Auteurs- en sprekersregister betreffende "Taelman Martine" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Activiteitenverslag 2001 van het Vast Comitť van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Comitť I) (2-1171)      
  Bespreking
2-234
p. 6-34 2-234 p. 6-34 (PDF)
Adoptiedossiers - Samenbundelen door de dienst legalisaties (Prijsafstraffing i.g.v. vrije adoptie) (2-1162)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-33
p. 1614-1615 2-33 p. 1614-1615 (PDF)
Bewonerskaarten - Toekenningsvoorwaarden (Geleasde of bedrijfswagens - Gemeente Herentals) (2-671)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-19
p. 842 2-19 p. 842 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-23
p. 1065 2-23 p. 1065 (PDF)
De IJzeren Rijn (Plannen van de NMBS met betrekking tot de spoorweglijn tussen Antwerpen en Weert [Nederland] - Milieueffectrapport) (2-1114)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-239
p. 18-19 2-239 p. 18-19 (PDF)
De controle door apothekers op de aanwezigheid van miltvuur in verpakkingen van farmaceutische producten (Antrax) (2-736)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijk Integratie en Sociale Economie
2-157
p. 48-49 2-157 p. 48-49 (PDF)
De definitie van het begrip "nettolast" zoals opgenomen in het koninklijk besluit betreffende de berekeningswijze van het aantal stemmen waarover een burgemeester beschikt in het politiecollege (Begrotingsposten in aanmerking te nemen om de nettolast te evalueren) (2-522)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Taelman aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-100
p. 24-25 2-100 p. 24-25 (PDF)
De grens voor vergoedingen voor mantelzorg (Zorg aan ouderen in hun vertrouwde omgeving - Uitkeringen - Vrijstelling van belasting - Fiscale behandeling van de vergoedingen van vrijwilligers) (2-823)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van FinanciŽn
2-173
p. 21-23 2-173 p. 21-23 (PDF)
De houding van de RSZ ten opzichte van de verzoeken om een gerechtelijk akkoord en de verzoeken van gefailleerden om verschoonbaar verklaard te worden (2-126)      
  Vraag om uitleg van de heer Zenner aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-46
p. 53-60 2-46 p. 53-60 (PDF)
De interlandelijke adoptie en het spanningsveld tussen het decreet van de Vlaamse Gemeenschap enerzijds en de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek anderzijds (2-374)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Taelman aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-78
p. 8-10 2-78 p. 8-10 (PDF)
De niet-uitbetaling van de premies van de lokale politie (2-1166)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Taelman aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-253
p. 12-13 2-253 p. 12-13 (PDF)
De titel van podoloog (2-868)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-182
p. 18-19 2-182 p. 18-19 (PDF)
De versterking van de federale wegenpolitie met gerechtelijke secties (Antidiefstalacties langs autosnelwegen) (2-1091)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Taelman aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-237
p. 11-12 2-237 p. 11-12 (PDF)
De voorwaarden tot adoptie (Adopties in Vietnam - Spanningsveld tussen het decreet van de Vlaamse Gemeenschap en de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek - Attesten) (2-453)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Taelman aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-94
p. 8-10 2-94 p. 8-10 (PDF)
De voorwaarden tot adoptie (Vietnamese adopties - Adoptie door homokoppels) (2-286)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Taelman aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-83
p. 47-53 2-83 p. 47-53 (PDF)
Debat over de rechten van het kind, ter gelegenheid van de tiende verjaardag van het UNO-verdrag inzake de rechten van het kind      
  Bespreking
   Hoorrecht van kinderen in de justitiŽle sfeer
2-14
p. 10 2-14 p. 10 (PDF)
   Inspraak van kinderen
2-14
p. 9 2-14 p. 9 (PDF)
   Procesbekwaamheid van de minderjarige
2-14
p. 9-10 2-14 p. 9-10 (PDF)
  Motie van aanbeveling van de dames de Bethune, Thijs, De Schamphelaere, Willame-Boonen, Lindekens, Nyssens, Laloy, Leduc en Taelman en de heren Dallemagne en Van Quickenborne
2-14
p. 37 2-14 p. 37 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  mevrouw Taelman, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
2-1
p. 10 2-1 p. 10 (PDF)
Evaluatie van het tweede rapport over de toepassing van het Verdrag inzake de rechten van het kind (2-1213)      
  Verslag van mevrouw Taelman
2-1213/1
p. 1-8 2-1213/1 p. 1-8 (PDF)
  2-1213/2
p. 1-2 2-1213/2 p. 1-2 (PDF)
Federale wegenpolitie - Gerechtelijke secties - Statuut (Misdaadbestrijding) (2-2525)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-65
p. 3636-3637 2-65 p. 3636-3637 (PDF)
