Auteurs- en sprekersregister betreffende "Verwilghen Marc" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Actualiteitendebat : de veiligheidssituatie in Brussel      
  Debat
4-111
p. 11-30 4-111 p. 11-30 (PDF)
Actualiteitendebat : het opsluiten van kinderen in gesloten centra      
  Asielzoekers - Veroordeling van BelgiŽ door het Europees Hof voor de rechten van de mens
   Debat
4-109
p. 20-26 4-109 p. 20-26 (PDF)
BTW - Lokale overheden - Vrijstelling (4-4239)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-4239
Baai van Heist - Dichten van geul tussen strand en zandbank - Risico's - Maatregelen (4-2105)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan de heer Leterme, eerste minister
   Antwoord
SV 4-2105
Beheer van de overheidsgebouwen - Investeringen in "groene economie" - Energieverbruik (4-4240)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4240
Beheer van de overheidsgebouwen - Investeringen in "groene economie" - Energieverbruik (4-5175)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5175
Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) - Voorlichtingscampagnes - Impact (4-1878)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-1878
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2007-2008)      
  Benoeming van de heer Marc Verwilghen tot tweede ondervoorzitter van de Senaat (ter vervanging van de heer Guy Verhofstadt, aangesteld als eerste minister)
4-10
p. 15 4-10 p. 15 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2008-2009)      
  Benoeming van de heer Marc Verwilghen tot tweede ondervoorzitter van de Senaat
4-42
p. 6 4-42 p. 6 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2009-2010)      
  Benoeming van de heer Marc Verwilghen tot tweede ondervoorzitter van de Senaat
4-88
p. 4-5 4-88 p. 4-5 (PDF)
CO2-uitstoot - Compensatieprojecten (4-338)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-338
De Russische Federatie als energieleverancier (4-305)      
  Mondelinge vraag van de heer Marc Verwilghen, aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-30
p. 39-41 4-30 p. 39-41 (PDF)
De afspraken met GDF Suez-Electrabel (Bijdrage voor openhouden kerncentrales - Opvolgingscomitť - Vennootschapsbelasting en fiscale aftrekbaarheid) (4-910)      
  Mondelinge vraag van de heer Marc Verwilghen aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-93
p. 30-31 4-93 p. 30-31 (PDF)
De ombudsdienst voor energie (Afzonderlijke, autonome ombudsdienst - Procedure) (4-190)      
  Mondelinge vraag van de heer Marc Verwilghen aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-20
p. 26-27 4-20 p. 26-27 (PDF)
De toegang van ontwikkelingslanden tot generische geneesmiddelen (Ratificatie van het protocol tot wijziging van de TRIPS-akkoorden bij de Wereldhandelsorganisatie) (4-24)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Marc Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Hervť Jamar, minister toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met de Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude
4-3 COM
p. 17-18 4-3 COM p. 17-18 (PDF)
De verkeersonveilige situaties tijdens het spitsuur aan de afritten van de E40 (Autosnelweg E40, afritten Wetteren, Sint-Denijs-Westrem en Aalter) (4-814)      
  Mondelinge vraag van de heer Marc Verwilghen aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-81
p. 13-14 4-81 p. 13-14 (PDF)
De voorwaardelijke invrijheidstelling (Roofmoord op agente Kitty Van Nieuwenhuysen gepleegd tijdens de voorwaardelijke invrijheidstelling van 2 van de 3 vermoedelijke daders) (4-99)      
  Mondelinge vraag van de heer Marc Verwilghen aan de heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie
4-14
p. 26-27 4-14 p. 26-27 (PDF)
De wijze waarop de stijgende levensduurte in BelgiŽ wordt gemeten (Explosie van de prijzen van talrijke basisproducten - Verschil tussen de evolutie van de consumptieindex en de dagvergoeding die de Europese Commissie toekent) (4-33)      
  Mondelinge vraag van de heer Georges Dallemagne aan de heer Marc Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Els Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
4-4 COM
p. 10-11 4-4 COM p. 10-11 (PDF)
Deeltijds kunstonderwijs Ė Muziekpartituren Ė Reproductierechten (Reproductie van korte fragmenten) (4-61)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-61
Distributienet - Tarieven - Goedkeuring (4-2637)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-2637
Distributienet - Tarieven - Goedkeuring (4-503)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten
SV 4-503
Distributienet - Tarieven - Goedkeuring (4-707)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-707
Dotaties aan leden van de Koninklijke Familie (Werkgroep) (4-1335)      
  Verslag van de heren Francis Delpťrťe, Hugo Vandenberghe en Marc Verwilghen
4-1335/1
p. 1-105 4-1335/1 p. 1-105 (PDF)
  Bespreking
4-83
p. 37-59 4-83 p. 37-59 (PDF)
Duurzame energieproductie - Conventionele energieproductie - Verhouding (4-1875)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten
SV 4-1875
Duurzame energieproductie - Conventionele energieproductie - Verhouding (4-2640)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-2640
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  de heer Marc Verwilghen, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
4-1
p. 16 4-1 p. 16 (PDF)
Een mogelijke belangenvermenging tussen een mandaat bij "Brugel", enerzijds, en bij de directie-generaal Energie van de FOD Economie, anderzijds ((On)verenigbaarheid van twee functies - BRUssel Gas ELektriciteit, energiewaakhond van het Brusselse Gewest - Klacht bij de Raad van State - Mogelijke benoeming tot CEO van Fluxys - Kan de voorzitter van de CREG tegelijkertijd voorzitter zijn van het directoraat-generaal Energie van FOD Economie ?) (4-576)      
  Mondelinge vraag van de heer Marc Verwilghen aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-60
p. 26-27 4-60 p. 26-27 (PDF)
Electrabel - Marktkracht - Prijsverhogingen - Eventuele tijdelijke maatregelen (Rapport van de CREG - Misbruik van machtspositie - Nieuw beschermingsmechanisme voor sociale tarieven) (4-20)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-20
Gemeenschapswachten - Niet ingevulde functies - Aantallen actieve werknemers (4-3040)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3040
