Jacques Germeaux

Heeft in de Senaat de volgende wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend :
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)

tot wijziging van artikel 3 van de wet van 10 december 2001 betreffende de definitieve omschakeling op de euro
(Nr 3-991, 2004-2005)
Bekrachtigd op 7 april 2005

tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie met bepalingen over de rol van de apotheker en het gebruik en de beschikbaarheid van euthanatica
(Nr 3-791, 2003-2004)
Bekrachtigd op 10 november 2005

tot opheffing van het eerste lid van artikel 76 en van het zesde lid van artikel 168 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994
(Nr 3-984, 2004-2005)
Bekrachtigd op 7 december 2005

tot aanwijzing van de vertegenwoordigers van de thuisverpleegkundigen in de overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen
(Nr 3-336, 2003-2004)
Bekrachtigd op 21 april 2007

tot wijziging van diverse bepalingen betreffende arbeidsongevallen, beroepsziekten en het Asbestfonds met betrekking tot wettelijk samenwonenden
(Nr 3-916, 2004-2005)
Bekrachtigd op 11 mei 2007