering brengen van artikel 38.6 van het Reglement van de Senaat : "De rapporteur heeft het recht als eerste het woord te voeren. Hij mag daarbij het verslag niet voorlezen..."      
  4-9
p. 17-18 4-9 p. 17-18 (PDF)
Intergouvernementele Conferentie tot opstelling van een Grondwet voor Europa (IGC) - Ontwerp van hervormingsverdrag (Bescherming van persoonsgegevens - Rechtsgrondslag inzake minderheidstalen - Herziening Euratomverdrag) (4-15)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-15
Internationale Organisatie voor Migratie - Werking - Budgettaire technieken (Vervanging van de directeur-generaal - Techniek van het "discretionary income") (4-1185)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1185
Internationale Organisatie voor Migratie - Werking - Budgettaire technieken (Vervanging van de directeur-generaal - Techniek van het "discretionary income") (4-14)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-14
Internetvrijheid - Belang in dictatoriale regimes - Anticensuurtechnologie - Steun (4-3763)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3763
Internetvrijheid - Belang in dictatoriale regimes - Anticensuurtechnologie - Steun (4-5386)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5386
Interpretatie van artikel 40.2 van het Reglement van de Senaat : "Het woord mag steeds gevraagd worden om de verdaging van het debat of van de stemming voor te stellen" - Belemmering van de werkzaamheden van de openbare vergadering - Stemming over de vraag tot schorsing      
  4-9
p. 53-59 4-9 p. 53-59 (PDF)
Interpretatie van artikel 66 van het Reglement van de Senaat : verzoek, tijdens de openbare vergadering, van het gemotiveerd advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State over amendementen      
  4-9
p. 77-85 4-9 p. 77-85 (PDF)
Ivoor - Illegale handel - China (4-1211)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1211
Kerncentrale van Gravelines - Incident - Effecten in BelgiŽ - Veiligheid van de inwoners van nabijgelegen Belgische gemeenten (4-4376)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-4376
Kerncentrale van Gravelines - Incident - Effecten in BelgiŽ - Veiligheid van de inwoners van nabijgelegen Belgische gemeenten (4-4377)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4377
Kerncentrale van Gravelines - Incident - Effecten in BelgiŽ - Veiligheid van de inwoners van nabijgelegen Belgische gemeenten (4-5993)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-5993
Kinderopvang - Beschouwen als verloning - Toepassing van artikel†38, ß1, eerste lid, 11ļ, van het WIB 1992 (4-833)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-833
Kinderopvang - Fiscale aftrek (4-2244)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2244
Kinderopvang - Fiscale aftrek (4-913)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-913
Koppelverkoop - iPhone - Abonnement bij een telecommunicatiepartner (4-5)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan mevrouw Van den Bossche, vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Antwoord
SV 4-5
Kredietcrisis - Staatssteun - Misbruik door de banken - Verhoging van de winstmarges (4-3761)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3761
Kunststof zuigflessen - Chemische stof bisphenol A - Gevaar voor de gezondheid - Verbod (4-2923)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2923
Kunststof zuigflessen - Chemische stof bisphenol A - Gevaar voor de gezondheid - Verbod (4-2924)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-2924
Laptops - Verkoop met Windows-besturingssysteem - Eventuele koppelverkoop - Oplossingen (4-3009)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3009
Laptops - Verkoop met Windows-besturingssysteem - Eventuele koppelverkoop - Oplossingen (4-3010)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-3010
Lokale en regionale radiozenders - Straalverbindingen - Belastingen (4-1657)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1657
Luchthaven van Zaventem - Stakingen - Communicatie - Vernietiging van bagage (4-1658)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-1658
Luchtvaartmaatschappijen - Afficheren van de prijzen van vliegtuigtickets - Inbreuken - Maatregelen (4-1215)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-1215
Luchtvaartmaatschappijen - Afficheren van de prijzen van vliegtuigtickets - Inbreuken - Maatregelen (4-1216)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-1216
