Luc Willems

Heeft in de Senaat de volgende wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend :
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)

tot wijziging van de Nederlandse tekst van artikel 10, laatste lid, van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof
(Nr 3-318, 2003-2004)
Bekrachtigd op 12 mei 2004

tot wijziging van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst met het oog op de bescherming van de kandidaten en de leden van de paritaire overlegorganen
(Nr 3-435, 2003-2004)
Bekrachtigd op 21 februari 2005

betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiŽle instrumenten
(Nr 3-377, 2003-2004)
Bekrachtigd op 22 maart 2006

tot invoering van een belastingvermindering voor passiefhuizen
(Nr 3-2081, 2006-2007)
Bekrachtigd op 27 april 2007