Geadopteerde kinderen - Inschrijving in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister (Verschillende behandeling naar gelang de gemeenten) (2-2152)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-57
p. 3112 2-57 p. 3112 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-59
p. 3265-3266 2-59 p. 3265-3266 (PDF)
Gevaarlijk speelgoed (Gevaren verbonden aan de verkoop van nepwapens op kermissen of in speelgoedwinkels - Te nemen maatregelen) (2-1050)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-218
p. 55-56 2-218 p. 55-56 (PDF)
HaÔtiaanse kinderen - Volle adoptie - Bindende richtlijn (2-2150)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-57
p. 3125 2-57 p. 3125 (PDF)
Herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming van de rechten van het kind op morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit verzekeren (2-21)      
  Verslag van mevrouw Taelman
2-21/4
p. 1-74 2-21/4 p. 1-74 (PDF)
Het compensatieloon aan een vervangingsinkomentrekker vanwege de gemeente (2-632)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Taelman aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-122
p. 20-22 2-122 p. 20-22 (PDF)
Het gebrek aan personeel bij de lokale brigades van de federale politie (2-463)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Taelman aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-90
p. 22-23 2-90 p. 22-23 (PDF)
Het geregistreerd samenwonen en de verkiezingswetgeving (Volmacht om te stemmen - Samen zetelen van samenwonenden in de gemeenteraad) (2-250)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Taelman aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-46
p. 16-17 2-46 p. 16-17 (PDF)
Het nijpend tekort aan ziekenhuisbedden in de regio Geel-Herentals-Mol (o.a. voetbalkampioenschap Euro 2000) (2-239)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken
2-45
p. 11-13 2-45 p. 11-13 (PDF)
Het nijpend tekort aan ziekenhuisbedden in de regio Herentals-Geel-Mol (2-781)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-162
p. 18-19 2-162 p. 18-19 (PDF)
Het tekort aan ziekenhuisbedden (in de streek Herentals-Geel-Mol) (2-696)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-141
p. 11-12 2-141 p. 11-12 (PDF)
Het waarborgen van de permanentie en de basispolitiezorg binnen kleine interpolitiezones en de implicaties van Euro 2000 (Europees voetbalkampioenschap) hierop (2-35)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Taelman aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-19
p. 45-49 2-19 p. 45-49 (PDF)
Informaticasystemen bij de federale en lokale politie - Conversieproblemen (2-2459)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3572-3573 2-64 p. 3572-3573 (PDF)
Mobiele urgentiegroep - Erkenning (MUG) (2-1880)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-51
p. 2691-2692 2-51 p. 2691-2692 (PDF)
Onderzoek van het verslag van de Hoge Raad voor de Justitie over de wijze waarop de middelen van interne controle worden aangewend, alsook het verslag van het college van procureurs-generaal hieromtrent : gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de Hoge Raad voor de Justitie (Taak en werking van de Hoge Raad) (2-776)      
  Verslag van mevrouw Taelman
2-776/1
p. 1-16 2-776/1 p. 1-16 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen (2-709)      
  Algemene bespreking
   Bescherming van de veiligheid van de voedselketen
2-116
p. 7 2-116 p. 7 (PDF)
   Bevoegdheid voor de organisatie van de lokale besturen
2-116
p. 4-5 2-116 p. 4-5 (PDF)
   Notie "taalgroep"
2-116
p. 7 2-116 p. 7 (PDF)
   Regionalisering van de buitenlandse handel
2-116
p. 8 2-116 p. 8 (PDF)
   Samenstelling van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
2-116
p. 6 2-116 p. 6 (PDF)
   Schending art. 162 Grondwet niet voor herziening vatbaar - Advies Raad van State
2-116
p. 5-6 2-116 p. 5-6 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-117
p. 4-6 2-117 p. 4-6 (PDF)
  2-117
p. 6-36 2-117 p. 6-36 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen (2-290)      
  Amendement nr 4 van mevrouw Taelman
2-290/3
p. 1 2-290/3 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 11 van de dames Taelman en Van Riet
2-290/4
p. 1 2-290/4 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 13 en 14 van mevrouw Taelman c.s.
2-290/5
p. 1-2 2-290/5 p. 1-2 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof (Verruiming van de vernietigingsbevoegdheid van het Hof inzake toetsing van wetten, decreten en ordonnanties aan de rechten en vrijheden opgenomen in Titel II en aan artt. 172 [gelijkheid inzake belastingen] en 191 [vreemdeling] van de Grondwet - Annulatieberoep door de voorzitters van de wetgevende vergaderingen en door particulieren - PrejudiciŽle vragen - Instemmingsacte bij een constituerend EU-verdrag en het EVRM - [Verhoging van het aantal referendarissen] [Procedure]) (Zie ook doc. 2-575) (2-897)      
  Amendement nr 55 van mevrouw Taelman c.s.