Luchtvaartmaatschappijen - Vliegtuigtickets - Affichering van de all-inprijs - Wet van 14†juli†1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (4-24)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan mevrouw Van den Bossche, vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   dossier afgesloten
SV 4-24
Magistratuur - Pogingen tot beÔnvloeding van rechters - Oprichting van een meldpunt (4-2928)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2928
Magistratuur - Pogingen tot beÔnvloeding van rechters - Oprichting van een meldpunt (4-5621)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5621
Mevrouw Freya Piryns vraagt het woord voor een persoonlijk feit - Weigering van de voorzitter - Opvang van vluchtelingen      
  4-96
p. 32-33 4-96 p. 32-33 (PDF)
  4-96
p. 37 4-96 p. 37 (PDF)
Militaire robottechnologie - Internationale regelgeving - Oorlogs- en humanitair recht (Onbemande telegestuurde vliegtuigen, drones) (4-3475)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
SV 4-3475
Militaire robottechnologie - Internationale regelgeving - Oorlogs- en humanitair recht (Onbemande telegestuurde vliegtuigen, drones) (4-3476)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-3476
NAVO - Plaatsing van een raketschild in Europa - Houding van BelgiŽ (4-241)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-241
NAVO - Plaatsing van een raketschild in Europa - Houding van BelgiŽ (4-242)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-242
NAVO - Plaatsing van een raketschild in Europa - Houding van BelgiŽ (4-639)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-639
NMBS - Defecten van de treinstellen - Aantallen - Gemiddelde hersteltijd (4-4373)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4373
NMBS - Defecten van de treinstellen - Aantallen - Gemiddelde hersteltijd (4-5791)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5791
NMBS - Reizigers met een fiets - Capaciteit van treinwagons (4-1643)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1643
NMBS - Stations en treinstellen - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen (4-1217)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 4-1217
NMBS - Stations en treinstellen - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen (4-2420)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2420
NMBS - Toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers (4-56)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   dossier afgesloten
SV 4-56
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Aantal afgeschafte treinen - Uitrusting bestand tegen winterweer (4-6575)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6575
Nieuw Centraal Wapenregister - Ontwikkeling - Stand van zaken (4-6953)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6953
Notionele intrestaftrek - Misbruik - Maatregelen (4-34)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
   dossier afgesloten
SV 4-34
Ondergrondse aardgasopslagplaats - Project in Poederlee - Advies van de CREG (4-6)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6
Ontwerp van programmawet (4-738)      
  Amendement nr 18 van mevrouw Marleen Temmerman en de heer Geert Lambert, ingediend na de goedkeuring van de verslagen
   Financiering niet-gouvernementele organisaties
4-738/6
p. 1-2 4-738/6 p. 1-2 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
4-31
p. 24 4-31 p. 24 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (4-1777)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
  Stemmingen en stemverklaringen
4-122
p. 30-80 4-122 p. 30-80 (PDF)
  4-122
p. 82-109 4-122 p. 82-109 (PDF)
Oorlog in Gaza - IsraŽlisch leger - Oorlogsmisdaden - Verenigde Naties - Oprichting van een tribunaal (4-2927)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2927
Opening van het Magrittemuseum - Tentoonstelling van de collectie van de negentiende eeuw in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van BelgiŽ - Weerslag (4-3758)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-3758
Opening van het Magrittemuseum - Tentoonstelling van de collectie van de negentiende eeuw in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van BelgiŽ - Weerslag (4-3759)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3759
Organisatie van fuiven - Veiligheidsaspecten - Gemeentelijke bevoegdheid (4-1155)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1155
