Auteurs- en sprekersregister betreffende "Hostekint Patrick" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De betrekkingen van BelgiŽ met Centraal-Afrika (3-253)      
  Verslag van de dames de Bethune en Thijs en de heren Galand en Hostekint
3-253/1
p. 1-2 3-253/1 p. 1-2 (PDF)
De betrekkingen van BelgiŽ met Centraal-Afrika : Rwanda (3-255)      
  Verslag namens de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging uitgebracht door de heer Hostekint
3-255/1
p. 1-36 3-255/1 p. 1-36 (PDF)
De concrete resultaten van het recente bezoek aan de regio van de Grote Meren (Afrikabeleid van de ministers van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking) (3-15)      
  Mondelinge vraag van de heer Hostekint aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-14
p. 15-18 3-14 p. 15-18 (PDF)
De resultaten van de donorconferentie voor Burundi (3-97)      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-38
p. 68-70 3-38 p. 68-70 (PDF)
De vrije verkoop van contactlenzen (Verkoop in supermarkten - Risico voor de volksgezondheid) (3-72)      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-28
p. 54-56 3-28 p. 54-56 (PDF)
De wanpraktijken van militairen bij de uitvoering van internationale opdrachten (o.a. in Kosovo - Raadgever Mentale Operaties) (3-41)      
  Mondelinge vraag van de heer Hostekint aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid
3-19
p. 19-21 3-19 p. 19-21 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  de heer Hostekint, senator aangewezen door de Vlaamse Raad
3-3
p. 4 3-3 p. 4 (PDF)
Het mogelijk opzetten van een militair partnerschap met Burundi (3-105)      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-41
p. 105-106 3-41 p. 105-106 (PDF)
Het steunen van een fietsinzamelproject voor Niger (Vzw EurAfri) (3-249)      
  Mondelinge vraag van de heer Hostekint aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-47
p. 19-21 3-47 p. 19-21 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Akkoorden van GenŤve (Regeling van het IsraŽlisch-Palestijnse conflict) (3-384)      
  Verslag van de heer Hostekint
3-384/3
p. 1-2 3-384/3 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het toekennen van hulp aan Burundi (3-410)      
  Bespreking
3-35
p. 31-33 3-35 p. 31-33 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Republiek AlbaniŽ betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (Overnameakkoord), en met het Uitvoeringsprotocol, ondertekend te Tirana op 17 april 2001 (3-548)      
  Verslag van de heer Hostekint
3-548/2
p. 1-2 3-548/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regeringen van het Koninkrijk BelgiŽ, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, enerzijds, en de regering van de Republiek SloveniŽ, anderzijds, betreffende de overname van onregelmatig binnengekomen of verblijvende personen, gedaan te Wenen op 16 november 1992 (3-399)      
  Verslag van de heer Hostekint
3-399/2
p. 1-2 3-399/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek KroatiŽ tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 31 oktober 2001 (3-233)      
  Verslag van de heer Hostekint
3-233/2
p. 1-2 3-233/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten: 1į Eerste Protocol betreffende de uitlegging door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, voor ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980, en Gemeenschappelijke Verklaringen; 2į Tweede Protocol waarbij aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen bepaalde bevoegdheden worden toegekend inzake de uitlegging van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, voor ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980, gedaan te Brussel op 19 december 1988 (3-398)      
  Verslag van de heer Hostekint
3-398/2
p. 1-2 3-398/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Internationale overeenkomst inzake de vereenvoudiging en harmonisatie van douaneprocedures, gedaan te Kyoto op 18 mei 1973, gedaan te Brussel op 26 juni 1999 (3-260)      
  Verslag van de heer Hostekint
3-260/2
p. 1-5 3-260/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, ter ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980, en tot het Eerste en Tweede Protocol betreffende de uitlegging ervan door het Hof van Justitie, en met de Gemeenschappelijke Verklaring, gedaan te Brussel op 29 november 1996 (Denemarken, Zweden en Finland : goederenvervoer over zee - PrejudiciŽle vraag) (3-402)      
  Verslag van de heer Hostekint
3-402/2
p. 1-2 3-402/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de voorkoming en bestraffing van misdrijven tegen internationaal beschermde personen, met inbegrip van diplomaten, gedaan te New York op 14 december 1973 (Strafbaarstelling - Gerechtelijke samenwerking - Universele rechtsbevoegdheid) (3-397)      
  Verslag van de heer Hostekint
3-397/2
p. 1-3 3-397/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tot oprichting van de Internationale Organisatie voor Wijnstok en Wijn, en met de Slotakte, gedaan te Parijs op 3 april 2001 (3-231)      
  Verslag van de heer Hostekint
3-231/2
p. 1-2 3-231/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
3-21
p. 34-36 3-21 p. 34-36 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999