Auteurs- en sprekersregister betreffende "Bodson Philippe" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De veiling van de UMTS-licenties (Nummeroverdraagbaarheid - Stralingsnormen - Snelheid van de roll-out - Mobile Virtual Network Operator - Deelstaten deelachtig in de opbrengsten van de veiling) (2-279)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quikenborne aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-81
p. 34-38 2-81 p. 34-38 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Bodson, senator gekozen door het Franse kiescollege
2-1
p. 10-11 2-1 p. 10-11 (PDF)
Het reglementair kader rond het toekennen van de UMTS-licenties (Nummeroverdraagbaarheid - Stralingsnormen - DCS 1800-frequenties) (2-266)      
  Vraag om uitleg van de heer Bodson aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-81
p. 34-38 2-81 p. 34-38 (PDF)
Het toekennen van de UMTS-licenties (Mobilofonie - GSM - Minimumdrempel voor de veiling) (2-441)      
  Mondelinge vraag van de heer Bodson aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-88
p. 23-24 2-88 p. 23-24 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de maatregelen die moeten worden genomen om destabiliserende kapitaalstromen te verminderen (Tobin-heffing) (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de maatregelen die moeten worden genomen om destabiliserende kapitaalstromen te verminderen en om middelen te genereren ter aanwending van ontwikkelingsprojecten) (2-574)      
  Amendementen nrs 2 tot 10 van de heer Bodson
2-574/2
p. 1-4 2-574/2 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 11 en 12 van de heer Bodson, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-574/5
p. 1 2-574/5 p. 1 (PDF)
  Bespreking
2-82
p. 4-31 2-82 p. 4-31 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heren Van Quickenborne en Bodson
2-83
p. 23-25 2-83 p. 23-25 (PDF)
  2-83
p. 56 2-83 p. 56 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gevolgen voor de inkomstenbelastingen van schenkingen aan de Staat en tot wijziging van de regeling voor de afgifte van kunstwerken ter betaling van successierechten (Wetboek der successierechten, artt. 83-3 en 83-4 - Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artt. 104, 109, 111, 199 en 200) (2-75)      
  Verslag van de heer Bodson
2-75/3
p. 1-6 2-75/3 p. 1-6 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999