Overheidsbedrijven - Gunningen - Belangenconflicten (4-1660)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1660
Overheidsgebouwen - Biometrische gegevens (4-912)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-912
Overlijden - Meldinsplicht door het gemeentebestuur - Naaste familie van de overledene (4-266)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-266
Overlijden - Meldinsplicht door het gemeentebestuur - Naaste familie van de overledene (4-785)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-785
Persoonlijk feit - De heer Geert Lambert protesteert tegen uitlatingen van de heer Hugo Vandenberghe die hij denigrerend acht      
  4-9
p. 81 4-9 p. 81 (PDF)
Politiediensten - Informatiebeheer - Verbetering (4-1138)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-1138
Politiediensten - Informatiebeheer - Verbetering (4-2716)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2716
Politiediensten - Informatiebeheer - Verbetering (4-5914)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5914
Postbedeling - Klachten - Oplossingen (4-1661)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1661
Productie van stroom - Wind gevangen door hoogspanningsmasten - Gebruik (4-3764)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3764
Protect America Act - Privacy van de Belgische burgers (4-239)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-239
Protect America Act - Privacy van de Belgische burgers (4-240)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-240
Protect America Act - Privacy van de Belgische burgers (4-2508)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2508
Protect America Act - Privacy van de Belgische burgers (4-5586)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5586
Protect America Act - Privacy van de Belgische burgers (4-678)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-678
RIZIV - Administratieve fout - Terugbetaling Exubera (Inhaleerbare insuline - Herzieningsprocedure) (4-3)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Donfut, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
   Antwoord
SV 4-3
RIZIV - Alternatieve geneesmiddelen - Alternatieve methodes - Terugbetaling (4-1228)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1228
Rechtsplegingsvergoeding - Aanpassing aan het effectief toegekende bedrag (4-1019)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1019
Rechtsplegingsvergoeding - Akkoordvonnissen - Hogere vergoeding bij niet-naleving van de afspraken (4-310)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-310
Rechtsplegingsvergoeding - Recht op verlaging tot ťťn vierde van het basisbedrag (4-1021)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1021
Rechtsplegingsvergoeding - Verstekmakende partijen - Bevoordeelde positie (4-1020)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1020
Regeerakkoord - Arbeidsmigratie - Akkoord op de regelgeving (4-1988)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-1988
Regeerakkoord - Arbeidsmigratie - Akkoord op de regelgeving (4-2483)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-2483
Regeerakkoord - Arbeidsmigratie - Akkoord op de regelgeving (4-5438)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5438
Regeling van werkzaamheden      
  Bespreking van voorstellen van advies i.v.m. het bevoegdheidsconflict over de inspectie van de Franstalige basisscholen - Beperking van de procedureproblemen in het Bureau - Annulatie van de openbare vergadering in de Kamer
4-27
p. 6-8 4-27 p. 6-8 (PDF)
  Bespreking en plenaire vergadering van een belangenconflict inzake splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Verlening of opschorting van de termijnen
4-38
p. 48-51 4-38 p. 48-51 (PDF)
  De heer Geert Lambert vraagt om zijn mondelinge vraag, 4-412 (De overdracht van gerechtelijke dossiers aan buitenlandse autoriteiten door het federaal parket) opnieuw te mogen stellen, ditmaal aan de bevoegde minister, dewelke zich liet vervangen door een andere minister om te antwoorden
4-38
p. 37-38 4-38 p. 37-38 (PDF)
  De heer Josť Daras vraagt van de agenda van de plenaire vergadering af te voeren het wetsontwerp 4-866 tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens - Protesteert tegen de wijze waarop dit ontwerp werd behandeld in commissie : schending van de rechten van de oppositie - "Filibusteren" - Organiseren van stemmingen wetende dat de oppositie nog wil spreken
4-40
p. 6-13 4-40 p. 6-13 (PDF)