2-897/5
p. 5 2-897/5 p. 5 (PDF)
  Algemene bespreking
2-236
p. 10-27 2-236 p. 10-27 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-989)      
  Algemene bespreking
   Hervorming of afschaffing van de Senaat
2-170
p. 21 2-170 p. 21 (PDF)
   Privatisering van BIAC
2-170
p. 14-20 2-170 p. 14-20 (PDF)
Ontwerp van tijdelijke wet tot invoeging van een artikel 257bis in de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (Tijdelijke overdracht van de bevoegdheid van toezicht op de federale politie van de federale procureur naar de nationale magistraten) (2-596)      
  Algemene bespreking
2-85
p. 25-36 2-85 p. 25-36 (PDF)
Politie en rijkswacht - Toelatingsvoorwaarden - Ogentest zonder correctie - Discriminatie (2-715)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-19
p. 846 2-19 p. 846 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-24
p. 1126-1127 2-24 p. 1126-1127 (PDF)
Politiediensten - Informatisering - Gebrek aan computers met het oog op het snelrecht (2-716)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-19
p. 846-847 2-19 p. 846-847 (PDF)
Problematiek van de niet-begeleide minderjarigen (2-1199)      
  Bespreking
2-272
p. 35-47 2-272 p. 35-47 (PDF)
Rechten van het kind (Voorbereiding van de buitengewone zitting van de Verenigde Naties over de kinderrechten die van 19 tot 21 september 2001 in New York zal worden gehouden - Rechten van het kind op federaal niveau : kinderen en hun familie, kinderen en justitie, migratie- en asielbeleid t.o.v. kinderen, misbruik en uitbuiting van kinderen, kinderen versus verkeersveiligheid, kinderen en hun gezondheid - Jaarlijks verslag) (2-725)      
  Bespreking
2-139
p. 16-46 2-139 p. 16-46 (PDF)
Rol van de Senaat      
  2-77
p. 9-10 2-77 p. 9-10 (PDF)
Uitlaten van honden - Verbod voor fietsers om al rijdend het dier aan de leiband te houden - Nederlands "Springer"-systeem (2-1580)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2232 2-44 p. 2232 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-64
p. 3597-3598 2-64 p. 3597-3598 (PDF)
Uitwijzingsbeleid - Gevolgen voor bouwmaatschappijen en verhuurders (Uitgewezen asielzoekers) (2-2500)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3574-3575 2-64 p. 3574-3575 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-67
p. 3755 2-67 p. 3755 (PDF)
Verlenging van de werkzaamheden van de aanvullende kamers van de hoven van beroep (Wet 9 juli 1997 houdende maatregelen teneinde de gerechtelijke achterstand weg te werken bij de hoven van beroep) (2-644)      
  Verslag namens de commissie voor de justitie uitgebracht door de dames Taelman (S) en Lalieux (K)
2-644/1
p. 1-6 2-644/1 p. 1-6 (PDF)
  Bespreking
2-94
p. 37-39 2-94 p. 37-39 (PDF)
Vietnamese adoptiekinderen die niet mogen vertrekken naar de Belgische adoptiefouders die hun werden toegewezen (2-640)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Taelman aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-165
p. 7-10 2-165 p. 7-10 (PDF)
Volle adoptie van een buitenlands kind - Procedure - Vereisten (Verschillende behandeling naargelang de gemeente) (2-2223)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-58
p. 3156 2-58 p. 3156 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-65
p. 3654-3655 2-65 p. 3654-3655 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 50 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Nieuw opschrift : Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de artikelen 24bis en 50 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen) (De leden van het Waals Parlement die de eed in het Duits hebben afgelegd, worden in de Franse Gemeenschapsraad vervangen door hun opvolgers) (2-386)      
  Verslag van mevrouw Taelman
2-386/5
p. 1-50 2-386/5 p. 1-50 (PDF)
  Algemene bespreking
2-182
p. 36-47 2-182 p. 36-47 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het bepalen van de feiten en de eventuele verantwoordelijkheid van Belgische overheden bij de deportatie en de vervolging van Belgische joden tijdens de Tweede Wereldoorlog (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende het bepalen van de feiten en de eventuele verantwoordelijkheid van Belgische overheden bij de vervolging en de deportatie van de joden in BelgiŽ tijdens de Tweede Wereldoorlog) (2-1311)      
  Verslag van mevrouw Taelman en de heer Cheron
2-1311/3
p. 1-23 2-1311/3 p. 1-23 (PDF)
  Algemene bespreking
2-269
p. 10-21 2-269 p. 10-21 (PDF)
Vzw Amarna - Machtiging tot het afleveren van fiscale attesten (Statutair doel : interlandelijke adoptie - Aftrekbare giften) (2-1058)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1336-1337 2-28 p. 1336-1337 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-33
p. 1628 2-33 p. 1628 (PDF)
Waterschade - Landbouwers - Vergoedingen (Stortbuien van september 1999 - Nationaal Rampenfonds) (2-1992)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 2-53
p. 2908-2909 2-53 p. 2908-2909 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de anonimiteit van de getuigen (Bestrijding van de zware georganiseerde criminaliteit - Bescherming van de personen die optreden als getuigen - Gedeeltelijke anonimiteit en volledige anonimiteit) (2-876)      
  Algemene bespreking
2-177
p. 4-19 2-177 p. 4-19 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden (Bijzondere opsporingsmethoden : observatie, infiltratie en informantenwerking - Andere onderzoeksmethoden : onderscheppen van post, inkijkoperatie, direct afluisteren, uitgestelde tussenkomst en inwinning van gegevens over bankrekeningen en banktransacties) (2-1260)      
  Verslag van mevrouw Taelman
2-1260/4
p. 1-83 2-1260/4 p. 1-83 (PDF)
  Algemene bespreking
2-250
p. 4-27 2-250 p. 4-27 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de gezinsbemiddeling ([Echt]scheidingsbemiddeling) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de proceduregebonden bemiddeling in familiezaken) (2-422)      
