Auteurs- en sprekersregister betreffende "Nimmegeers Staf" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2003 BZ)      
  Benoeming van de heer Nimmegeers tot eerste ondervoorzitter van de Senaat
3-3
p. 9 3-3 p. 9 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2003-2004)      
  Benoeming van de heer Nimmegeers tot eerste ondervoorzitter van de Senaat
3-13
p. 4-5 3-13 p. 4-5 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2004-2005)      
  Benoeming van de heer Nimmegeers tot eerste ondervoorzitter van de Senaat
3-77
p. 5 3-77 p. 5 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2005-2006)      
  Benoeming van de heer Nimmegeers tot eerste ondervoorzitter van de Senaat
3-126
p. 4 3-126 p. 4 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2006-2007)      
  Benoeming van de heer Nimmegeers tot eerste ondervoorzitter van de Senaat
3-180
p. 4 3-180 p. 4 (PDF)
De Nederlandstalige zenders op de Brusselse kabel (Vitaya, Liberty-TV en Jim-TV) (3-253)      
  Mondelinge vraag van de heer Nimmegeers aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-47
p. 21-22 3-47 p. 21-22 (PDF)
De aanwezigheid van ernstig zieken en van personen met zwaar psychische problemen in de gesloten centra (3-1996)      
  Vraag om uitleg van de heer Nimmegeers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-195
p. 76-80 3-195 p. 76-80 (PDF)
De beleidsmaatregelen in verband met de ozonconcentraties (3-1212)      
  Mondelinge vraag van de heer Nimmegeers aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-175
p. 13-15 3-175 p. 13-15 (PDF)
De erkenning van de voetverzorgers (3-69)      
  Mondelinge vraag van de heer Nimmegeers aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-21
p. 31-32 3-21 p. 31-32 (PDF)
De gevolgen van de herstructurering bij Volkswagen Vorst      
  Debat
3-190
p. 7-22 3-190 p. 7-22 (PDF)
De homofobe uitspraken van president Poetin van Rusland en over het toenemend homofoob gedrag in ons eigen land (Algemene nationale gegevensbank van de federale politie - Richtlijnen aan politie : vermelding "homofoob gedrag" in PV's) (3-1403)      
  Mondelinge vraag van de heer Nimmegeers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-203
p. 12-14 3-203 p. 12-14 (PDF)
De hongerstaking van een groep Koerdische asielzoekers in Brussel (3-666)      
  Mondelinge vraag van de heer Nimmegeers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-108
p. 25-27 3-108 p. 25-27 (PDF)
De houding van de Belgische regering betreffende het artikel van het ontwerp van Europese grondwet inzake de kerken en de niet-confessionele organisaties (3-58)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Stemming over de gewone motie
3-28
p. 48-50 3-28 p. 48-50 (PDF)
  3-28
p. 69 3-28 p. 69 (PDF)
De inschrijving van en de nationaliteitstoekenning voor Kosovaren die wettelijk in ons land verblijven (Moeilijkheden inzake het verwerven van documenten) (3-1813)      
  Vraag om uitleg van de heer Nimmegeers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-181
p. 24-26 3-181 p. 24-26 (PDF)
De opsluiting en berechting van burgers uit Centraal- en Oost-Europese landen na uitwijzing uit ons land (Uitvoering van het Europees Verdrag inzake internationale geldigheid van strafvonnissen en van het protocol bij het Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen - Probleem van de dubbele bestraffing) (3-186)      
  Mondelinge vraag van de heer Nimmegeers aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-41
p. 8-9 3-41 p. 8-9 (PDF)
De opvang van asielzoekers die op parkings langs de E 40 worden aangetroffen (Tijdelijke opvang vůůr uitwijzing - Ontwrichting politiediensten) (3-39)      
  Mondelinge vraag van de heer Nimmegeers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-20
p. 18-19 3-20 p. 18-19 (PDF)
De palliatieve zorg (Sluiting van dagcentra)      
  Debat
3-86
p. 14-22 3-86 p. 14-22 (PDF)
De sluiting van het Elisa-Centrum door Artsen Zonder Grenzen (Centrum te Brussel - Anonieme en gratis aids-tests) (3-1007)      
  Vraag om uitleg van de heer Nimmegeers aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-127
p. 63-64 3-127 p. 63-64 (PDF)
De specifieke problematiek van patiŽnten met incontinentie- en retentieproblemen (FinanciŽle tegemoetkomingen voor geneesmiddelen en voor medisch materiaal) (3-1339)      