Regeringsverklaring (13 oktober 2009 - Regering Van Rompuy I)      
  Bespreking (vervolg)
4-91
p. 4-47 4-91 p. 4-47 (PDF)
   Begroting
4-91
p. 36-37 4-91 p. 36-37 (PDF)
   Bijdrage van de energiesector voor het langer openhouden van de kerncentrales
4-91
p. 36 4-91 p. 36 (PDF)
  4-91
p. 43-46 4-91 p. 43-46 (PDF)
   Brussel-Halle-Vilvoorde - Staatshervorming
4-91
p. 27-29 4-91 p. 27-29 (PDF)
   Ethische thema's
4-91
p. 15-18 4-91 p. 15-18 (PDF)
   Sociale zekerheid - Gezondheid
4-91
p. 37 4-91 p. 37 (PDF)
Regeringsverklaring (14 oktober 2008 - Regering Leterme I)      
  Bespreking
   Institutionele hervorming
4-45
p. 23-24 4-45 p. 23-24 (PDF)
  4-45
p. 25 4-45 p. 25 (PDF)
   Institutionele hervorming - Dialoog van gemeenschap tot gemeenschap
4-45
p. 15 4-45 p. 15 (PDF)
   Kritiek op het regeringsbeleid
4-45
p. 26-27 4-45 p. 26-27 (PDF)
   Mensen zonder papieren - Regularisatie
4-45
p. 9 4-45 p. 9 (PDF)
  4-45
p. 25-26 4-45 p. 25-26 (PDF)
   Ontsporing van de federale begroting
4-45
p. 24 4-45 p. 24 (PDF)
Regeringsverklaring (20 maart 2008 - Regering Leterme I)      
  Bespreking
   Asielbeleid - Probleem van de regularisaties
4-23
p. 54 4-23 p. 54 (PDF)
   De voorgestelde maatregelen zijn niet becijferd
4-23
p. 58-59 4-23 p. 58-59 (PDF)
   Engagement in de NAVO
4-23
p. 53 4-23 p. 53 (PDF)
   Hervorming van de instellingen
4-23
p. 52-53 4-23 p. 52-53 (PDF)
  4-23
p. 61-62 4-23 p. 61-62 (PDF)
  4-23
p. 63 4-23 p. 63 (PDF)
  4-23
p. 63 4-23 p. 63 (PDF)
  4-23
p. 64 4-23 p. 64 (PDF)
   Nieuwe aanpassing van de wapenwet
4-23
p. 53 4-23 p. 53 (PDF)
Regeringsverklaring (21 december 2007 - Regering Verhofstadt III) (Politieke crisis - Vorming van een "interim"-regering, beperkt in tijd en in samenstelling en met een programma beperkt tot tien punten - Institutionele hervormingen)      
  Bespreking
   Politieke crisis
4-11
p. 48-49 4-11 p. 48-49 (PDF)
   Staatshervorming - Werkgroep Octopus
4-11
p. 49-50 4-11 p. 49-50 (PDF)
Regeringsverklaring (25 november 2009 - Regering Leterme II)      
  Bespreking
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Aanpak institutionele problemen - Rol van de heer Jean-Luc Dehaene - Dossier Brussel-Halle-Vilvoorde
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Economische crisis - Begrotingstekort - Klimaattop Kopenhagen
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Hervorming van de Senaat
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Rol van de Senaat in de bespreking van de regeringsverklaring - Aanwezigheid van de premier
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
Regeringsverklaring (31 december 2008 - Regering Van Rompuy I)      
  Bespreking
   Asiel- en migratiebeleid
4-56
p. 33 4-56 p. 33 (PDF)
   Begrotingstekort
4-56
p. 32-33 4-56 p. 32-33 (PDF)
   Institutionele hervorming
4-56
p. 33-34 4-56 p. 33-34 (PDF)
   Parlementaire onderzoekscommissie betreffende het beheer door de regering van het debacle van de bank Fortis - Scheiding der machten - Regeringscrisis
4-56
p. 34 4-56 p. 34 (PDF)
   Sociaal-economisch beleid
4-56
p. 32-33 4-56 p. 32-33 (PDF)
   Splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde
4-56
p. 33 4-56 p. 33 (PDF)
Regie der Gebouwen - Aankoopbeleid - Duurzame natuursteen (4-3017)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-3017
Regie der Gebouwen - Aankoopbeleid - Duurzame natuursteen (4-5153)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5153
Rekruteringen- Gebruik van hersenscans - Regelgeving (4-3117)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-3117
Rwanda - Gacaca-rechtbanken - Misbruik (4-244)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-244
Samenstelling van een politieke fractie      
  De heer Geert Lambert maakt geen deel meer uit van de sp.a+Vl.Pro-fractie vanaf 1 januari 2009
4-54
p. 6 4-54 p. 6 (PDF)
Seingevers bij wielerwedstrijden - Aanpassing van het koninklijk besluit (4-1186)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-1186
Seingevers bij wielerwedstrijden - Aanpassing van het koninklijk besluit (4-21)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   dossier afgesloten
SV 4-21
Strafregister - Gedifferentieerd systeem van afschriften (4-1981)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1981
Strafregister - Gedifferentieerd systeem van afschriften (4-2573)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2573
