Jan Durnez

Heeft in de Senaat de volgende wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend :
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)

tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus wat betreft de verkiezing van leden in de politieraad
(Nr 5-437, 2010-2011)
Bekrachtigd op 1 december 2011

tot wijziging van artikel 22 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus wat de vervanging van politieraadsleden betreft
(Nr 5-436, 2010-2011)
Bekrachtigd op 2 december 2011

tot wijziging van de geco÷rdineerde wetten van 31 december 1949 op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens en van de wet van 7 juli 1970 betreffende de algemene structuur van het hoger onderwijs
(Nr 5-1697, 2011-2012)
Bekrachtigd op 3 augustus 2012

tot wijziging van artikel 433quinquies van het Strafwetboek met het oog op het verduidelijken en het uitbreiden van de definitie van mensenhandel
(Nr 5-711, 2010-2011)
Bekrachtigd op 29 april 2013

betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden
(Nr 5-217, B.Z. 2010)
Bekrachtigd op 15 september 2013