Auteurs- en sprekersregister betreffende "Chevalier Pierre" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De betrekkingen van BelgiŽ met Centraal-Afrika (3-253)      
  Bespreking
3-65
p. 6-47 3-65 p. 6-47 (PDF)
De betrekkingen van BelgiŽ met Centraal-Afrika : Rwanda (3-255)      
  Bespreking
3-65
p. 6-47 3-65 p. 6-47 (PDF)
De betrekkingen van BelgiŽ met Centraal-Afrika : Burundi (3-256)      
  Bespreking
3-65
p. 6-47 3-65 p. 6-47 (PDF)
De betrekkingen van BelgiŽ met Centraal-Afrika : de Democratische Republiek Congo (3-254)      
  Bespreking
3-65
p. 6-47 3-65 p. 6-47 (PDF)
De houding van de Belgische regering betreffende het artikel van het ontwerp van Europese grondwet inzake de kerken en de niet-confessionele organisaties (3-58)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Stemming over de gewone motie
3-28
p. 48-50 3-28 p. 48-50 (PDF)
  3-28
p. 69 3-28 p. 69 (PDF)
De militaire oefeningen in het natuurgebied Ryckevelde (Oefeningen van brandbestrijding - Emissies in de lucht - Milieuhinder) (3-1014)      
  Vraag om uitleg van de heer Chevalier aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-132
p. 67-68 3-132 p. 67-68 (PDF)
  3-132
p. 68 3-132 p. 68 (PDF)
De nieuwe verkeerswet (Strengere sancties voor verkeersovertredingen - Toepassing in de tijd) ) (3-228)      
  Mondelinge vraag van de heer Chevalier aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-45
p. 7-10 3-45 p. 7-10 (PDF)
De omzetting van de richtlijn 2002/58/EG betreffende privacy en elektronische communicatie (Garanderen van het vertrouwelijke karakter van de communicatie via openbare elektronische communicatienetwerken - Toesturen van reclame via e-mail - Spam en Spamsquad - Opsporen van inbreuken op de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de informatiemaatschappij) (3-647)      
  Mondelinge vraag van de heer Chevalier aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-106
p. 22-24 3-106 p. 22-24 (PDF)
De problematiek van de toetreding van Turkije tot de Europese Unie (3-866)      
  Bespreking
3-88
p. 6-20 3-88 p. 6-20 (PDF)
  3-88
p. 20-34 3-88 p. 20-34 (PDF)
Debat over de situatie in Congo      
  Opstanden - Invasie van Rwandese troepen - Aanwezigheid van Belgische militairen - Blauwhelmen MONUC
3-61
p. 7-24 3-61 p. 7-24 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  de heer Chevalier, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
3-1
p. 13 3-1 p. 13 (PDF)
Fiscale wetgeving - Vereenvoudiging - KMO (Toepassing van het verlaagd opklimmend tarief van de vennootschapsbelasting) (3-2839)      
  Schriftelijke vraag van de heer Chevalier aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-44
p. 3587-3588 3-44 p. 3587-3588 (PDF)
Het investeringsprogramma van de Belgische spoorwegen (Infrabel - Uitstellen van het derde spoor tussen Brugge en Dudzele, van de onstsluiting van de haven van Zeebrugge en van de verbinding Kortrijk-Rijsel - HST) (3-794)      
  Mondelinge vraag van de heer Chevalier aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-127
p. 18-21 3-127 p. 18-21 (PDF)
Het onderzoek dat gestart werd bij het Federaal Kenniscentrum rond de chirurgische behandeling van obesitas (3-1044)      
  Vraag om uitleg van de heer Chevalier aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-132
p. 81 3-132 p. 81 (PDF)
Het rookverbod in restaurants (Terrassen buiten en binnenterrassen van restaurants) (3-1449)      
  Mondelinge vraag van de heer Chevalier aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-208
p. 14 3-208 p. 14 (PDF)
Hulde (2005-2006)      
  Huldebetoon aan mevrouw Lizin en aan de heren Roelants du Vivier, Coveliers, Happart, Chevalier en Moureaux, naar aanleiding van hun twintigjarig ambtsjubileum
3-168
p. 4-26 3-168 p. 4-26 (PDF)
Medische verzorging in het buitenland ("Medisch toerisme" van Belgen - Gezondheidsrisico's - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg) (3-683)      
  Mondelinge vraag van de heer Chevalier aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-112
p. 18-20 3-112 p. 18-20 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Regionalisering van de bevoegdheid inzake in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie) (3-89)      
  Algemene bespreking
3-8
p. 17-37 3-8 p. 17-37 (PDF)
Regeling van werkzaamheden      
  Ongenoegen over de wijze waarop de werkzaamheden worden geregeld
3-132
p. 66-67 3-132 p. 66-67 (PDF)
  3-132
p. 67 3-132 p. 67 (PDF)
  3-132
p. 68 3-132 p. 68 (PDF)
Regeringsverklaring (14 juli 2003 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Derde deel)
   Afschaffing van de wet op de universele bevoegdheid
3-6
p. 51-52 3-6 p. 51-52 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 21 van het reglement teneinde het aantal commissieleden te verhogen (Nieuw opschrift : Voorstel tot wijziging van de artikelen 21 en 86 van het Reglement van de Senaat teneinde het aantal commissieleden te verhogen) (17 per commissie i.p.v. 15 - Vertegenwoordiging met stemrecht van de franstalige oppositie in de commissies en in het bureau van de Senaat) (3-73)      
  Algemene bespreking
3-6
p. 26-28 3-6 p. 26-28 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het statuut van Kosovo (3-1142)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Chevalier, Lionel Vandenberghe, Roelants du Vivier, Brotcorne, Coveliers, Mahoux en Van Overmeire
3-125
p. 59-61 3-125 p. 59-61 (PDF)
  3-125
p. 103 3-125 p. 103 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake schijnhuwelijken (Bestrijding) (3-1276)      
  Voorstel van de heer Chevalier
3-1276/1
p. 1-7 3-1276/1 p. 1-7 (PDF)
Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij - Wet van 22 mei 2005 houdende de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 2001/29/EG van 22 mei 2001 - Aansprakelijkheidsregime (Auteursrecht - Tijdelijke reproductiehandelingen - Aansprakelijkheid van de Internet providers en de zoekrobotten) (3-3074)      
  Schriftelijke vraag van de heer Chevalier aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-48
p. 3975 3-48 p. 3975 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-49
p. 4179-4181 3-49 p. 4179-4181 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten : 1į Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart, 2į Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van vaste platforms op het continentale plat, gedaan te Rome op 10 maart 1988 (3-920)      
  Verslag van de heer Chevalier
3-920/2
p. 1-3 3-920/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot omzetting van het besluit van de Raad van de Europese Unie van 28 februari 2002 betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken (3-661)      
  Verslag van de heer Chevalier
3-661/2
p. 1-9 3-661/2 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 289quater in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, om een belastingkrediet toe te kennen aan werknemers in de bouwsector (3-1412)      
  Voorstel van de heer Chevalier
3-1412/1
p. 1-3 3-1412/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij (e-commerce : aansprakelijkheid van internet service providers) (3-1411)      
  Voorstel van de heer Chevalier
3-1411/1
p. 1-4 3-1411/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit met betrekking tot de dubbele nationaliteit (Artikel 22,1į : Belgen die vrijwillig een vreemde nationaliteit verkrijgen) (3-1482)      
  Voorstel van mevrouw Leduc en de heren Willems en Chevalier
3-1482/1
p. 1-3 3-1482/1 p. 1-3 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999