Auteurs- en sprekersregister betreffende "Vandenbroeke Chris" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Algemeen Rijksarchief en Rijksarchieven in de provinciŽn - Personeelsformatie - Bezoekers (2-367)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Demotte, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-10
p. 400-401 2-10 p. 400-401 (PDF)
Beperkingen inzake boekenverkoop (2-107)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Demotte, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-3
p. 109 2-3 p. 109 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-12
p. 556-557 2-12 p. 556-557 (PDF)
De dualiteit tussen uitgereikte getuigschriften als bevoegdheid van de gemeenschappen en de erkenning van diploma's als federale materie (Tweedekansonderwijs - Vacatures uitgeschreven door openbare instellingen) (2-230)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-42
p. 15-16 2-42 p. 15-16 (PDF)
De maatregelen ter voorkoming van de verkoop van ontvreemde archiefstukken (o.a. oorkonde van de abdij van Mesen) (2-20)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Demotte, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
2-9
p. 23-24 2-9 p. 23-24 (PDF)
De oprichting en organisatie van een magistratenschool (2-364)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-76
p. 15-16 2-76 p. 15-16 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Vandenbroeke, senator aangewezen door de Vlaamse Raad
2-2
p. 5 2-2 p. 5 (PDF)
Europese fiscale harmonisatie - Belasting op spaargeld (2-1230)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-35
p. 1694 2-35 p. 1694 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-41
p. 2085-2086 2-41 p. 2085-2086 (PDF)
Grenspalen tussen Frankrijk en BelgiŽ - Onderhoud - Bevoegde instanties (2-309)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 283 2-8 p. 283 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-17
p. 769-770 2-17 p. 769-770 (PDF)
Het akkoord van de federale regering om, in de toekomst, afcentiemen toe te kennen (Personenbelasting - Gewestelijke versus federale bevoegdheden - Eigen fiscaliteit van gewesten en gemeenschappen) (2-60)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-22
p. 19-20 2-22 p. 19-20 (PDF)
Het terugschroeven van de vervroegde pensionering van leerkrachten (2-306)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-59
p. 17-19 2-59 p. 17-19 (PDF)
Het uitreiken van diplomatieke paspoorten (Inperking van het diplomatieke statuut - EfficiŽnte werking van gewestelijke exportdiensten Export Vlaanderen en AWEX) (2-451)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-89
p. 23-24 2-89 p. 23-24 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de organisatie en het beheer van het archiefwezen (2-136)      
  Voorstel van de heer Vandenbroeke
2-136/1
p. 1-3 2-136/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie over de meldingsplicht van de fiscale administratie in het kader van de procedure voor de toekenning van studietoelagen aan de leerlingen van het secundair onderwijs (2-137)      
  Voorstel van de heer Vandenbroeke
2-137/1
p. 1-3 2-137/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie ter verhindering van en als krachtig verzet tegen het toetreden van extreem-rechts tot de federale regering van de Republiek Oostenrijk, lid van de Europese Unie (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie ter veroordeling van de toetreding van extreem-rechts tot de federale regering van de Republiek Oostenrijk, lid van de Europese Unie) (2-322)      
  Amendement nr 1 van de heren Van Quickenborne, Vankrunkelsven en Vandenbroeke, op de tekst aangenomen door de commissie
2-322/4
p. 1-2 2-322/4 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoeging van de artikelen 1383bis en 1384bis in het Burgerlijk Wetboek, inzake de aansprakelijkheid, organisatie- en toezichtsplicht van personen die onbezoldigd en op vrijwillige basis toezicht uitoefenen op minderjarige kinderen in het kader van jeugdverenigingen (2-107)      
  Voorstel van de heren Vankrunkelsven en Vandenbroeke
2-107/1
p. 1-4 2-107/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een vaste boekenprijs (2-135)      
  Voorstel van de heer Vandenbroeke
2-135/1
p. 1-5 2-135/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot verlaging van de pensioenleeftijd voor werkende moeders met een beroepsloopbaan (2-134)      
  Voorstel van de heer Vandenbroeke c.s.
2-134/1
p. 1-3 2-134/1 p. 1-3 (PDF)
Ziekteverzekering - Echtscheiding - Dekking van de kinderen (kleine risico's) (2-308)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 284 2-8 p. 284 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-9
p. 367 2-9 p. 367 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999