  Bespreking
2-80
p. 4-16 2-80 p. 4-16 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen (Strafwetboek : gijzeling ; verwisseling van een kind ; vernietiging van het bewijs van de burgerlijke staat ; adoptant ; verspreiding van de identiteit van een slachtoffer van een seksueel misdrijf ; strafverzwaring ; ontucht ; prostitutie, pornografie, seksuele verminking ; verlaten of in behoeftige toestand achterlaten van kinderen of onbekwamen ; onthouden van voedsel en zorgen aan minderjarigen en onbekwamen ; ontvoering en verberging van minderjarigen ; niet-afgeven van kinderen - Wet 17 april 1878 houdende voorafgaande titel Wetboek van strafvordering : feiten gepleegd buiten BelgiŽ - Wetboek van strafvordering : kopie van het proces-verbaal van het verhoor van de minderjarige ; verhoor van minderjarige getuigen bij wege van videoconferentie - Wet 4 oktober 1867 op verzachtende omstandigheden : gijzeling - Wet 29 juni 1964 betreffende opschorting, uitstel en probatie - Wet 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten en wet 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis : begeleiding en behandeling van seksuele delinquenten - Gerechtelijk Wetboek, art. 92 - Wet 15 december 1980 betreffende toegang tot het grondgebied) (2-280)      
  Amendementen nrs 16 en 17 van mevrouw Taelman
2-280/2
p. 13-14 2-280/2 p. 13-14 (PDF)
  Amendementen nrs 43 en 47 van mevrouw Taelman en de heer Ramoudt
2-280/3
p. 13 2-280/3 p. 13 (PDF)
  2-280/3
p. 14-15 2-280/3 p. 14-15 (PDF)
  Amendementen nrs 48 en 49 van mevrouw Taelman
2-280/3
p. 15-16 2-280/3 p. 15-16 (PDF)
  Amendementen nrs 50 en 51 van mevrouw Taelman c.s.
2-280/4
p. 1-2 2-280/4 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-49
p. 12-13 2-49 p. 12-13 (PDF)
  2-49
p. 15-35 2-49 p. 15-35 (PDF)
  2-49
p. 36 2-49 p. 36 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede behandeling)
2-77
p. 4-11 2-77 p. 4-11 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd (Plaatsing in een gesloten centrum : voorlopige maatregel van maatschappelijke beveiliging - Samenwerkingsakkoord met de Gemeenschappen voor begeleiding van jeugddelinquenten met opvoedkundige inbreng) (2-1062)      
  Verslag van mevrouw Taelman
2-1062/3
p. 1-47 2-1062/3 p. 1-47 (PDF)
  Algemene bespreking
2-185
p. 4-22 2-185 p. 4-22 (PDF)
  2-186
p. 4-30 2-186 p. 4-30 (PDF)
Wetsontwerp betreffende een regeling voor de bescherming van bedreigde getuigen (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende een regeling voor de bescherming van bedreigde getuigen en andere bepalingen) (Bestrijding van de georganiseerde criminaliteit - Voorwaarden en maatregelen van gewone en bijzondere bescherming voor personen die nuttige inlichtingen kunnen verschaffen - Procedure - Getuigenbeschermingscommissie) (2-1135)      
  Algemene bespreking
2-213
p. 7-14 2-213 p. 7-14 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het afnemen van verklaringen met behulp van audiovisuele media (Nieuw hoofdstuk VII quater van Boek I [artikelen 112 tot 112ter] van het Wetboek van strafvordering - Verhoor op afstand - Audiovisuele en auditieve opname van het verhoor) (2-1155)      
  Verslag van de dames De Schamphelaere en Taelman
2-1155/3
p. 1-35 2-1155/3 p. 1-35 (PDF)
Wetsontwerp houdende opheffing van het verval van sommige wetsontwerpen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (2-147)      
  Verslag van de heer Taelman
2-147/3
p. 1-3 2-147/3 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp inzake informaticacriminaliteit (2-392)      
  Amendementen nrs 8 en 19 van mevrouw Taelman
2-392/2
p. 6 2-392/2 p. 6 (PDF)
  2-392/2
p. 11-12 2-392/2 p. 11-12 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede behandeling)
2-77
p. 4-11 2-77 p. 4-11 (PDF)
Wetsontwerp op de gegarandeerde aanwezigheid van personen van verschillend geslacht in de regering van de Duitstalige Gemeenschap (Nieuw opschrift : Wetsontwerp op de gewaarborgde aanwezigheid van personen van verschillend geslacht in de regering van de Duitstalige Gemeenschap) (2-1360)      
  Aanvullend verslag van mevrouw Taelman
2-1360/5
p. 1-6 2-1360/5 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp tot hervorming van de adoptie (Deze hervorming heeft een dubbel objectief : 1į ze beoogt het doorvoeren van de noodzakelijke wijzigingen in het Belgisch recht opdat de uitvoering van het Verdrag van Den Haag van 29 mei 1993 inzake de internationale samenwerking en de bescherming van kinderen op het gebied van de interlandelijke adoptie in ons land, 2į ze strekt ertoe de leemten in de huidige wetgeving weg te werken, het adoptierecht te moderniseren en een aantal nieuwigheden in te voeren o.a. het openstellen van de adoptie voor ongehuwde personen van een verschillend geslacht) (2-1428)      
  Verslag van de dames Taelman en de T'Serclaes
2-1428/4
p. 1-36 2-1428/4 p. 1-36 (PDF)
  Algemene bespreking
2-272
p. 12-32 2-272 p. 12-32 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 21ter in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering (Overschrijding van de redelijke termijn voor strafvervolging : veroordeling bij eenvoudige schuldverklaring) (2-279)      
  Verslag van mevrouw Taelman
2-279/3
p. 1-8 2-279/3 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
2-57
p. 20-26 2-57 p. 20-26 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 328bis en tot wijziging van de artikelen 328 en 331bis van het Strafwetboek (Strafbaar stellen van het verspreiden van straffen, waarvoor ernstige gevoelens van vrees teweeggebracht worden voor een aanslag op personen of op eigendommen) (2-1437)      
  Verslag van mevrouw Taelman
2-1437/2
p. 1-4 2-1437/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot invoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele zaken en in politiezaken (2-778)      
  Amendement nr 47 van mevrouw Taelman c.s.