SubsidiŽring - Programmaís van de Europese Unie - Energie en leefmilieu - Europese organisaties verbonden met Prins Laurent (Toezicht) (4-23)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Verhofstadt, Eerste minister
   Antwoord
SV 4-23
Synatom-fonds - Gelden - Beschikbaarheid - Gebruik (4-2130)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten
SV 4-2130
Synatom-fonds - Gelden - Beschikbaarheid - Gebruik (4-2649)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-2649
Synatomfonds - Belegging van de middelen door de nucleaire exploitanten - Commissie voor nucleaire voorzieningen - Vooruitzichten (4-6369)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-6369
Terrorismeverdachten in Guantanamo Bay - Overname door de Europese landen - Stand van zaken in BelgiŽ (4-238)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-238
Terrorismeverdachten in Guantanamo Bay - Overname door de Europese landen - Stand van zaken in BelgiŽ (4-926)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-926
Tibet - Maartprotesten - Opgepakte Tibetanen (4-1235)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1235
Tsjaad - Verkoop van kinderen van vluchtelingen - Soedanese milities (4-1232)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1232
Turkije - Toestemming van het Parlement - Invasie in Irak (4-27)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-27
Turkije - Vervolging - Koerdische Demokratik Toplum Partisi (DTP) - Houding van BelgiŽ (4-3473)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3473
Uitzendwerk bij de overheid (Overleg met de sociale partners) (4-439)      
  Vraag om uitleg van de heer Geert Lambert aan de heer Yves Leterme, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-46
p. 86 4-46 p. 86 (PDF)
United Nations Mission in Kosovo - Personeel - Vervolging voor fraude (4-1231)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1231
Verenigde Naties (VN) - Samenwerking - Aangeklaagde Congolese krijgsheer - Arrestatiebevel (4-3762)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
SV 4-3762
Verenigde Naties - Speciaal rapporteur - Recht op voedsel - Ondersteuning (4-1236)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1236
Verenigde staten - Ministerie van Buitenlandse Zaken - Antiterrorismedienst - Bezoek van de adjunct-coŲrdinator in BelgiŽ (4-1225)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1225
Vernieuwing elektronische identiteitskaart - Beroepsgegevens - Ambtenaren - Ontbrekende codering (4-1421)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1421
Vice-gouverneurs - Vlaams-Brabant - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Werklast (4-6367)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6367
Vliegtuig van het Belgisch Leger - Gebruik door de Raadsvoorzitter van de Europese Unie - Prijs (4-6547)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-6547
Voedingsmiddelen - Azo-kleurstoffen - Gevaar voor de volksgezondheid (4-924)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-924
Voedingsmiddelen - Azo-kleurstoffen - Gevaar voor de volksgezondheid (4-925)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-925
Voorstel van resolutie betreffende een wettelijke regeling voor betaalstakingen bij het openbaar vervoer (Stakingsrecht - Recht op mobiliteit) (4-1542)      
  Voorstel van de heer Geert Lambert
4-1542/1
p. 1-3 4-1542/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot een blijvende structurele financiering voor de palliatieve dagcentra (4-1546)      
  Voorstel van de dames Lieve Van Ermen, Marleen Temmerman en Freya Piryns en de heren Patrik Vankrunkelsven, Louis Ide en Geert Lambert
4-1546/1
p. 1-3 4-1546/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie om BelgiŽ aan te zetten tot een verbod op de verkoop en het gebruik van technische instrumenten om kinderen en jongeren te verjagen (o.a. de Mosquito) (4-642)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns, Nahima Lanjri en Isabelle Durant en de heren Jean-Jacques De Gucht en Geert Lambert
4-642/1
p. 1-2 4-642/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie over het beheer van de voorraden van vaccins tegen de A/H1N1-griep en over het risico van belangenconflicten ter zake (4-1674)      
  Voorstel van mevrouw Lieve Van Ermen en de heer Geert Lambert
4-1674/1
