Jean-Jacques De Gucht

Heeft in de Senaat de volgende wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend :
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)

tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken
(Nr 5-2170, 2012-2013)
Bekrachtigd op 28 februari 2014

houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder
(Nr 5-2445, 2013-2014)
Bekrachtigd op 5 mei 2014

tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, met het oog op het regelen van een aantal aspecten van de constitutieve autonomie van de Duitstalige Gemeenschap
(Nr 6-254, 2015-2016)
Bekrachtigd op 25 december 2016