Jean-Franšois Istasse

Heeft in de Senaat de volgende wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend :
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)

tot wijziging van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik
(Nr 3-74, B.Z. 2003)
Bekrachtigd op 26 augustus 2003

tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen
(Nr 3-13, B.Z. 2003)
Bekrachtigd op 19 maart 2004

Herziening van artikel 67 van de Grondwet
(Nr 3-639, 2003-2004)
Bekrachtigd op 10 juni 2004

tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en de koninklijke en ministeriŰle besluiten afkomstig van de federale overheid en tot wijziging van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966, alsook van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap
(Nr 3-1496, 2005-2006)
Bekrachtigd op 21 april 2007

tot wijziging van artikel 40 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966
(Nr 3-1495, 2005-2006)
Bekrachtigd op 21 april 2007