p. 1-6 4-1674/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet, teneinde er het beginsel van de scheiding van Kerk en Staat in op te nemen (4-782)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 110 van de Grondwet wat betreft het genaderecht (Afschaffing van het recht van de Koning om uitgesproken straffen kwijt te schelden of te verminderen) (4-1368)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet, voor wat de afschaffing van de adel betreft (4-851)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167, ß 1, tweede lid, van de Grondwet, om de democratische controle te verhogen op het vaststellen van de staat van oorlog en op het inzetten of het ter beschikking stellen van de krijgsmacht ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde (4-915)      
  Voorstel van de heer Geert Lambert
4-915/1
p. 1-3 4-915/1 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 198 van de Grondwet om aan de wijzigingen die dit artikel mogelijk maakt, de opheffing van overgangsbepalingen zonder voorwerp toe te voegen (4-1239)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21, tweede lid, van de Grondwet (Burgerlijk en kerkelijk huwelijk) (4-1547)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21, tweede lid, van de Grondwet om het aan te vullen met het principe dat de wet altijd boven religieuze akten staat (4-305)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 30 van de Grondwet, om de bescherming der talen uit te breiden (Uitbreiding tot andere domeinen dan handelingen van het openbaar gezag en gerechtszaken, zoals het culturele en religieuze leven, de commerciŽle sector e.d.) (4-860)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen (4-1363)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 66, eerste lid, en 71, eerste en tweede lid, van de Grondwet, teneinde de bepalingen betreffende de parlementaire vergoeding te actualiseren (4-726)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel Ibis van de Grondwet om een artikel 7ter in te voegen, betreffende de internationale solidariteit (4-797)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Wapenhandel - Internet - Strijd van de Federal Computer Crime Unit (4-1210)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1210
Wapenhandel - Internet - Strijd van de Federal Computer Crime Unit (4-19)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-19
Wapens - Registratie door de provincies - Gebrek aan personeel (4-3370)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3370
Wapensystemen met verarmd uranium Ė Verbod Ė Ontwerpverdrag van de Verenigde Naties Ė Rol van BelgiŽ (4-1187)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1187
Wapensystemen met verarmd uranium Ė Verbod Ė Ontwerpverdrag van de Verenigde Naties Ė Rol van BelgiŽ (4-55)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-55
Wapenwetgeving - Taken van de lokale politiezones - Omzendbrief (4-6941)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6941
Wapenwetgeving - Taken van de lokale politiezones - Omzendbrief (4-6942)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6942
Welke datum draagt een plenaire vergadering die doorloopt tot de volgende dag ? - Vervaltermijn in een Europese richtlijn      
  4-9
p. 94 4-9 p. 94 (PDF)
Wereldbank - Instelling van een 'kwetsbaarheidsfonds' - Deelname van BelgiŽ (4-3120)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-3120
Werking van de Senaat : protest van de oppositie      
  4-40
p. 6-13 4-40 p. 6-13 (PDF)
Wet van 18 juni 2009 tot aanvulling van de woninghuurwet - Verschil tussen de Franstalige en Nederlandstalige tekst - Correcte interpretatie - Aanpassing naar gelijkvormigheid (4-4911)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4911
Wet van 18 juni 2009 tot aanvulling van de woninghuurwet - Verschil tussen de Franstalige en Nederlandstalige tekst - Correcte interpretatie - Aanpassing naar gelijkvormigheid (4-5720)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5720
Wet van 7†mei†1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers - Illegale gokkantoren - Bestrijding (4-7)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Jamar, minister toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met de Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude
   Antwoord
SV 4-7
Wetsontwerp betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (4-1392)      
  Algemene bespreking
4-95
p. 5-33 4-95 p. 5-33 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst bestreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en BosniŽ-Herzegovina, ondertekend te Brussel op 6 maart 2006 (4-881)      
  Verslag van de heer Geert Lambert