2-778/5
p. 5 2-778/5 p. 5 (PDF)
  Amendement nr 51 van mevrouw Taelman c.s.
2-778/6
p. 4 2-778/6 p. 4 (PDF)
  Verslag van mevrouw Taelman
2-778/13
p. 1-4 2-778/13 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen (2-289)      
  Amendement nr 9 van mevrouw Taelman
2-289/3
p. 1 2-289/3 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 26 tot 29 van mevrouw Taelman c.s.
2-289/6
p. 1-3 2-289/6 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 26 van de wet van 25 maart 1999 betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons (DATUM VAN INWERKINGTREDING van de wet) (Overeenstemming gerechtelijke kantons-gemeentegrenzen - Wijzigingen Gerechtelijk Wetboek, Bijvoegsel Gerechtelijk Wetboek, Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, Wet van 16 juli 1970 houdende personeelsformatie van politierechtbanken, Wet van 20 juli 1971 houdende personeelsformatie van vredegerechten) (Zie doc. Senaat 1-1139) (2-530)      
  Verslag van mevrouw Taelman
2-530/2
p. 1-4 2-530/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 49, tweede lid, en 52, vierde lid, van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming (Mogelijkheid om voorlopige maatregelen te nemen) (2-1223)      
  Verslag van mevrouw Taelman
2-1223/3
p. 1-7 2-1223/3 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997, het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van vennootschappen (Voortzetting van de hervorming van de insolventieprocedures ten aanzien van kooplieden) (2-877)      
  Amendement nr 13 van mevrouw Taelman
2-877/2
p. 7-9 2-877/2 p. 7-9 (PDF)
  Amendement nr 14 van mevrouw Taelman
2-877/3
p. 1-2 2-877/3 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 43 en 54 van mevrouw Taelman
2-877/5
p. 1-2 2-877/5 p. 1-2 (PDF)
  2-877/5
p. 8 2-877/5 p. 8 (PDF)
  Amendementen nrs 56 tot 76 en 79 tot 91 van mevrouw Taelman
2-877/6
p. 2-22 2-877/6 p. 2-22 (PDF)
  2-877/6
p. 24-29 2-877/6 p. 24-29 (PDF)
  Algemene bespreking
2-210
p. 5-18 2-210 p. 5-18 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen) (Grotere doorzichtigheid van de vzw's op boekhoudkundig vlak - Modernisering en rationalisatie van de wet - Schrapping van de nationaliteitsvoorwaarden) (2-283)      
  Amendementen nrs 37 en 38 van de heer Ramoudt en mevrouw Taelman
2-283/4
p. 1-2 2-283/4 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 104 tot 108 van mevrouw Taelman
2-283/6
p. 16-19 2-283/6 p. 16-19 (PDF)
  Amendementen nrs 175 tot 235 van mevrouw Taelman en de heer Istasse
2-283/11
p. 1-44 2-283/11 p. 1-44 (PDF)
  Amendement nr 305 van de heer Ramoudt en mevrouw Taelman
2-283/14
p. 2-3 2-283/14 p. 2-3 (PDF)
  Amendement nr 324 van mevrouw Taelman
2-283/15
p. 6 2-283/15 p. 6 (PDF)
  Amendement nr 327 van mevrouw Taelman en de heer Istasse
2-283/15
p. 7 2-283/15 p. 7 (PDF)
  Algemene bespreking
2-123
p. 4-30 2-123 p. 4-30 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren D'Hooghe, Hordies en Van Quickenborne en van de dames KaÁar, Taelman en Nyssens
2-125
p. 45-49 2-125 p. 45-49 (PDF)
  2-125
p. 91-92 2-125 p. 91-92 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving betreffende de bescherming van de goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestestoestand geheel of gedeeltelijk onbekwaam zijn die te beheren (2-1087)      
  Amendementen nrs 43 tot 49 van de dames KaÁar en Taelman
2-1087/4
p. 10-12 2-1087/4 p. 10-12 (PDF)
  Amendementen nrs 50 tot 52 van mevrouw Taelman
2-1087/4
p. 12-14 2-1087/4 p. 12-14 (PDF)
  Amendementen nrs 57 tot 60 van de dames KaÁar en Taelman
2-1087/5
p. 3-4 2-1087/5 p. 3-4 (PDF)
  Amendementen nrs 111 en 112 van mevrouw Taelman
2-1087/6
p. 14-15 2-1087/6 p. 14-15 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van deel II, boek II, titel V, van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht en tot intrekking van de wet van 7 mei 1999 tot wijziging, wat het tuchtrecht voor de leden van de Rechterlijke Orde betreft, van het Gerechtelijk Wetboek (Tuchtrechtelijke maatregelen - Bevoegde overheden - Tuchtprocedure - Uitwissing, eerherstel en herziening) (2-1198)      
  Verslag van mevrouw Taelman
2-1198/2
