France Masai

Heeft in de Senaat de volgende wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend :
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)

tot bepaling van de beginselen voor de loting van natuurlijke personen voor de gemengde commissies en de burgerpanels op initiatief van de Senaat
(Nr 7-456, 2022-2023)
Bekrachtigd op 9 april 2024

Ontwerp van herziening van artikel 7bis van de Grondwet teneinde er het dierenwelzijn in op te nemen
(Nr 7-481, 2022-2023)
Bekrachtigd op 15 mei 2024