Auteurs- en sprekersregister betreffende "Tobback Louis" (Legislatuur 1995-1999)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1996 (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken) (1-1326)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-85
p. 4480 1-85 p. 4480 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-86
p. 4560 1-86 p. 4560 (PDF)
Aandacht voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het beleid in 1997 (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken) (1-1327)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-85
p. 4480-4481 1-85 p. 4480-4481 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-86
p. 4560-4561 1-86 p. 4560-4561 (PDF)
Aanwezigheid van de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid op een feestviering van het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken) (1-891)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-73
p. 3814-3815 1-73 p. 3814-3815 (PDF)
Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad - Jaarlijks activiteitenverslag (1-999)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-75
p. 3909 1-75 p. 3909 (PDF)
Aflevering van getuigschrift van verblijf-woonst - Verplichte inschrijving met "terugwerkende kracht" in het bevolkingsregister (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken) (1-1065)      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-75
p. 3891-3892 1-75 p. 3891-3892 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-83
p. 4355-4357 1-83 p. 4355-4357 (PDF)
Aflevering van getuigschrift van verblijf-woonst - Verplichte inschrijving met "terugwerkende kracht" in het bevolkingsregister (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken) (1-618)      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste ministre en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-76
p. 3955-3957 1-76 p. 3955-3957 (PDF)
Annulatie van een vervoer van Nederlands kernafval door ons land (1-743)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-78
p. 4069-4070 1-78 p. 4069-4070 (PDF)
Antwerps provinciaal afvaldossier - Mislukken van c.v. Averpa - Rol van de provinciegouverneur (1-959)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buelens aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-78
p. 4063 1-78 p. 4063 (PDF)
Art. 86 nieuwe gemeentewet - Afgelasten van een extra-gemeenteraad ingeval een raadslid zijn handtekening zou herroepen (1-890)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-74
p. 3862-3864 1-74 p. 3862-3864 (PDF)
Bestelling van nieuwe toestellen voor electronische stemopname (1-1021)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-76
p. 3964 1-76 p. 3964 (PDF)
Bevoegdheid van burgemeesters inzake sluiting van afvalverbrandingsovens (1-1114)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-77
p. 4005-4006 1-77 p. 4005-4006 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-83
p. 4357-4359 1-83 p. 4357-4359 (PDF)
Bezoek van Noord-Ierse politieofficieren aan de rijkswacht (1-768)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buelens aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-73
p. 3813-3814 1-73 p. 3813-3814 (PDF)
Bijzondere wachters bedoeld in art. 61, 62 en 63 Veldwetboek - Controle - Bevoegdheid Vast ComitÚ van Toezicht op de politiediensten (1-1024)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dua aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-74
p. 3843-3844 1-74 p. 3843-3844 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-78
p. 4073 1-78 p. 4073 (PDF)
Buurtinformatienetwerken en samenwerking met de politiediensten (1-963)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-76
p. 3961-3962 1-76 p. 3961-3962 (PDF)
Campingsector - Registratie van klanten - Politiefiches (1-907)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-74
p. 3864-3865 1-74 p. 3864-3865 (PDF)
Controle bromfietsen - Rolletjestest (1-1103)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-76
p. 3941-3942 1-76 p. 3941-3942 (PDF)
Co÷rdinatie tussen brandweerkorpsen/Civiele Bescherming (1-1221)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-80
p. 4181-4182 1-80 p. 4181-4182 (PDF)
De Commissie voor toegang tot bestuursdocumenten (1-967)      
  Mondelinge vraag van de heer Boutmans aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-211
p. 6102-6103 1-211 p. 6102-6103 (PDF)
De Duitstalige opleiding van de leden van de brandweerdiensten (Duitstalige kandidaten) (1-906)      
  Mondelinge vraag van de heer Chantraine