  Vraag om uitleg van de heer Nimmegeers aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-150
p. 53-54 3-150 p. 53-54 (PDF)
De uitwijzing van uitgeprocedeerde asielzoekers met legervoertuigen in Beneluxverband (3-247)      
  Mondelinge vraag van de heer Nimmegeers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-46
p. 21-23 3-46 p. 21-23 (PDF)
De verdere uitbouw van de dagcentra voor palliatieve zorg (3-421)      
  Vraag om uitleg van de heer Nimmegeers aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-83
p. 57-59 3-83 p. 57-59 (PDF)
De vertegenwoordiging van de generiekegeneesmiddelenindustrie in de officiŽle overlegplatforms (Federaal Geneesmiddelenagentschap - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen - Verzekeringscomitť van het RIZIV) (3-1814)      
  Vraag om uitleg van de heer Nimmegeers aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-181
p. 26-28 3-181 p. 26-28 (PDF)
De weerslag van media-evenementen zoals het proces Dutroux op de geestelijke gezondheid van de bevolking (Gevoelens van onmacht en woede - Anonieme slachtoffers van seksuele misdrijven - Zorgaanbod voor geestelijke gezondheidszorg - Op sensatie gerichte berichtgeving en persvrijheid) (3-183)      
  Vraag om uitleg van de heer Nimmegeers aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-47
p. 70-73 3-47 p. 70-73 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  de heer Nimmegeers, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
3-1
p. 13 3-1 p. 13 (PDF)
Gevangenissen - Religieuze en morele bijstand - Maatregelen (3-419)      
  Schriftelijke vraag van de heer Nimmegeers aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-6
p. 408-409 3-6 p. 408-409 (PDF)
Het belang van seksuele en reproductieve gezondheid bij de bestrijding van HIV en AIDS en dit naar aanleiding van Wereld-Aidsdag op 1 december 2004 (3-482)      
  Mondelinge vraag van de heer Nimmegeers aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-86
p. 40-45 3-86 p. 40-45 (PDF)
Het onderzoek van Test-Aankoop over palliatieve zorg (Thuisverzorging - Psychosociale begeleiding - Beperkte terugbetaling - Morele en spirituele bijstand) (3-1301)      
  Mondelinge vraag van de heer Nimmegeers aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-191
p. 24-27 3-191 p. 24-27 (PDF)
Het syntheseverslag van de commissie voor Interculturele Dialoog (Eerste tussentijds verslag)      
  Debat
3-87
p. 7-21 3-87 p. 7-21 (PDF)
Het zeer hoge aantal zelfdodingen in ons land (Nefaste invloed van de media) (3-983)      
  Mondelinge vraag van de heer Nimmegeers aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-149
p. 33-34 3-149 p. 33-34 (PDF)
Hulde (2004-2005)      
  60ste verjaardag van de bevrijding van het concentratiekamp Auschwitz II-Birkenau
3-95
p. 7-8 3-95 p. 7-8 (PDF)
Hulde (2005-2006)      
  Huldebetoon aan mevrouw Lizin en aan de heren Roelants du Vivier, Coveliers, Happart, Chevalier en Moureaux, naar aanleiding van hun twintigjarig ambtsjubileum
3-168
p. 4-26 3-168 p. 4-26 (PDF)
Mogelijke geheime gevangenissen en de CIA-vluchten naar Europese luchthavens      
  Debat
3-139
p. 7-12 3-139 p. 7-12 (PDF)
  3-139
p. 13-15 3-139 p. 13-15 (PDF)
Onderzoek van de geloofsbrieven (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  van een senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap, ter vervanging de heer Cheron, ontslagnemend
   Verslag van de heer Nimmegeers
3-132
p. 11 3-132 p. 11 (PDF)
  van een senator aangewezen door het Vlaams Parlement, ter vervanging van de heer Koninckx, ontslagnemend
   Verslag van de heer Nimmegeers
3-199
p. 5-6 3-199 p. 5-6 (PDF)
Voor het eerst in de geschiedenis zal een vrouw, mevrouw Anne-Marie Lizin, de assemblee van de Senaat voorzitten, dit is een historisch moment      
  3-75
p. 6 3-75 p. 6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de aanwezigheid van BelgiŽ in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties als niet-permanent lid, van 1 januari 2007 tot 31 december 2008 (3-1969)      
  Amendementen nrs 49 en 50 van mevrouw Hermans en de heer Nimmegeers
3-1969/2
p. 15-16 3-1969/2 p. 15-16 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het bewind in Iran en de oppositie ertegen (3-1065)      
  Voorstel van de heer Nimmegeers c.s.
