Lionel Vandenberghe

Heeft in de Senaat de volgende wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend :
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)

Herziening van artikel 67 van de Grondwet
(Nr 3-639, 2003-2004)
Bekrachtigd op 10 juni 2004

betreffende de follow-up van het optreden van de regering op het stuk van de Millenniumdoelstellingen inzake ontwikkeling
(Nr 3-579, 2003-2004)
Bekrachtigd op 14 juni 2005