   Antwoord gegeven door de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-192
p. 5545-5546 1-192 p. 5545-5546 (PDF)
De bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de wetten tot wijziging van de vreemdelingenwet van 15 december 1980 (1-905)      
  Mondelinge vraag van de heer Hatry
   Antwoord gegeven door de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-192
p. 5545 1-192 p. 5545 (PDF)
De co÷rdinatie van de politiediensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1-869)      
  Mondelinge vraag van de heer Goovaerts aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-183
p. 5357-5358 1-183 p. 5357-5358 (PDF)
De heer Tobback herneemt zijn mandaat als senator op 26 september 1998      
  1-212
p. 6183 1-212 p. 6183 (PDF)
De jeugdbendes actief in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (o.a. in de metrostations) (1-899)      
  Mondelinge vraag van de heer Goovaerts
   Antwoord gegeven door de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-192
p. 5543-5544 1-192 p. 5543-5544 (PDF)
De mogelijkheid voor de slachtoffers van stormen om een beroep te doen op het Rampenfonds (1-918)      
  Mondelinge vraag van de heer Olivier
   Antwoord gegeven door de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-196
p. 5654 1-196 p. 5654 (PDF)
De moord op Matoub Lounes die in Londen door de GIA is opgeŰist en de noodzaak voor de ministeries van Binnenlandse Zaken van de 15 om een geco÷rdineerde actie te voeren (1-947)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-203
p. 5809-5810 1-203 p. 5809-5810 (PDF)
De onmogelijkheid voor de slachtoffers van het noodweer van 6 juni jl. om beroep te doen op het Rampenfonds (1-946)      
  Mondelinge vraag van de heer Olivier aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-203
p. 5814-5815 1-203 p. 5814-5815 (PDF)
De reactorstop in de kerncentrales van Chooz (1-901)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dardenne
   Antwoord gegeven door de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-192
p. 5544-5545 1-192 p. 5544-5545 (PDF)
De uitvoering van het ASTRID-project (Radiocommissie van de hulp- en veiligheidsdiensten) (1-922)      
  Mondelinge vraag van de heer Goovaerts aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-198
p. 5714-5716 1-198 p. 5714-5716 (PDF)
De verklaring van de minister van Binnenlandse Zaken op een vergadering met het rijkswachtpersoneel van de provincie Luxemburg (Octopusakkoord over de politiehervorming - Rol van de burgemeester) (1-940)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-201
p. 5773-5774 1-201 p. 5773-5774 (PDF)
De voorgenomen maatregelen om tijdens de zomermaanden het ozongehalte in de lucht te beperken (1-941)      
  Mondelinge vraag van de heer Hatry aan de heer Daerden, minister van Vervoer
1-203
p. 5813-5814 1-203 p. 5813-5814 (PDF)
De voorstellen voor de kredietverdeling van de Regie der Gebouwen (Gemeenschappelijke behuizing rijkswacht-politie) (1-499)      
  Vraag om uitleg van de heer Vautmans aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-185
p. 5395-5396 1-185 p. 5395-5396 (PDF)
Departementele raad van beroep bij de evaluatie van federale ambtenaren (vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken) (1-1156)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hostekint aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-79
p. 4138 1-79 p. 4138 (PDF)
Doorvoer van nucleaire transporten door West-Vlaanderen (1-744)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-78
p. 4070-4072 1-78 p. 4070-4072 (PDF)
Druggebruik op muziekfestivals      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-75
p. 3906-3907 1-75 p. 3906-3907 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  de heer Tobback, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
1-1
p. 7 1-1 p. 7 (PDF)
Elektronisch stemmen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen (1-661)      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-76
p. 3959-3960 1-76 p. 3959-3960 (PDF)
Erkende beveiligingsondernemingen - Verschillende lijsten bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Belgisch Verbond der Verzekeringsondernemingen (1-509)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-74
p. 3861-3862 1-74 p. 3861-3862 (PDF)
Evaluatie van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Eerste verslag) (1-768)      
  Algemene beraadslaging
1-207
p. 5941-5961 1-207 p. 5941-5961 (PDF)
Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken) (1-1328)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-85
