Ludwig Vandenhove

Heeft in de Senaat de volgende wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend :
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)

tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement
(Nr 3-513, 2003-2004)
Bekrachtigd op 25 april 2004

tot wijziging van de wet van 7 december 1998 houdende organisatie van een geďntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus wat betreft de bevoegdheid van de comités tot aankoop van onroerende goederen voor meergemeentezones
(Nr 3-131, B.Z. 2003)
Bekrachtigd op 19 september 2005

tot wijziging van artikel 145 van het Burgerlijk Wetboek
(Nr 3-227, B.Z. 2003)
Bekrachtigd op 9 mei 2006

tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's
(Nr 3-1734, 2005-2006)
Bekrachtigd op 21 maart 2007

tot invoering van een belastingvermindering voor passiefhuizen
(Nr 3-2081, 2006-2007)
Bekrachtigd op 27 april 2007