p. 1-24 2-1198/2 p. 1-24 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek aangaande de territoriale bevoegdheid van de rechter inzake bewarende beslagen en middelen tot tenuitvoerlegging (Beslag onder derden : rechter van de plaats van tenuitvoerlegging - Gerechtelijk Wetboek, artikel 633) (2-1004)      
  Verslag van mevrouw Taelman
2-1004/4
p. 1-19 2-1004/4 p. 1-19 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de adoptie betreft (Bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg inzake adoptie - Territoriale bevoegdheid) (2-1429)      
  Verslag van de dames Taelman en de T'Serclaes
2-1429/2
p. 1-2 2-1429/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-272
p. 12-32 2-272 p. 12-32 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, van de wet van 22 december 1998 tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem en van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Aanpassingen van technische aard [terminologische verbeteringen, kruisverwijzingen] en inhoudelijke aanpassingen ten einde bepaalde punten te verduidelijken en leemten te vullen) (2-477)      
  Verslag van mevrouw Taelman
2-477/3
p. 1-6 2-477/3 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
2-61
p. 33-36 2-61 p. 33-36 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van natuurlijke personen en van de wet van 13 maart 1973 betreffende de vergoeding voor onwerkzame voorlopige hechtenis ten gevolge van de nieuwe structuren van de balie (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van natuurlijke personen) (Wijzigingen tengevolge de oprichting van twee afzonderlijke instellingen binnen het kader van de balie : de "Confťrence des barreaux francophones et germanophones" en de Vereniging van Vlaamse balies) (2-620)      
  Algemene bespreking
2-108
p. 22-31 2-108 p. 22-31 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de gerechtelijke kantons (Zie ook doc. 1-1366 en 2-442) (2-604)      
  Verslag van mevrouw Taelman
2-604/3
p. 1-13 2-604/3 p. 1-13 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek in verband met het erfrecht van de langstlevende echtgenoot (Mogelijkheid tot huwelijkscontract voor het geval een echtgenoot afstammelingen heeft die voortkomen uit een andere relatie of die vůůr het huwelijk geadopteerd werden) (2-1157)      
  Amendement nr 16 van mevrouw Taelman
2-1157/4
p. 3-4 2-1157/4 p. 3-4 (PDF)
  Verslag van mevrouw Taelman
2-1157/5
p. 1-31 2-1157/5 p. 1-31 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de voogdij over minderjarigen (Zie ook doc. Senaat 2-509) (2-510)      
  Verslag van mevrouw Taelman
2-510/3
p. 1-4 2-510/3 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van titel III van het tweede deel van boek III van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de structuren van de balie (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de structuren van de balie en van de wet van 13 maart 1973 betreffende de vergoeding voor onwerkzame voorlopige hechtenis) (Herstructurering tengevolge de oprichting van twee afzonderlijke instellingen binnen het kader van de balie : de "Confťrence des barreaux francophones et germanophone" en de Vereniging van Vlaamse balies - Bijzondere regeling betreffende de advocaten bij het Hof van Cassatie - Oprichting van een overlegorgaan : de Federale Raad van de Balies) (2-619)      
  Algemene bespreking
2-108
p. 22-31 2-108 p. 22-31 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-108
p. 31-38 2-108 p. 31-38 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene bepalingen inzake het federaal parket (Positie van de federale procureur in de structuur van het openbaar ministerie - Taken en samenstelling van het federaal parket - Bevoegdheidsafbakening tussen het federaal parket en de lokale parketten - Centralisering van gerechtelijke onderzoeken) (Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, van het Wetboek van strafvordering, van de wet van 22 december 1998 betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de Raad van procureurs des Konings, van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting en van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken) (2-691)      
  Algemene bespreking
2-124