p. 4481 1-85 p. 4481 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-86
p. 4551-4552 1-86 p. 4551-4552 (PDF)
Gebruik van de benaming "Vlaams Parlement" i.p.v. "Vlaamse Raad" (1-1287)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-84
p. 4409 1-84 p. 4409 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-86
p. 4559-4560 1-86 p. 4559-4560 (PDF)
Gebruik van peperspray (1-978)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-74
p. 3865-3866 1-74 p. 3865-3866 (PDF)
Het ongeluk te Stavelot (Dodelijk ongeval veroorzaakt door een vrachtwagen op de helling "la Haute LevÚe" - Opvang van de slachtoffers) (1-948)      
  Mondelinge vraag van de heer Happart aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-203
p. 5815-5816 1-203 p. 5815-5816 (PDF)
Het optreden van de Brusselse politie op 11 juli 1998 op de Grote Markt te Brussel teneinde hardhandig een betoging uiteen te drijven (1-969)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Tobback , vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-211
p. 6103 1-211 p. 6103 (PDF)
Het opzij stappen van de luitenant-generaal van de rijkswacht (Ter beschikking stellen van de regering van het commando van de rijkswacht, ingevolge de ontsnapping van kindermoordenaar M. Dutroux) (1-872)      
  Mondelinge vraag van de heer Anciaux aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-183
p. 5358-5360 1-183 p. 5358-5360 (PDF)
Het permanent overlegplatform overheid-bedrijfsleven inzake criminaliteit en ondernemingen (1-970)      
  Mondelinge vraag van de heer Coveliers aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-211
p. 6104-6105 1-211 p. 6104-6105 (PDF)
Het stemmen bij volmacht bij een volksraadpleging (1-880)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-186
p. 5404-5405 1-186 p. 5404-5405 (PDF)
Het terugzenden van uitgeprocedeerde Algerijnse asielzoekers naar hun land van oorsprong (1-959)      
  Mondelinge vraag van de heer Boutmans aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-206
p. 5909-5911 1-206 p. 5909-5911 (PDF)
Het veiligheidsbeleid in Brussel en de evaluatie van de veiligheidscontracten (1-898)      
  Mondelinge vraag van de heer Anciaux aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-189
p. 5467-5468 1-189 p. 5467-5468 (PDF)
Immigratie - Identiteitscontroles - Voorschriften uitgevaardigd door administratieve overheden (1-704)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-74
p. 3862 1-74 p. 3862 (PDF)
Inschrijving in het bevolkingsregister met terugwerkende kracht - Aanpassing van de identiteitskaart (1-1280)      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-82
p. 4307-4308 1-82 p. 4307-4308 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-87
p. 4611-4612 1-87 p. 4611-4612 (PDF)
Internationaal doorgeven van informatie over veroordelingen - Afspraken (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken) (1-1080)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-76
p. 3941 1-76 p. 3941 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-82
p. 4319-4320 1-82 p. 4319-4320 (PDF)
Invoer in BelgiŰ door Greenpeace van radioactieve stoffen die afkomstig zijn van de opwerkingsfabriek te La Hague (Frankrijk)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Decker aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-78
p. 4068-4069 1-78 p. 4068-4069 (PDF)
Jaarverslag van het College van de Federale Ombudsmannen - Dienst Vreemdelingenzaken - Criteria gehanteerd bij de regularisatie van het verblijf (1-863)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-77
p. 4021-4022 1-77 p. 4021-4022 (PDF)
Jaarverslag van het College van de Federale Ombudsmannen - Gemeentelijke ombudsmannen (1-866)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-72
p. 3763 1-72 p. 3763 (PDF)
Jaarverslag van het College van de Federale Ombudsmannen - Noodzaak tot aanpassing van de vreemdelingenwet ten einde de disfuncties weg te werken (1-865)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-76
p. 3960-3961 1-76 p. 3960-3961 (PDF)
Jaarverslag van het College van de Federale Ombudsmannen - Noodzaak tot oprichting van een telefonische informatielijn bij de Dienst Vreemdelingenzaken (1-864)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-78
p. 4072 1-78 p. 4072 (PDF)
Jaarverslag van het College van de Federale Ombudsmannen - Soms gebrekkige motivering van weigering tot afgifte van toeristen-visa (1-831)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-73