4-881/2
p. 1-3 4-881/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de gezondheidszorgenverzekering tussen het Koninkrijk BelgiŽ en AustraliŽ, ondertekend te Canberra op 10 augustus 2006 (4-898)      
  Verslag van de heer Geert Lambert
4-898/2
p. 1-3 4-898/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen de Belgische regering en de Macedonische regering, ondertekend te Brussel op 13 februari 2007 (4-882)      
  Verslag van de heer Geert Lambert
4-882/2
p. 1-3 4-882/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Oosterse Republiek Uruguay, ondertekend te Montevideo op 22 november 2006 (4-822)      
  Verslag van de heer Geert Lambert
4-822/2
p. 1-3 4-822/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek India, ondertekend te New Delhi op 3 november 2006 (4-894)      
  Verslag van de heer Geert Lambert
4-894/2
p. 1-3 4-894/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Korea, ondertekend te Brussel op 5 juli 2005 (4-820)      
  Verslag van de heer Geert Lambert
4-820/2
p. 1-3 4-820/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Speciale administratieve Regio van Hongkong van de Volksrepubliek China betreffende de overbrenging van gevonniste personen, ondertekend te Brussel op 8 november 2006 (4-941)      
  Verslag van de heer Geert Lambert
4-941/2
p. 1-3 4-941/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met de Slotakte, gedaan te Lissabon op 13 december 2007 (4-568)      
  Algemene bespreking
4-19
p. 5-61 4-19 p. 5-61 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen in verzekeringsaangelegenheden (Omzetting richtlijn 2004/113/EG van de Raad) (4-477)      
  Amendementen nrs 7 tot 198 van de heren Geert Lambert, Bart Martens, Guy Swennen en Andrť Van Nieuwkerke en de dames Freya Piryns, Myriam Vanlerberghe en Marleen Temmerman, ingediend na de goedkeuring van het verslag
4-477/3
p. 3 4-477/3 p. 3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-9
p. 44-70 4-9 p. 44-70 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
4-9
p. 74-94 4-9 p. 74-94 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens teneinde de termijn voor de aangifte van wapenbezit te verlengen (4-310)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Geert Lambert
4-310/2
p. 1-2 4-310/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
4-5
p. 11-18 4-5 p. 11-18 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieŽn van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk en tot oprichting van een Vaste Regularisatiecommissie (Vreemdelingen die meer dan 3 jaar geleden een asielaanvraag, een aanvraag voor subsidiaire bescherming of een aanvraag tot gezinshereniging hebben ingediend - Vreemdelingen die duurzame sociale bindingen hebben ontwikkeld - Vreemdelingen die niet kunnen terugkeren) (4-135)      
  Over de inoverwegingneming
4-4
p. 16 4-4 p. 16 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende een algemeen rookverbod in gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (4-601)      
  Algemene bespreking
4-95
p. 5-33 4-95 p. 5-33 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende een algemene regeling voor de rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en de bescherming van werknemers tegen tabaksrook (4-1141)      
  Algemene bespreking
4-95
p. 5-33 4-95 p. 5-33 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het verbod op racistische, negationistische en neonazistische organisaties (en houdende wijziging artikel 137 Wetboek van strafvordering) (4-706)      
  Voorstel van de heer Geert Lambert
4-706/1
p. 1-8 4-706/1 p. 1-8 (PDF)
  Intrekking
4-65
p. 86-87 4-65 p. 86-87 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 10 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoŲrdineerd op 17 juli 1991 (Opname in de algemene toelichting op de begroting van een overzicht van alle uitgaven voor de monarchie gefinancierd d.m.v. de civiele lijst, dotaties aan leden van de Koninklijke Familie, departementale begrotingen, begrotingen van de staatsdiensten met afzonderlijk beheer, begrotingen van de instellingen van openbaar nut en staatsbedrijven) (4-707)      
  Voorstel van de heer Geert Lambert
4-707/1
p. 1-5 4-707/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 11 april 1962 die de doortocht en het verblijf in BelgiŽ toelaat van de troepen van de met BelgiŽ door het Noord-Atlantisch Verdrag verbonden landen (De uitvoeringsakkoorden mogen geen afbreuk doen aan de internationale verplichtingen van BelgiŽ krachtens het VN-Handvest en het internationaal humanitair recht) (4-889)      