3-1065/1
p. 1-4 3-1065/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie om een volksraadpleging te organiseren in het raam van het debat over het openstellen van adoptie voor paren van hetzelfde geslacht (3-1317)      
  Algemene bespreking
3-159
p. 23-57 3-159 p. 23-57 (PDF)
Voorstel van resolutie over de doorreisproblemen in Bulgarije (Pesterijen en afpersing) (3-1454)      
  Voorstel van mevrouw Pehlivan en de heer Nimmegeers
3-1454/1
p. 1-2 3-1454/1 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
3-172
p. 32-35 3-172 p. 32-35 (PDF)
Voorstel van resolutie over een proefproject inzake draadloos internet op treinen (3-948)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Hugo Vandenberghe en Nimmegeers
3-99
p. 49-50 3-99 p. 49-50 (PDF)
  3-99
p. 86 3-99 p. 86 (PDF)
Voorstel van resolutie over het Belgisch beleid betreffende de hervorming van het bestuur en het beleid van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (3-1920)      
  Verslag van de heer Nimmegeers
3-1920/3
p. 1-6 3-1920/3 p. 1-6 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 137-139 3-216 p. 137-139 (PDF)
Wensen (2004-2005)      
  Eindejaarswensen
3-91
p. 37 3-91 p. 37 (PDF)
Werkwijze door de regering opgelegd aan het parlement      
  3-147
p. 39 3-147 p. 39 (PDF)
  3-147
p. 40 3-147 p. 40 (PDF)
Wetsontwerp betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (Opheffing van de wet van 16 juni 1993 betreffende de universele bevoegdheid van het Belgische gerecht en opnemen van de belangrijkste bepalingen in het gemeenrecht) (3-136)      
  Algemene bespreking
3-11
p. 4-27 3-11 p. 4-27 (PDF)
  3-11
p. 27-33 3-11 p. 27-33 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Democratische Volksrepubliek Laos, ondertekend te Brussel op 29 mei 2002 (3-1366)      
  Verslag van de heer Nimmegeers
3-1366/2
p. 1 3-1366/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Anguilla, ondertekend te Brussel op 5 oktober 2004 en te Anguilla op 17 november 2004 (3-1330)      
  Verslag van de heer Nimmegeers
3-1330/2
p. 1-5 3-1330/2 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
3-132
p. 34 3-132 p. 34 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Britse Maagdeneilanden, ondertekend te Brussel op 5 oktober 2004 en te Tortola op 11 april 2005 (3-1333)      
  Verslag van de heer Nimmegeers
3-1333/2
p. 1 3-1333/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Cayman-Eilanden, ondertekend te Brussel op 5 oktober 2004 en te Grand Cayman op 12 april 2005 (3-1334)      
  Verslag van de heer Nimmegeers
3-1334/2
p. 1 3-1334/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Turks en Caicos Eilanden, ondertekend te Brussel op 5 oktober 2004 en te Grand Turk op 16 december 2004 (3-1331)      
  Verslag van de heer Nimmegeers
3-1331/2
p. 1 3-1331/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Overzeese Gebied Montserrat van het Verenigd Koninkrijk, ondertekend te Brussel op 5 oktober 2004 en te Montserrat op 7 april 2005 (3-1332)      
  Verslag van de heer Nimmegeers
3-1332/2
p. 1 3-1332/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Volksrepubliek China inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Beijing op 6 juni 2005 (3-1751)      
  Verslag van de heer Nimmegeers
3-1751/2
p. 1-7 3-1751/2 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Japan betreffende de sociale zekerheid, ondertekend te Brussel op 23 februari 2005 (3-1618)      
  Verslag van de heer Nimmegeers
3-1618/2
p. 1-3 3-1618/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Bilateraal Akkoord over wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de douane tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Azerbeidzjan, ondertekend te Brussel op 18 mei 2004 (3-1926)      
  Verslag van de heer Nimmegeers
3-1926/2
p. 1-2 3-1926/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Bilateraal Akkoord over wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de douane tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Madagaskar, ondertekend te Brussel op 26 februari2003 (3-1867)      
  Verslag van de heer Nimmegeers
3-1867/2
p. 1-3 3-1867/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-Overeenkomst) en het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van Europol, de leden van zijn organen, zijn adjunct-directeuren en zijn personeelsleden, gedaan te Brussel op 28 november 2002 (Gemeenschappelijke onderzoeksteams : voorrechten en immuniteiten) (3-930)      
  Verslag van de heer Nimmegeers
3-930/2
p. 1-2 3-930/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 161 betreffende de bedrijfsgezondheidsdiensten, aangenomen te GenŤve op 26 juni 1985 door de Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie (3-2117)      
  Verslag van de heer Nimmegeers
3-2117/2
