Fred Erdman

Heeft in de Senaat de volgende wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend :
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)

houdende vrijstelling van kadastraal inkomen voor het openbaar uitoefenen van de vrijzinnige morele dienstverlening
(Nr 1-20, B.Z. 1995)
Bekrachtigd op 21 mei 1996

Herziening van artikel 41 van de Grondwet
---
Ontwerp van tekst houdende aanvulling van artikel 41 van de Grondwet met een tweede, derde en vierde lid
(Nr 1-185, 1995-1996)
Bekrachtigd op 11 maart 1997

met betrekking tot de rechtsbijstand inzake de afgifte van afschriften van stukken uit het dossier in strafzaken
(Nr 1-17, B.Z. 1995)
Bekrachtigd op 7 januari 1998

tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van Strafvordering inzake de procedure tot onttrekking van de zaak aan de rechter
(Nr 1-456, 1996-1997)
Bekrachtigd op 12 maart 1998

Wetsontwep tot wijziging van artikel 46 van de wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen
(Nr 1-750, 1997-1998)
Bekrachtigd op 20 mei 1998

tot wijziging van artikel 631 van het Gerechtelijk Wetboek en van de artikelen 5, 6 en 7 van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord
(Nr 1-753, 1997-1998)
Bekrachtigd op 27 mei 1998

tot wijziging van artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek
(Nr 1-572, 1996-1997)
Bekrachtigd op 23 november 1998

betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van procureurs des Konings
(Nr 1-1066, 1997-1998)
Bekrachtigd op 22 december 1998

tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
(Nr 1-906, 1997-1998)
Bekrachtigd op 19 maart 1999

tot opheffing van artikel 1056, 1, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek
(Nr 1-1063, 1997-1998)
Bekrachtigd op 22 maart 1999

tot wijziging van sommige artikelen van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging
(Nr 1-417, 1995-1996)
Bekrachtigd op 26 april 1999

tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, met betrekking tot de oproeping bij proces-verbaal in jeugdzaken
(Nr 1-201, 1995-1996)
Bekrachtigd op 27 april 1999

tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
(Nr 50-373, 1999-2000)
Bekrachtigd op 21 maart 2000