Jean-Pierre Malmendier

Heeft in de Senaat de volgende wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend :
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)

tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de bescherming van de goederen van de minderjarigen
(Nr 2-1058, 2001-2002)
Bekrachtigd op 13 februari 2003

betreffende de erkenning van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk die slachtoffers van opzettelijke gewelddaden begeleiden
(Nr 3-524, 2003-2004)
Bekrachtigd op 25 april 2004