p. 1-3 3-2117/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Republiek AlbaniŽ inzake politiesamenwerking, ondertekend te Brussel op 22 maart 2005 (3-1947)      
  Verslag van de heer Nimmegeers
3-1947/2
p. 1-3 3-1947/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot oprichting van een Commissie belast met de hernieuwing van de organen van de islamitische eredienst (3-815)      
  Algemene bespreking
3-74
p. 4-24 3-74 p. 4-24 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 augustus 1981 houdende de oprichting van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers en van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers en van het koninklijk besluit van 22 juni 1983 houdende statuut van nationale erkentelijkheid ten gunste van de leden van het Expeditiekorps voor Korea, teneinde "27 juli 1953" te vervangen door "15 september 1954" in het statuut van nationale erkentelijkheid ten gunste van de leden van het expeditiekorps voor Korea (3-2369)      
  Verslag van de heer Nimmegeers
3-2369/2
p. 1-4 3-2369/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de versterking van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel en tegen praktijken van huisjesmelkers (In overeenstemming brengen van het Belgisch recht met de instrumenten van het internationaal en Europees recht - De strafbaarstelling van mensenhandel zal zowel betrekking hebben op Belgen als op vreemdelingen [artikel 433 quinquies van het Strafwetboek] - De strafbaarstelling van de mensenhandel heeft voortaan uidrukkelijk betrekking op een aantal vormen van zowel seksuele [pornografie, ontucht, prostitutie] als economische uitbuiting [uitbuiting door arbeid, exploitatie van bedelarij, wegnemen van organen] - Nieuwe verzwarende omstandigheden [in gevaar brengen van het leven van een slachtoffer, betrokkenheid van een criminele organisatie] en aanpassing van de straffen - Aanpassing van de gevangenisstraf ten einde uitlevering mogelijk te maken - Verzwaring van de straffen voor personen die zich schuldig maken aan smokkel van en handel in niet-begeleide minderjarigen - Strafbaarstelling uitbuiting bedelarij - Strafbaarstelling van de huisjesmelkers : uitbreiding van de bescherming zowel naar vreemdelingen als naar Belgen - Aanpassingen wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie en wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen voor racismebestrijding) (3-1138)      
  Algemene bespreking
3-114
p. 8-18 3-114 p. 8-18 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, teneinde de adoptie door personen van hetzelfde geslacht mogelijk te maken (Echtgenoot van hetzelfde geslacht of persoon van hetzelfde geslacht met wie men samenwoont) (3-1460)      
  Algemene bespreking
3-159
p. 23-57 3-159 p. 23-57 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraads- en districtraadsverkiezingen tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (3-262)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (3-65)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoeging van de artikelen 442quater en 442quinquies in het Strafwetboek, met het oog op de strafbaarstelling van de mentale destabilisatie van personen en van het misbruik van personen in een verzwakte positie (en het actief aanzetten tot zelfmoord - Omzetting in de praktijk van de derde aanbeveling geformuleerd in het verslag van de parlementaire onderzoekscommissie van 28 april 1997 [doc K 49-313) met het oog op de beleidsvorming ter bestrijding van de onwettige praktijken van sekten] (3-1277)      
  Voorstel van mevrouw Leduc en de heren Nimmegeers en Willems
3-1277/1
p. 1-18 3-1277/1 p. 1-18 (PDF)
Wetsvoorstel houdende organisatie van een volksraadpleging over de toekenning van stemrecht op gemeentelijk niveau aan de in BelgiŽ verblijvende niet-Europese Unie onderdanen (3-291)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel houdende reglementering van de prostitutie (3-228)      
  Voorstel van de heren Vandenhove en Nimmegeers
3-228/1
p. 1-10 3-228/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met een hoofdstuk over doodslag en lichamelijk letsel door toedoen van gezelschapsdieren (3-126)      
  Voorstel tot terugzending naar commissie
3-73
p. 39-49 3-73 p. 39-49 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging over het stemrecht voor vreemdelingen (3-245)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen) (3-13)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in BelgiŽ verblijven (3-274)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van niet-Belgen bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen (3-86)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet, gecoŲrdineerd op 4 augustus 1932, teneinde bij de gemeenteraadsverkiezingen kiesrecht te verlenen aan de vreemdelingen die geen ingezetenen van de Europese Unie zijn (3-275)      
  Algemene bespreking
3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999