p. 4-41 2-124 p. 4-41 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de voogdij over minderjarigen (Hervorming van de voogdij [artt. 389 tot 475 Burgerlijk Wetboek en artt. 1232 tot 1237 Gerechtelijk Wetboek] : Behoud ouderlijk gezag bij overlijden van ťťn ouder - Afschaffing familieraad - Uitbreiding taak vrederechter - Benoeming van de voogd - Recht de voogdij te weigeren - Modernisering van het bestuur - Toeziende voogd - Aandacht voor persoon van de minderjarige) (Zie ook doc. Senaat 2-510) (2-509)      
  Amendement nr 81 van mevrouw Taelman
2-509/4
p. 5 2-509/4 p. 5 (PDF)
  Amendement nr 88 van de dames Taelman en Lindekens
2-509/5
p. 4 2-509/5 p. 4 (PDF)
  Verslag van mevrouw Taelman
2-509/6
p. 1-59 2-509/6 p. 1-59 (PDF)
  Aanvullend verslag van mevrouw Taelman
2-509/9
p. 1-2 2-509/9 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van mevrouw Taelman
2-509/13
p. 1-5 2-509/13 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
2-89
p. 29-35 2-89 p. 29-35 (PDF)
  Voorstel tot terugzending
2-89
p. 10 2-89 p. 10 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (2-548)      
  Algemene bespreking
2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitvoering van een wetenschappelijk onderzoek naar de vervolging en de deportatie van de joden in BelgiŽ tijdens de Tweede Wereldoorlog (Wetsvoorstel opgesteld door de commissie voor Institutionele Aangelegenheden, met toepassing van artikel 22-3 van het reglement van de Senaat) (2-1450)      
  Verslag van mevrouw Taelman en de heer Cheron
2-1450/1
p. 1-10 2-1450/1 p. 1-10 (PDF)
  Algemene bespreking
2-269
p. 10-21 2-269 p. 10-21 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het recht van minderjarigen op toegang tot de rechter (Vorderingsrecht) (2-626)      
  Voorstel van mevrouw Taelman
2-626/1
p. 1-5 2-626/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 8 van mevrouw Taelman
2-626/2
p. 1-5 2-626/2 p. 1-5 (PDF)
  Amendement nr 17 van de dames Taelman en de T'Serclaes
2-626/3
p. 7 2-626/3 p. 7 (PDF)
  Amendementen nrs 15 en 16 van mevrouw Taelman
2-626/3
p. 5-7 2-626/3 p. 5-7 (PDF)
  Amendement nr 21 van mevrouw Taelman c.s.
2-626/4
p. 1-3 2-626/4 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-220
p. 37-46 2-220 p. 37-46 (PDF)
Wetsvoorstel houdende diverse institutionele hervormingen betreffende de lokale instellingen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest (Lombardakkoord - Vertegenwoordiging van de Nederlandstalige en Franstalige groepen in de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Vertegenwoordiging van de taalgroepen in de politieraden van de Brusselse lokale politiezones) (2-740)      
  Amendement nr 9 van mevrouw Taelman c.s.
2-740/2
p. 5 2-740/2 p. 5 (PDF)
  Verslag van mevrouw Taelman en de heer Istasse
2-740/4
p. 1-27 2-740/4 p. 1-27 (PDF)
  Algemene bespreking
2-124
p. 51-77 2-124 p. 51-77 (PDF)
Wetsvoorstel ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Ieder discriminerend onderscheid tussen personen - Strafbepalingen - Nietige bedingen - Vordering tot staking - Arbeidsverhoudingen - In rechte optreden van het Centrum - Gerechtelijk Wetboek, artt. 585, 587 bis en 588) (2-12)      
  Amendement nr 175 van de dames Van Riet en Taelman
2-12/14
p. 7-8 2-12/14 p. 7-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot hervorming van de regels van het Burgerlijk Wetboek betreffende de adoptie (Vereenvoudiging van de procedure van volle adoptie) (2-88)      
  Verslag namens de dames Taelman en de T'Serclaes
2-88/2
p. 1 2-88/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-272
p. 12-32 2-272 p. 12-32 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging over het stemrecht voor vreemdelingen (2-582)      
  Algemene bespreking
2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van jeugdadvocaten voor minderjarigen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot instelling van jeugdadvocaten) (2-256)      
  Amendement nr 13 van de dames Taelman en Leduc
2-256/3
p. 2-3 2-256/3 p. 2-3 (PDF)
  Amendement nr 21 van mevrouw Taelman
2-256/3
p. 6 2-256/3 p. 6 (PDF)
  Amendementen nrs 12, 14 en 15 van de dames Taelman, Lindekens en Leduc
2-256/3
p. 1-2 2-256/3 p. 1-2 (PDF)
  2-256/3
p. 3-4 2-256/3 p. 3-4 (PDF)
  Amendement nr 93 van mevrouw Taelman
2-256/8
p. 17-18 2-256/8 p. 17-18 (PDF)
  Amendementen nrs 105 tot 109 van mevrouw Taelman c.s.