p. 3814 1-73 p. 3814 (PDF)
Leefmilieu en ruimtelijke ordening - Het doen naleven van de betrokken regelgeving - Cursussen in politiescholen (1-1313)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-84
p. 4411 1-84 p. 4411 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-87
p. 4612-4613 1-87 p. 4612-4613 (PDF)
Leefmilieu en ruimtelijke ordening - Samenwerking federale/regionale politiediensten en ondersteuning door de Algemene Politiesteundienst (1-1312)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-84
p. 4411 1-84 p. 4411 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-100
p. 5269 1-100 p. 5269 (PDF)
Mistoestanden - Mutatie van rijkswachters (1-1146)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-78
p. 4053-4054 1-78 p. 4053-4054 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-79
p. 4136-4138 1-79 p. 4136-4138 (PDF)
Mogelijke gevolgen van het Procola-arrest van het Europees Hof voor de rechten van de mens voor BelgiŰ (Veroordeling van de cumul door Staatsraden van een adviserende functie met een rechtsprekende functie) (1-1198)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-79
p. 4106-4107 1-79 p. 4106-4107 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-82
p. 4320-4321 1-82 p. 4320-4321 (PDF)
Onregelmatigheden bij het toekennen van rijksregisternummers (1-1228)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-80
p. 4182 1-80 p. 4182 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-82
p. 4321-4322 1-82 p. 4321-4322 (PDF)
Ontslag en benoeming van regeringsleden (1997-1998)      
  Benoeming van de heer Tobback tot vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-182
p. 5329 1-182 p. 5329 (PDF)
Ontslag en benoeming van regeringsleden (1998-1999)      
  Ontslag van de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-212
p. 6181 1-212 p. 6181 (PDF)
Ontslag van senatoren (1997-1998)      
  de heer Tobback (Vervangen door de heer Van Goethem)
1-182
p. 5329 1-182 p. 5329 (PDF)
Openbaarheid van bestuur - Inschrijven van en inzage in een juridisch advies aangevraagd door een schepencollege (1-1325)      
  Schriftelijke vraag van de heer Weyts aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-85
p. 4504 1-85 p. 4504 (PDF)
Opleidingsniveau van brigadecommandanten bij de rijkswacht - Wijziging van het verloningssysteem (1-1123)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-77
p. 4006 1-77 p. 4006 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-84
p. 4427-4428 1-84 p. 4427-4428 (PDF)
Politieoptreden tijdens een actie van "Spaak en Tandrad" (Probleem auto/binnenstad) (1-908)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-72
p. 3763-3764 1-72 p. 3763-3764 (PDF)
Procedure na controle van (valse) papieren (1-1019)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-79
p. 4134 1-79 p. 4134 (PDF)
Provocatie naar de Vlamingen toe op 11 juli 1998 te Voeren door de burgemeester (1-1236)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-81
p. 4231-4232 1-81 p. 4231-4232 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-87
p. 4611 1-87 p. 4611 (PDF)
Radon - Bouwvoorschriften en saneringsmaatregelen (1-804)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-77
p. 4020-4021 1-77 p. 4020-4021 (PDF)
Rechten van het kind (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken) (1-1126)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-77
p. 4006 1-77 p. 4006 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-79
p. 4134-4136 1-79 p. 4134-4136 (PDF)
Rechten van vrijwillige brandweerlieden i.g.v. verwondingen of overlijden t.g.v. een interventie (1-1220)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-80
p. 4181 1-80 p. 4181 (PDF)
Reorganisatie van de politie      
  Debat over de hervorming
1-134
p. 3595-3614 1-134 p. 3595-3614 (PDF)
Samenwerking met de Raad van gelijke kansen voor mannen en vrouwen in 1997 (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken) (1-1315)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-84
p. 4411 1-84 p. 4411 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-87
p. 4613-4614 1-87 p. 4613-4614 (PDF)
Schade veroorzaakt door ambtenaren bij het uitoefenen van hun functie - Reglementering (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken) (1-699)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-73
p. 3812-3813 1-73 p. 3812-3813 (PDF)
Schengen informatie-systeem (SIS) - Statuten gebruikers - Statuut van supergebruiker (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken) (1-647)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-76
