Flor Koninckx

Heeft in de Senaat de volgende wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend :
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)

betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat
(Nr 3-1686, 2005-2006)
Bekrachtigd op 21 april 2007