2-256/9
p. 5-6 2-256/9 p. 5-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van jeugdadvocaten voor minderjarigen (Tweede opschrift : Wetsvoorstel tot instelling van jeugdadvocaten) (Derde opschrift : Wetsvoorstel tot instelling van advocaten voor minderjarigen) (2-256)      
  Algemene bespreking
2-220
p. 37-46 2-220 p. 37-46 (PDF)
Wetsvoorstel tot interpretatie van artikel 7, eerste lid, van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (Wet op de universele bevoegdheid van het Belgische gerecht) (2-1255)      
  Voorstel tot terugzending
2-265
p. 56-64 2-265 p. 56-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (Aanpassing van bepalingen betreffende de adoptie - Modernisering van bepalingen betreffende huwelijksvermogensstelsels) (2-1173)      
  Algemene bespreking
2-246
p. 4-54 2-246 p. 4-54 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen (2-587)      
  Algemene bespreking
2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 16 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte (Herziening van de vergoeding) (2-341)      
  Voorstel van mevrouw Taelman
2-341/1
p. 1-7 2-341/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek (Schorsing tijdens de vakantie van de termijnen voor benoeming of aanwijzing van magistraten) (2-780)      
  Voorstel van mevrouw Taelman
2-780/1
p. 1-2 2-780/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 378 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de handelingen verricht in het kader van het ouderlijk gezag waarvoor de machtiging van de vrederechter vereist is (Tweede opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 378 en 410 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de handelingen verricht in het kader van het ouderlijk gezag waarvoor de machtiging van de vrederechter vereist is) (Derde opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de bescherming van de goederen van de minderjarigen) (2-1058)      
  Verslag van mevrouw Taelman
2-1058/7
p. 1-3 2-1058/7 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede behandeling)
2-243
p. 34 2-243 p. 34 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1 en 65 van de gemeentekieswet (Recht van de studenten hun kiesplicht te vervullen in de stad waar zij verblijven) (2-201)      
  Voorstel van mevrouw Taelman en de heer Van Quickenborne
2-201/1
p. 1-3 2-201/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 259bis-12 en 259bis-18 van het Gerechtelijk Wetboek (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van sommige artikelen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de werking van de Hoge Raad voor de Justitie) (Goedkeuring en openbaarmaking van adviezen en voorstellen van de verenigde advies- en onderzoekscommissie - Spoedprocedure - Wettelijk kader van een protocolakkoord met het Parlement) (2-1153)      
  Verslag van mevrouw Taelman
2-1153/8
p. 1-3 2-1153/8 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 279 en 280 van de nieuwe gemeentewet (Minimumaantal Nederlandstalige gemeenteraadsleden en schepenen in de gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest) (2-149)      
  Verslag van mevrouw Taelman en de heer Istasse
2-149/2
p. 1 2-149/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-124
p. 51-77 2-124 p. 51-77 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 28quinquies en 57 van het Wetboek van strafvordering (Overhandiging van een kopie van het proces-verbaal aan de ondervraagde persoon) (2-109)      
  Voorstel van mevrouw Taelman c.s.
2-109/1
p. 1-3 2-109/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 328 en 331bis van het Strafwetboek met het oog op de bestraffing van daden die aanslagen veinzen tegen personen of eigendommen (Bestraffing van de daad verricht om voor te wenden of materieel indruk te wekken dat een aanslag op personen of eigendommen wordt gepleegd - Bestraffing van de dreiging bacteriologische of chemische stoffen te gebruiken of te stelen) (2-925)      
  Verslag van mevrouw Taelman
2-925/2
p. 1 2-925/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997 met betrekking tot de procedure van verificatie van schuldvorderingen (2-1418)      
  Voorstel van mevrouw Taelman
2-1418/1
p. 1-7 2-1418/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in BelgiŽ verblijven (2-954)      
  Algemene bespreking
2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van niet-Belgen bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen (2-880)      
  Algemene bespreking
2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (Wet op de universele bevoegdheid van het Belgische gerecht) (2-1256)      
  Voorstel tot terugzending
2-265
p. 56-64 2-265 p. 56-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek inzake adoptie en tot aanvulling van de wet van 31 maart 1987 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de afstamming door artikel 121 (Wijziging artt. 345 e.v. BW inzake adoptie - Wet 31 maart 1987 : buiten het huwelijk geboren kind dat door zijn moeder is geadopteerd) (2-66)      
  Verslag namens de dames Taelman en de T'Serclaes
2-66/2
p. 1 2-66/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-272
p. 12-32 2-272 p. 12-32 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de oprichting van een algemene vergadering van vrederechters en rechters in de politierechtbank (Tweede opschrift : Wetsvoorstel tot oprichting van een algemene vergadering van vrederechters en rechters in de politierechtbank) (Derde opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de oprichting van een algemene vergadering van vrederechters en rechters in de politierechtbank) (2-441)      
  Verslag van mevrouw Taelman
2-441/3
p. 1-6 2-441/3 p. 1-6 (PDF)
  2-441/8
p. 1-6 2-441/8 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
2-61
p. 37-38 2-61 p. 37-38 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede behandeling)
2-98
p. 29-32 2-98 p. 29-32 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek en van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op een verzwaring van de straffen voor personen die zich schuldig maken aan smokkel van en handel in niet-begeleide minderjarigen (Strafbaarstelling van de exploitatie van de bedelarij ten voordele van netwerken) (2-1457)      
  Verslag van mevrouw Taelman
2-1457/2
p. 1-4 2-1457/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende bepalingen over het recht van minderjarigen om door de rechter te worden gehoord (Echtscheidingsprocedure - Spreekrecht van kinderen - Horen van kinderen vanaf 7 jaar - Gerichte opleiding van magistraten) (2-554)      
  Amendementen nrs 36 tot 38 en 42 van mevrouw Taelman
2-554/4
p. 6-7 2-554/4 p. 6-7 (PDF)
  2-554/4
p. 10 2-554/4 p. 10 (PDF)
  Algemene bespreking
2-220
p. 37-46 2-220 p. 37-46 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999