Gevangenissen - Veiligheid - Beperking van de verplaatsingen van de gedetineerden - Videoconferencingsysteem - Proefproject - Evaluatie - Conclusies (4-4358)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4358
Gevangenissen - Veiligheid - Beperking van de verplaatsingen van de gedetineerden - Videoconferencingsysteem - Proefproject - Evaluatie - Conclusies (4-5670)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5670
Gezinshereniging - Recht op verblijf voor ascendenten van de eerste graad - Verantwoording (4-2816)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   Antwoord
SV 4-2816
Grensarbeiders BelgiŽ-Frankrijk - Akkoord over het fiscale stelsel (4-48)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vienne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-48
Het Belgisch standpunt over de voorstellen van de Europese Commissie in verband met de ontvlechting van de energiemarkten (4-39)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Martens aan de heer Marc Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Vincent Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
4-5 COM
p. 14-16 4-5 COM p. 14-16 (PDF)
Het invoeren van open standaarden bij de Federale Overheidsdiensten (ODF-formaat) (4-255)      
  Mondelinge vraag van de heer Marc Verwilghen aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
4-28
p. 25-26 4-28 p. 25-26 (PDF)
Het nieuwe Beneluxverdrag en het Beneluxparlement      
  Debat
4-33
p. 12-22 4-33 p. 12-22 (PDF)
Het toegenomen aantal steekpartijen (4-701)      
  Mondelinge vraag van de heer Marc Verwilghen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-69
p. 14-15 4-69 p. 14-15 (PDF)
Internet - Illegaal downloaden - Oplossingen (4-4241)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-4241
Internet - Illegaal downloaden - Oplossingen (4-5865)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-5865
Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) - Landkaarten - Afwezigheid van Voeren (4-95)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-95
Mobiel internet - Penetratiegraad - Smartphones (4-1978)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-1978
Mobiel internet - Penetratiegraad - Smartphones (4-2664)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-2664
Mobiel internet - Penetratiegraad - Smartphones (4-5846)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-5846
NMBS - Gebrekkige gsm-ontvangst op de treinen (4-7510)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7510
NMBS - Gebrekkige gsm-ontvangst op de treinen (4-7511)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7511
NMBS - Informatie op de treinen - Buitenlandse treinreizigers (4-1448)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1448
Ondergrondse aardgasopslagplaats - Project in Poederlee - Advies van de CREG (4-6)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6
Onderzoek van de geloofsbrieven (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  Senatoren-opvolgers die in aanmerking komen om het mandaat te voltooien van leden die ontslagnemend zijn
   Verslag van de heer Marc Verwilghen
4-107
p. 7 4-107 p. 7 (PDF)
Ouderen in een rusthuis - Onderhoudsplicht - Overschrijding van ťťn vierde van het inkomen (4-2597)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-2597
Ouderen in een rusthuis - Onderhoudsplicht - Overschrijding van ťťn vierde van het inkomen (4-757)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-757
Privťklinieken - Wettelijk kader - Chirurgische ingrepen - Aantallen (4-3302)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3302
Strafuitvoeringsrechtbanken - Achterstand - Maatregelen (4-348)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-348
Strafuitvoeringsrechtbanken - Achterstand - Maatregelen (4-688)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-688
Wegenwerken - Ongevallen - Signalisatie - Maatregelen (4-307)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan de heer Leterme, vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-307
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 130bis in het Wetboek van strafvordering teneinde de procedure voor regeling van rechtsgebied te vereenvoudigen (Nieuw artikel waarbij de mogelijkheid wordt gecreŽerd om de verwijzingsbeslissing op een soepele manier aan te passen - Verzachtende omstandigheden) (4-320)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman en de heer Marc Verwilghen
4-320/1
p. 1-3 4-320/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van het stakingsrecht in de openbare sector (Oprichting van een Dienst voor de sociale bemiddeling, bij FOD Ambtenarenzaken - Bepaling van de minimale dienstverlening in de openbare sector : wijziging wet 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige overheidsbedrijven, wet 23 juli 1926 betreffende NMBS Holding en haar verbonden vennootschappen en wet 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel) (4-1005)      
  Voorstel van de heren Marc Verwilghen en Filip Anthuenis en mevrouw Nele Lijnen
4-1005/1
p. 1-15 4-1005/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de hypotheekwet van 16 december 1851, met het oog op de verlenging van de geldigheidsduur van de hypothecaire inschrijving (4-1767)      
  Voorstel van de heer Marc Verwilghen
4-1767/1
p. 1-7 4-1767/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn wat het sluiten en overdragen van diensten en inrichtingen betreft (4-1603)      
  Voorstel van de heren Marc Verwilghen en Bart Tommelein
4-1603/1
p. 1-13 4-1603/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de regels betreffende de handelshuur (4-556)      
  Voorstel van de heer Marc Verwilghen en mevrouw Martine Taelman
4-556/1
p. 1-5 4-556/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de territoriale bevoegdheid van de politierechtbanken in verkeerszaken betreft (Rechter van de plaats van het ongeval) (4-806)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman en de heer Marc Verwilghen
4-806/1
p. 1-5 4-806/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra (4-770)      
  Voorstel van de heer Marc Verwilghen
4-770/1
p. 1-3 4-770/1 p. 1-3 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999