p. 3957-3959 1-76 p. 3957-3959 (PDF)
Slachtoffers van mensenhandel - Recht op een verblijfsvergunning (1-1025)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-74
p. 3844 1-74 p. 3844 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-77
p. 4023 1-77 p. 4023 (PDF)
Stemmingen per computer (1-964)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Maximus aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-76
p. 3963-3964 1-76 p. 3963-3964 (PDF)
Taalkennis in een federale gewestelijke dienst gevestigd in Brussel-Hoofdstad (1-732)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-82
p. 4318-4319 1-82 p. 4318-4319 (PDF)
Uitbetaling van overuren aan leden van de Civiele Bescherming (1-1081)      
  Schriftelijke vraag van de heer Devolder aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-76
p. 3964-3965 1-76 p. 3964-3965 (PDF)
Uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen - Handeling van een vast bureau van de raad voor maatschappelijk welzijn (Terugvordering van maatschappelijke dienstverlening aan een alimentatieplichtige) (1-1169)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-79
p. 4138-4140 1-79 p. 4138-4140 (PDF)
Veiligheidscontracten - Bestemming van gronden die eigendom zijn van de NMBS ("Stuivenberg")(vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken) (1-940)      
  Schriftelijke vraag van de heer CaluwÚ aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-73
p. 3815-3816 1-73 p. 3815-3816 (PDF)
Verschillen in erelonen die door provinciebesturen worden gehanteerd (Ontwerpers van werken voor kerkfabrieken) (1-1222)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buelens aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-80
p. 4193 1-80 p. 4193 (PDF)
Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in kabinet (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken) (1-1316)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-84
p. 4411 1-84 p. 4411 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-89
p. 4708-4709 1-89 p. 4708-4709 (PDF)
Voeren - Uitlatingen van de burgemeester aangaande het decreet-Suykerbuyk in het gemeentelijk informatieblad (1-1338)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-85
p. 4481 1-85 p. 4481 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord gegeven door de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-87
p. 4605 1-87 p. 4605 (PDF)
Voetbal - Invoering van de veiligheidskaart (1-1227)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-80
p. 4182 1-80 p. 4182 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-83
p. 4359-4360 1-83 p. 4359-4360 (PDF)
Voetbalwedstrijden en hooligans (Organisatie van "Euro 2000") (1-926)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-203
p. 5808-5809 1-203 p. 5808-5809 (PDF)
Vogels die zich te pletter vliegen tegen ramen - Maatregelen (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken) (1-1006)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-77
p. 4022 1-77 p. 4022 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de hervorming van de politiediensten en van de gerechtelijke organisatie (en oprichting van een Hoge Raad voor de Justitie) (1-994)      
  Algemene beraadslaging
1-188
p. 5443-5461 1-188 p. 5443-5461 (PDF)
Vreemdelingenwet - Uitvoering (1-1305)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-84
p. 4409-4411 1-84 p. 4409-4411 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-89
p. 4706-4708 1-89 p. 4706-4708 (PDF)
Vrijgeven van telefoonkosten aan de bevolkingsinspectie om de hoofdverblijfplaats vast te stellen (1-618)      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-87
p. 4609-4610 1-87 p. 4609-4610 (PDF)
Vrijheid van vergadering - Vrije uitoefening van erediensten - Vergunnings- en meldingsplicht      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-82
p. 4317-4318 1-82 p. 4317-4318 (PDF)
Werking van het Brusselse drugsopvangcentrum "Transit" (1-1227)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-84
p. 4428 1-84 p. 4428 (PDF)
Werking van het Brusselse drugsopvangcentrum "Transit" (1-923)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-75
p. 3907-3908 1-75 p. 3907-3908 (PDF)
Wet 24 december 1996 - Regeling voor vestiging en invordering van lokale belastingen - Interpretatie - Procedureproblemen (1-620)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-75
p. 3907 1-75 p. 3907 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999