  Voorstel van de heer Geert Lambert
4-889/1
p. 1-3 4-889/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot erkenning van de eerlijke handel en van de natuurlijke en rechtspersonen die toezien op de naleving van de criteria voor eerlijke handel (Juridische erkenning door een duidelijke omschrijving van wat met de begrippen "eerlijke handel' en "medespelers in eerlijke handel" wordt bedoeld en administratieve erkenning door de oprichting van een "Comitť voor eerlijke handel" dat ermee zou worden belast te controleren of de voormelde medespelers de criteria naleven die in de definitie van het begrip "eerlijke handel" zijn opgenomen) (4-344)      
  Voorstel van de heren Bart Martens, Andrť Van Nieuwkerke, Guy Swennen en Geert Lambert en mevrouw Marleen Temmerman
4-344/1
p. 1-19 4-344/1 p. 1-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 66, vijfde lid, van het Strafwetboek inzake opruiing (Aanzetting/opruiing tot misdaden of wanbedrijven - Protest- en actiemiddelen, betogingen en stakingen) (4-888)      
  Voorstel van de heer Geert Lambert
4-888/1
p. 1-3 4-888/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen om de afwijking in te voeren die is toegestaan in artikel 5 van de richtlijn 2004/113/EG van de Raad (teneinde op het gebied van de verzekeringen de mannen en de vrouwen niet volstrekt gelijk te behandelen) (4-352)      
  Algemene bespreking
4-9
p. 44-70 4-9 p. 44-70 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
4-9
p. 74-94 4-9 p. 74-94 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 31bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, wat de financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden betreft (Gelijkschakeling tussen Belgen en niet-Belgen) (4-1160)      
  Voorstel van de heer Geert Lambert
4-1160/1
p. 1-4 4-1160/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (2) (Zie ook doc. 4-179) (4-180)      
  Voorstel van de heer Geert Lambert
4-180/1
p. 1-5 4-180/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (Zie ook doc. 4-180) (4-179)      
  Voorstel van de heer Geert Lambert
4-179/1
p. 1-16 4-179/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie met het oog op de invoering van een verbod op segmentering op basis van handicap of gezondheidstoestand in het verzekeringswezen (4-1224)      
  Voorstel van de dames Helga Stevens, Vera Dua en Lieve Van Ermen en de heren Wouter Beke, Jean-Paul Procureur, Geert Lambert en Louis Ide
4-1224/1
p. 1-9 4-1224/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding (4-764)      
  Amendement nr 10 van de heren Guy Swennen en Geert Lambert
4-764/10
p. 2-3 4-764/10 p. 2-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de regulering van de prijs van aardgas en elektriciteit (Regulering van de prijs in afwachting van een echte vrije markt) (4-45)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Philippe Mahoux, Philippe Moureaux en Geert Lambert en de dames Myriam Vanlerberghe, Anne-Marie Lizin, Marleen Temmerman en Olga Zrihen
4-45/1
p. 1-9 4-45/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel zonder tussenkomst van de rechtbank (Wijziging Burgerlijk Wetboek, Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van Koophandel) (4-127)      
  Stemming en stemverklaringen van de heer Philippe Mahoux en mevrouw Myriam Vanlerberghe
4-29
p. 44-47 4-29 p. 44-47 (PDF)
  4-29
p. 90-91 4-29 p. 90-91 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van het schorsend karakter van een verzoekschrift tot vernietiging bij de Raad van State voor wat de burgerrechtelijke vordering tot schadevergoeding betreft (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op het schorsen van de verjaring van de burgerrechtelijke vordering tot schadevergoeding ten gevolge van een beroep tot vernietiging bij de Raad van State) (4-10)      
  Over de inoverwegingneming
4-4
p. 16 4-4 p. 16 (PDF)
Woon-werkverkeer - Fiscale aftrek - Beperking (4-103)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
   dossier afgesloten
SV 4-103
Woon-werkverkeer - Fiscale aftrek - Beperking (4-1188)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1188
Zuid-Oost Turkije - Schending van de kinderrechten - Houding van BelgiŽ (4-3477)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3477
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999